სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. როგავა. დასავლეთ აფხაზეთში გეოლოგიური პროცესების და მოვლენების განვითარების დინამიკა. სამთო ჟურნალი. 2003წ. 1(2), 10–11გვ.

მ. მელქაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელები თანამედროვე საქართველოსთან). ალმანახი კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2002წ. 1, 118-122, ISSN 1512-0619.

ე. გვენეტაძე. დასავლეთ საქართველო XV საუკუნის 70-იან წლებში. საისტორიო ვერტიკალები # 10. 2006წ. .

ე. გვენეტაძე. დასავლეთ საქართველო ანტიოსმალურ კოალიციაში. საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, #IV. 2002წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. დასავლეთ საქართველოს აგრარული სექტორის საექსპორტო პოტენციალი. ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2017წ. №4.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. დასავლეთ საქართველოს აგრარული სექტორის საექსპორტო პოტენციალი. ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2017წ. № 4.

ნ. ჯიქია. დასავლეთ საქართველოს დანალექი საფარის ნავთობგაზშემცველობა გეოქიმიური კვლევების მიხედვით. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27).

გ.კუჭავა, ლ.ჩხიკვაძე. დასავლეთ საქართველოს მსხვილ სამრეწველო ცენტრებსა და მათ შემოგარენში ნიადაგის მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანების განსაზღვრა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104 თბილისი, გვ.180-189.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2018წ. #1 (729), გვ. 14-21, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე.. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია.. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე.. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია., null. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე.. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი..

გ.კუჭავა, გ.ჩაჩიბაია, მ.მეფარიშვილი. დასავლეთ საქართველოს რეგიონში ზედაპირული წყლების ძირითადი გამაჭუჭყიანებლების თვისობრივი და რაოდენობრივი შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.174-179.

ნ. ჟველია. დასავლეთ საქართველოს სამთავროები XIX საუკუნის დასაწყისში და მეფის რუსეთი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კლიო“. 2003წ. #17.

ნ. ჯიქია. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო ზოლის სიღმული აგებულება არსებული გეოფიზიკური კვლევების ინტერპრეტაციის მიხედვით. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2007წ. №20.

რ.მესხია, თ.სიმონია. დასავლეთ საქართველოში ექსტრემალური ტემპერატურის დროს ნალექებისა და მყინვარის ჩამონადენის რეჟიმი კლიომატის ცვლილების ფონზე. საქ. მეც. აკად. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტ. შრომები.. 2002წ. ტ.108,თბილისი, 139-141..

გ. კაიშაური, ნ. ჯაფარაშვილი. დასავლეთ საქართველოში მოყვანილი გრეიპფრუტის ნაყოფების ტექნო-ქიმიური მაჩვენებლების კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. № 3 (501).გვ. 11-15.

გ. მაღალაშვილი, ა.მაღალაშვილი, შ.კელეპტრიშვილი, გ.კორძაძე. დასავლეთ საქართველოში სარმატულ მერგელოვან ქანებში ბენტონიტური თიხის სამრეწველო ბუდობების გამოვლენა და მათი გენეზისი . საქ. მინერალოგ. საზოგადოება. სამეცნ.-პრაქტ. კონფ. თბილისი. 2015წ. გვ.90-95.

ე. გვენეტაძე. დასავლეთი და რუსეთ-საქართველოს ომი. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ "მოამბის" დამატება. შრომები, 1(13).. 2009წ. .