სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სვანიძე. დარიშხანის შემცველობის დადგენა ლუხუმის დარიშხანის საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი შემცირების რეკომენდაციები. სამთო ჟურნალი. 2013წ. თბილისი, # 1 (30). გვ. 39 – 42. .

გ. გუნია, სვანიძე ზ., ცერცვაძე თ., სვანიძე ლ.. დარიშხანის შემცველობის დადგენა ლუხუმის დარიშხანის საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი შემცირების რეკომენდაციები. . - თბ.,”სამთო ჟურნალი”, ISSN 1512-407X . 2013წ. N1(30), გვ.,39-42..

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. დარიშხანის, სტიბიუმისა და ბისმუტის პირიდინკარბონმჟავათა ამიდების ბიოკომპლექსნაერთთა აღნაგობის ზოგიერთი თვისება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(3), 229-235 გვ..

თ. ნატრიაშვილი, რ. ადამია, ს. მებონია. . დარტყმის ძალოვანი ფუნქციის განსაზღვრა სხეულის დეფორმაციული მოდელების გათვალისწინებით. „ნოვაცია“, ქუთაისი. 2010წ. №7, 2010.

ნ. ხუნდაძე, ნ. ებრალიძე, დ. ვახანია. დას. საქართველოს სანაპირო ზოლის სიღრმული აგებულობა არსებული გეოფიზიკური კვლვების ინტერპრეტაციის მიხედვით. ჟურნალი ” საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №20б, 72-80.

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. დასავლეთ აფხაზეთის გვიანიურულის პალეოგეოგრაფიის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1997წ. № 5 (416), გვ. 130 - 135.

დ. როგავა. დასავლეთ აფხაზეთში გეოლოგიური პროცესების და მოვლენების განვითარების დინამიკა. სამთო ჟურნალი. 2003წ. 1(2), 10–11გვ.

მ. მელქაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელები თანამედროვე საქართველოსთან). ალმანახი კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2002წ. 1, 118-122, ISSN 1512-0619.

ე. გვენეტაძე. დასავლეთ საქართველო XV საუკუნის 70-იან წლებში. საისტორიო ვერტიკალები # 10. 2006წ. .

ე. გვენეტაძე. დასავლეთ საქართველო ანტიოსმალურ კოალიციაში. საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, #IV. 2002წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. დასავლეთ საქართველოს აგრარული სექტორის საექსპორტო პოტენციალი. ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2017წ. №4.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. დასავლეთ საქართველოს აგრარული სექტორის საექსპორტო პოტენციალი. ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2017წ. № 4.

ნ. ჯიქია. დასავლეთ საქართველოს დანალექი საფარის ნავთობგაზშემცველობა გეოქიმიური კვლევების მიხედვით. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27).

გ.კუჭავა, ლ.ჩხიკვაძე. დასავლეთ საქართველოს მსხვილ სამრეწველო ცენტრებსა და მათ შემოგარენში ნიადაგის მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანების განსაზღვრა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104 თბილისი, გვ.180-189.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2018წ. #1 (729), გვ. 14-21, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე.. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია.. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე.. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია., null. დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე.. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2018წ. #1 (729), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი..

გ.კუჭავა, გ.ჩაჩიბაია, მ.მეფარიშვილი. დასავლეთ საქართველოს რეგიონში ზედაპირული წყლების ძირითადი გამაჭუჭყიანებლების თვისობრივი და რაოდენობრივი შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.174-179.