სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, ქაჯაია ლუიზა, დემენიუკი მაია. დაფნისა და ევკალიპტის ბიოაქტიური დანამატების მიღების ტექნოლოგია და მათი შედგენილობის გამოკვლევა. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №1, (10). გვ. 33.

ლ. ქაჯაია, ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. დემენიუკი. დაფნისა და ევკალიპტის ბიოაქტიური დანამატების მიღების ტექნოლოგია და მათი შედგენილობის გამოკვლევა. ჟურნ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2011წ. #1 (10), გვ. 33.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი. დაფნისა და ევკალიპტის ბიოაქტიური დანამატების მიღების ტექნოლოგია და მათი შედგენისლობის გამოკვლევა. ჟ. "აგრარულ–ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები". ქ. თილისი. 2011წ. №1.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, ქაჯაია ლუიზა, ბზიავა რუსუდანი. დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №1, (10). გვ. 39.

ლ. ქაჯაია, ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, რ. ბზიავა. დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია. ჟურნ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2011წ. #1 (10), გვ. 39.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ლ. ქაჯაია. დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია. ჟ. "აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია", თბილისი.. 2011წ. №1.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე,კ.მირაზანაშვილი. დაფქული სანელებლების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები. თბილისი.2012 წ.. 0წ. გვ.228-232.

გ. ბერუაშვილი, კ.მირაზანაშვილი. დაფქული სანელებლების ხახუნის კოეფიციენტების ექსპერიმენტალური განსაზღვრა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2007წ. №2 76-81 გვ..

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, ნ. თაქთაქიშვილი. დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. `სამთო ჟურნალი~. 2006წ. 1-2 (16-17).

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ნ. თაქთაქიშვილი. დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. სამთო ჟურნალი. 2006წ. №1-2(16-17), 68-70 გვ..

ბ. ბოქოლიშვილი. დაქუცმაცებული მერქნის გარე სტატიკური ხახუნის განსაზღვრა. ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. 4(19) გვ. 22-28.

ს. სიგუა. დაყირავებული პირამიდა. ჟურ. „ჩვენი უნივერსიტეტი“. 2014წ. №24,.

ჯ. ფანჩულიძე, ჟ. მამასახლისი. დაშრობის ოპტიმალური სქემის განსაზღვრის მეთოდი მექანიკური წესით დაშრობის შემთხვევისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტისშრომები "ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები", ტომი 116. 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2011წ. N 1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 1-2.

ი. აქუბარდია. დაცვითი სიტყვის სტრუქტურა და ფორმა. მართლმსაჯულება და კანონი. 2006წ. #5 გვ.140-152.

ი. თოდუა. დაცვის ალტერნატიული საშუალებანი ადმინისტრაციული სამართლის პროცესში „სუსპენზიური ეფექტი“. ცხოვრება და კანონი. 2011წ. 3გვ..

გ. მეტრეველი, კ.ბაბილოძე, ლ.მოდებაძე. დაცვის აქტიური სისტემებით აღჭურვილი შენობის საკვანძო ელემენტების ანგარიშის მეთოდები და რეკომენდაციები მათი პროექტირებისას. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. issn1512-3936,.

ი. აქუბარდია. დაცვის ფუნქციის არსი და საპროცესო მნიშვნელობა. მართლმსაჯულება. 2008წ. #1 გვ.29-37.