სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. დამცველის მონაწილეობა სასამართლო კამათში. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

ი. აქუბარდია. დამცველის პოზიცია საქმეზე და კოლიზიის პრობლემები. მართლმსაჯულება და კანონი. 2008წ. #2 გვ.131-138.

გ. აბაშიძე. დამცველის სიტყვის ეთიკა. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, . 2010წ. #2, .

ნ. გეგენავა, გუგული ყურაშვილი. დამწყები და ახალგაზრდა ფირმების ეკონომიკური შეფასება. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. 1512-0538, Tb.,2014 N4.

გუგული ყურაშვილი. დამწყები და ახალგაზრდა ფირმების ეკონომიკური შეფასება. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. 1512-0538, Tb.,2014 N4.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. დამჭერიდან ნარევების ამოღების დროს წარმოქმნილი არტეფაქტები. აგრალური მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. კრებული XXXIV, გვ 46-49.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დამჭერიდან ნარევების ამოღების დროს წარმოქმნილი არტეფაქტები. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIV, გვ 46-49 .

ვ. ტაკაშვილი, ფიქრია ნადირაძე, გიორგი ბერიძე. დამხმარე ელექტრონული სახელმძღვანელოს შექმნა ისტორიის მაგალითზე (V კლასის ისტორია). სტუ სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

კ. სოხაძე. დამხმარე სახელმძღვანელო, ბაზრის ანტიმონოპოლიური რეგულირება. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. დანალექი ნივთიერების რაოდენობის განსაზღვრა ხსნარ-რეაგენტის კონცენტრაციაზე დამოკიდებულებით. საქართველოს ახალი ინჟინერია. 2007წ. #3.

ლ. უგულავა. დანამატები ბეტონებისათვის და დუღაბებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია,“ №4(64), 2012. 2012წ. .

თ. კვაბზირიძე. დანაშაული - ეთიკისა და სამართლებრივი კულტურის დეფიციტის შედეგი. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2018წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის გამიჯვნა დანაშაულის მომზადებისაგან, . სტუ, ჟურნ. „ინტელექტუალი“, გამომც. „ზეონი“,№ 21, 2014.. 2014წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის დასჯადობის ისტორია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები N XIII. 2015წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის ინსტიტუტი თანამედროვე ფრანგულ სამართალში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები N XV. 2017წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის სუბიექტურ და ობიექტურ მხარეთა თანაფარდობის საკითხისათვის. სტუ, ჟურნ. „ინტელექტუალი“, გამომც. „ზეონი“,№ 26,2014.. 2014წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის სუბიექტური მხარის განსაზღვრის პრობლემატიკა, . სტუ, ჟურნ. „ინტელექტუალი“, გამომც. „ზეონი“,№ 21, 2012.. 2012წ. .

თ. კვაბზირიძე. დანაშაულის პრევენცია და მისი აღმოფხვრის გზები. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი " თემიდა". 2018წ. სტუ .თბილისი.

მ. გაბუნია. დანაშაულობაზე სოციალური პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა . კრიმინოლოგი. 2010წ. N 1/5. გვ. 55-58..

მ. გაბუნია. დანაშაულობის გამომწვევი მიზეზების კრიმინოლოგიური ასპექტები. მართლმსაჯულება და კანონი . 2010წ. N 3’10, გვ. 96-102.