სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ოვსიანიკოვა. დეკლარირების წესი საჯარო სამსახურში. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, . 2005წ. #22, გვ.42-44..

მ. ჯავახიშვილი, ჯ. ჯანგიძე. დეკორატიულ–აკუსტიკური მინერალური ფილების მიღების ტექნოლოგია თაბაშირის შემკვრელზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №3(6).

რ. ღიბრაძე. დემოგრაფია პოლიტიკის პოლიტიკაა . . 2018წ. .

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე სიღარიბის გავლენის ნეგატიური შედეგები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 7. 2009წ. 12 გვ..

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარება საქართველოში პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ჟ,დემოგრაფია". 2004წ. N 3, გვ.82-86.

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარება საქართველოში. გამომცემლობა "უნივერსალი". მონოგრაფია. 2010წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ეტაპზე. ჟ.,,დემოგრაფია''. 2004წ. ჟ: ,,მიკრო-მაკრო ეკონომიკ".N10, 35-39.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული განვითარების ტენდენციები.. საქართველო. ქართული ფასეულობები. ეკონომიკა.. 2011წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული ვითარება აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიანეთში და მისი ნორმალიზების ძირითადი მიმართულებანი.. წიგნში - ”საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში”. სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. VI. 2000წ. 11 გვ..

ლ. ჭყონია. დემოგრაფიული პრობლემები და ადამიანის ჯანმრთელობის ქცევითი ფაქტორები. სამეცნიერო ჟურნალი დემოგრაფია,. 2005წ. #1-2 (9-10) .გვ.84-89..

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის მართვის იმიტაციური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1992წ. ტ. 145. N2.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის პროგნოზირების ერთი მეთოდი რეგიონალური სისტემებისათვის. "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1991წ. N3 (376).

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის პროგნოზირების იმიტაციური მოდელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ინტელექტი” . 2012წ. №1 (42), გვ. 185-187.

ნ. ხაზარაძე. დემოგრაფიული სიტუაცია ძვ.წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში (დიაოხი)რეზიუმე ქართულ-ინგლისურ-რუსულ ენებზე. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, "მაცნე". 2012წ. N 4, 155-160, .

ლ. ოსიძე, აბაშიძე ზურაბ. დემოკრატია პოსტსაბჭოთა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. N26., 2013.

ქ. ჯიჯეიშვილი, ს. მაზანაშვილი. დემოკრატია როგორც ცივილიზაციური ფენომენი და დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის პრობლემები და პერსპექტივები. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები». 2007წ. თბ., #12.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. დემოკრატიის ლიბერალური ღირებულებები. ჟურნ. ,,საისტორიო ვეერტიკალები’’. 2010წ. #21.

გ. დარცმელია. დემოკრატიის მოდელები . გამომც.”ცოდნა” საამეცნიერო ძიებანი ტ.II,22-36 . 2006წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2013წ. .

ზ. ხასაია. დემოკრატიის სიცრუე. ჩვენი მწერლობა. 2012წ. №3 (159), გვ. 2-6.