სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, გ. მიქაძე, ზ. მამაცაშვილი. დამპროექტებელთა პროფესიონალური ცოდნის ერთობლივი ფორმალიზაციის მეთოდოლოგიური ასპექტი. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,№1(4), გვ.4. თბილისი. 2007წ. .

გ. ყიფიანი, კახიძე რევაზ, ყიფიანი დავით. . დამრეცი გარსების მრავალტალღიანი საფარი, დაყრდნობილი სიგრძეზე ცვალებადი სიხისტის კონტურულ ელემენტებზე. ინტელექტუალი,თბილისი . 2009წ. #9. გვ 194-198. .

პ. ნარიმანიშვილი. დამუშავებული ზედაპირების ხარისხის ანალიზი. სტუ ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #3 2008წ თანაავტორობით. 0წ. .

ნ. თურქია, ახალაძე ვახტანგი. დამყარებული რეჟიმების კომპიუტერული მოდელირება. "ენერგია". 2011წ. N2(58),გვ17-20.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე. დამყარებული რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშება ელექტროსისტემის ქვესისტემებად დაშლის საშუალებით. "ენერგია",ენერგია. 2007წ. N3,N4,გვ.70-74.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი. დამშრობ წყალშემკრებ არხთა შორის მანძილის განსაზღვრა. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. გვ, 85-91.

შ. კუპრეიშვილი, ო. ხარაიშვილი, ჯ. ფანჩულიძე. დამშრობი სისტემებისათვის მაქიმალური ჩამონადენის განსაზღვრა. სამეცნიერო შრომათა კრებული- აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2011წ. ტომი 4, #1(54), თბილისი , გვ. 67-70.

ჯ. ფანჩულაძე. დამშრობი სისტემისათვის მაქსიმალური ჩამონადენის განსაზღვრა. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #6(49) 4გვ..

გ. აბაშიძე. დამცველი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #3, .

გ. აბაშიძე, აბაშიძე ირაკლი. დამცველი პირველი ინსტანციის სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის განხილვის სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

ი. აქუბარდია. დამცველის მიერ ვიქტიმოლოგიური მონაცემების გამოყენების შესახებ. კრებული _ "სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები". 2003წ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

გ. აბაშიძე. დამცველის მონაწილეობა სასამართლო კამათში. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

ი. აქუბარდია. დამცველის პოზიცია საქმეზე და კოლიზიის პრობლემები. მართლმსაჯულება და კანონი. 2008წ. #2 გვ.131-138.

გ. აბაშიძე. დამცველის სიტყვის ეთიკა. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, . 2010წ. #2, .

ნ. გეგენავა, გუგული ყურაშვილი. დამწყები და ახალგაზრდა ფირმების ეკონომიკური შეფასება. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. 1512-0538, Tb.,2014 N4.

გუგული ყურაშვილი. დამწყები და ახალგაზრდა ფირმების ეკონომიკური შეფასება. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. 1512-0538, Tb.,2014 N4.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. დამჭერიდან ნარევების ამოღების დროს წარმოქმნილი არტეფაქტები. აგრალური მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. კრებული XXXIV, გვ 46-49.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დამჭერიდან ნარევების ამოღების დროს წარმოქმნილი არტეფაქტები. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIV, გვ 46-49 .

ვ. ტაკაშვილი, ფიქრია ნადირაძე, გიორგი ბერიძე. დამხმარე ელექტრონული სახელმძღვანელოს შექმნა ისტორიის მაგალითზე (V კლასის ისტორია). სტუ სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .