სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი კომუნიკაცია – სოციალური ფენომენი. . სტუ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. .

ნ. გამყრელიძე. დარგობრივი კომუნიკაციის სპეციფიკა. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 1 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 1 გვ 67-69.

ვ. გეგენავა, მ. ჟორჟოლიანი. დარგობრივი კრებსითი ფინანსური გეგმა და სახალხო მეურნეობის შეწონასწორებული პროპორციული განვითარება. ჟ. “ეკონომისტი”, № 4, თბილისი. 1982წ. 6 გვ..

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურა და მისი კვლევის ასპექტები. . საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. #4. (478) .

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, გ.მაკასარაშვილი, ლ.სიხარულიძე. დარეზერვებული სისტემის ალბათური მოდელირება აღდგენისა და პროფილაქტიკის შემთხვევაში. . სტუ-ს შრომები. №4 (490) 2013წ. გვ.67-71.. 2013წ. .

დ. კუპატაძე, ი. ცუცქირიძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23, გვ.16-34.

რ. მჟავანაძე, მ. ლაპიაშვილი, ი. ცუცქირიძე, დ. კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟუნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2009წ. 23, 16-25.

ი.გუჯაბიძე, რ.მჟავანაძე, ი.ცუცქირიძე, დ.კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო–გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23.

ნ. გაჩეჩილაძე, ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR-ის მიხედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალით. 2016წ. #2(37), 80-85გვ.

ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR-ის მიხედვით. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2016წ. #2(37), 80-85გვ.

ლ.გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR–ის მიხედვით. სამთო ჟურნალი. 216წ. #2(37), 80-85გვ.

ნ. კაპანაძე, ვ.ცომაია, ბ. ბერიტაშვილი. დარიალის ხეობაში სტიქიურ მყინვარულ მოვლენებთან საადაპტაციო ღონისძიებათა შესახებ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2015წ. ტ. 121, გვ, 93-96, ISSN 1512-0902.

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ა. ჭირაქაძე, ვ. გვახარია. დარისხანის სამრეწველო ნარჩენების დამუშავება საანალიზოდ ზემაღალი სიხშირის გამოსხივებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2016წ. ქიმიის სერია # 1 ტომი # 42, გვ.86-98გვ.თბილისი.

ი. ბაზღაძე. დარიშხანი - ორბუნებოვანი ელემენტი. თდასუ, აღმაშენებელი-პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2010წ. თბილისი, №8, ISSN 1512-2581, გვ. 111-115.

ჯ. ნიკურაძე, ი.ყურაშვილი ლ.გაბრიჩიძე გ. დარსავეოლიძე. დარიშხანით ლეგირებული მონოკრისტალური სილიციუმის არადრეკადი მახასიათებლების ამპლიტუდური დამოკიდებულება. ს.ტ.უ. შრომები № 3 ( 473) 2009წ. 2009წ. .

ნ. ბაგრატიონი, ლ. გვერდწითელი,, ვ. გვახარია,, ა. ჭირაქაძე,, თ. შარაშიძე. დარიშხანის ნარჩენების შენახვისა და დასაწყობების ობიექტების ეკოლოგიური მდგომარეობის აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40,№4,309-312.

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ვ. გვახარია, ა. ჭირაქაძე, თ.შარაშიძე. დარიშხანის ნარჩენების შენახვისა და დასაწყობების ობიექტების ეკოლოგიური მდგომარეობის აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია # 4 ტომი# 40, გვ.309 - 3312, თბილისი.

ნ. ბაგრატიონი, ა. ჭირაქაძე,, ვ. გვახარია,, ლ. გვერდწითელი. დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების დამუშავება საანალიზოდ ზემაღალი სიხშირის გამოსხივებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. ტ.42, №1, 96-98გვ..

ნ. ბაგრატიონი, ლ. გვერდწითელი, ვ. გვახარია,, ა. ჭირაქაძე. დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და შესაძლო მიმართულებები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40, №4, 313-314 გვ.(4).

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ა.ჭირაქაძე, ვ. გვახარია. დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და შესაძლო მიმართულებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია # 4 ტომი # 40, გვ.313 - 316, თბილისი.