სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გაბუნია. დანაშაულობის გამომწვევი მიზეზების კრიმინოლოგიური ასპექტები. მართლმსაჯულება და კანონი . 2010წ. N 3’10, გვ. 96-102.

მ. გაბუნია. დანაშაულობის განსაზღვრის თანამედროვე მიდგომები . მართლმსაჯულება და კანონი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამომცემლობა. 2010წ. N 1’10, გვ. 40-53.

მ. გაბუნია. დანაშაულობის ცნება და დანაშაულობის თავიდან აცილების საკითხი კრიმინოლოგიაში. მართლმსაჯულება. 2008წ. N3, გვ. 105-114.

ნ. ბებიაშვილი. დანახარჯების კლასიფიკაცია. ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა" . 2015წ. #2, აპრილი–ივლისი 2015, გვ.50–53.

თ. ცომაია. დაპირისპირების ლექსიკურ-სემანტიკური მეთოდები ინგლისურ ანდაზასა და ხატოვან თქმაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #2 , გვ. 108-111.

ნ. არჩვაძე. დაპროგრამების პარადიგმა და ინფორმაციის დამუშავების ასპექტები ფუნქციონალურ პარადიგმაში. . . Electronic Scientific Journal: “Computer Sciences and Telecommunications. 2009წ. 2009, (ნ. არჩვაძე) 4 No.2(19), pp. 118-149..

თ. ბერიძე, ანზორ შავგულიძე. დაპროექტების სტადიები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2011წ. №1.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე, დ. თევზაძე. დაჟანგული მინერალების სულფიდიზაცია ელექტროქიმიური მეთოდით დამუშავებული გოგირდოვანი ნატრიუმის ხსნარით. საქ. მეც. აკადემიის რეფ. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2007წ. #10-12 .

ნ. ცანავა. დარგთაშორისი ბალანსის მეთოდის გამოყენების საკითხები შრომითი რესურსების ფორმირებასა და გამოყენებაში. საქართველოს საგეგმო კომიტეტის შრომების კრებული, ტომი-4 1970, მე-3 გამოშვება.თბილისი, რუსულ ენაზე . 1970წ. 13გვ..

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი კომუნიკაცია – სოციალური ფენომენი. . სტუ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. .

ნ. გამყრელიძე. დარგობრივი კომუნიკაციის სპეციფიკა. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 1 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 1 გვ 67-69.

ვ. გეგენავა, მ. ჟორჟოლიანი. დარგობრივი კრებსითი ფინანსური გეგმა და სახალხო მეურნეობის შეწონასწორებული პროპორციული განვითარება. ჟ. “ეკონომისტი”, № 4, თბილისი. 1982წ. 6 გვ..

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურა და მისი კვლევის ასპექტები. . საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. #4. (478) .

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, გ.მაკასარაშვილი, ლ.სიხარულიძე. დარეზერვებული სისტემის ალბათური მოდელირება აღდგენისა და პროფილაქტიკის შემთხვევაში. . სტუ-ს შრომები. №4 (490) 2013წ. გვ.67-71.. 2013წ. .

დ. კუპატაძე, ი. ცუცქირიძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23, გვ.16-34.

რ. მჟავანაძე, მ. ლაპიაშვილი, ი. ცუცქირიძე, დ. კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟუნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2009წ. 23, 16-25.

ი.გუჯაბიძე, რ.მჟავანაძე, ი.ცუცქირიძე, დ.კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო–გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23.

ნ. გაჩეჩილაძე, ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR-ის მიხედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალით. 2016წ. #2(37), 80-85გვ.

ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR-ის მიხედვით. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2016წ. #2(37), 80-85გვ.

ლ.გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR–ის მიხედვით. სამთო ჟურნალი. 216წ. #2(37), 80-85გვ.