სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ლ. ქაჯაია. დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია. ჟ. "აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია", თბილისი.. 2011წ. №1.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე,კ.მირაზანაშვილი. დაფქული სანელებლების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები. თბილისი.2012 წ.. 0წ. გვ.228-232.

გ. ბერუაშვილი, კ.მირაზანაშვილი. დაფქული სანელებლების ხახუნის კოეფიციენტების ექსპერიმენტალური განსაზღვრა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2007წ. №2 76-81 გვ..

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, ნ. თაქთაქიშვილი. დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. `სამთო ჟურნალი~. 2006წ. 1-2 (16-17).

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ნ. თაქთაქიშვილი. დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. სამთო ჟურნალი. 2006წ. №1-2(16-17), 68-70 გვ..

ბ. ბოქოლიშვილი. დაქუცმაცებული მერქნის გარე სტატიკური ხახუნის განსაზღვრა. ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. 4(19) გვ. 22-28.

ს. სიგუა. დაყირავებული პირამიდა. ჟურ. „ჩვენი უნივერსიტეტი“. 2014წ. №24,.

ჯ. ფანჩულიძე, ჟ. მამასახლისი. დაშრობის ოპტიმალური სქემის განსაზღვრის მეთოდი მექანიკური წესით დაშრობის შემთხვევისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტისშრომები "ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები", ტომი 116. 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2011წ. N 1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 1-2.

ი. აქუბარდია. დაცვითი სიტყვის სტრუქტურა და ფორმა. მართლმსაჯულება და კანონი. 2006წ. #5 გვ.140-152.

ი. თოდუა. დაცვის ალტერნატიული საშუალებანი ადმინისტრაციული სამართლის პროცესში „სუსპენზიური ეფექტი“. ცხოვრება და კანონი. 2011წ. 3გვ..

გ. მეტრეველი, კ.ბაბილოძე, ლ.მოდებაძე. დაცვის აქტიური სისტემებით აღჭურვილი შენობის საკვანძო ელემენტების ანგარიშის მეთოდები და რეკომენდაციები მათი პროექტირებისას. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. issn1512-3936,.

ი. აქუბარდია. დაცვის ფუნქციის არსი და საპროცესო მნიშვნელობა. მართლმსაჯულება. 2008წ. #1 გვ.29-37.

ვ. კვირიკაშვილი. დაცვისპოზიცია და დაგეგმვასისხლის სამართლის საქმეზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟირნალი ,,ინტელექტუალი". 2013წ. N20 144-150 გვ.

თ. ხმელიძე, ი.ხმელიძე, თ.ხუხუნაიშვილი , ი.კუჭაშვილი. დაწებებული მინაპაკეტების ჰერმეტულობის კონტროლის მეთოდიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2008წ. N1(8) გვ.10.

ი. გოგუაძე. დახრილ-მიმართული ჰორიზონტალური ბურღვის ტექნოლოგიის სრულყოფა და ლულის ტრაექტორიის მართვა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 52-55.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი. გ.ჯინჯიხაშვილი.. დახრილი ფსკერის მქონე სამთო ღრმა წყალსაცავში ღვარცოფის შემოდინების ორგანზომოლებიან (2D) რიცხვითი მოდელირება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2015წ. №4(39), გვ.140-143.ISSN 1512-3936.

ო. თედორაძე, ზ.შხვაცაბაია, გ.მოსაშვილი. დახურული კაბელური ელ.ქსელი ხელის ჩაის სასხლავი და საკრეფი აპარატების კვებისათვის. საქაგროპრომი. 1984წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 53გვ..