სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. კვირიკაშვილი. დაცვისპოზიცია და დაგეგმვასისხლის სამართლის საქმეზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟირნალი ,,ინტელექტუალი". 2013წ. N20 144-150 გვ.

თ. ხმელიძე, ი.ხმელიძე, თ.ხუხუნაიშვილი , ი.კუჭაშვილი. დაწებებული მინაპაკეტების ჰერმეტულობის კონტროლის მეთოდიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2008წ. N1(8) გვ.10.

ი. გოგუაძე. დახრილ-მიმართული ჰორიზონტალური ბურღვის ტექნოლოგიის სრულყოფა და ლულის ტრაექტორიის მართვა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 52-55.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი. გ.ჯინჯიხაშვილი.. დახრილი ფსკერის მქონე სამთო ღრმა წყალსაცავში ღვარცოფის შემოდინების ორგანზომოლებიან (2D) რიცხვითი მოდელირება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2015წ. №4(39), გვ.140-143.ISSN 1512-3936.

ო. თედორაძე, ზ.შხვაცაბაია, გ.მოსაშვილი. დახურული კაბელური ელ.ქსელი ხელის ჩაის სასხლავი და საკრეფი აპარატების კვებისათვის. საქაგროპრომი. 1984წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 53გვ..

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ლ. მაისაია, კიკაბიძე მაია. დახურული შემკრებების მუშაობის თავისებურებების დადგენა . აიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული მიძღვნილი სტუ-ს 90 წლის იუბილესადმი. 2012წ. #67 გვ.141-144 .

რ. ქინქლაძე. დაჯგუფების თავისებურებანი სოციალური კვლევის პროცესში. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #3.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, ზ. ხოკერაშვილი. დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. სამთო ჟურნალი . 2017წ. ISSN1512-407X N2(39) გვ.37-45.

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანჩავა, გიორგი ნოზაძე, ნინო არუდაშვილი. დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბებში.. სამთო ჟურნალი . 2017წ. 2(39), 2017წ. გვ. 37-44.

ომარ ლანჩავა, გიორგი ნოზაძე, ნინო არუდაშვილი. დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბებში.. სამთო ჟურნალი . 2017წ. 2(39), 2017წ. გვ. 37-44.

გ. ღვინეფაძე. დე ბონოს კონცეფცია - ექვსი ქუდის მეთოდი. ჟურნალი "პარალელი". 2012წ. 2012წ. ISSN 0235-8417. N4, გვ. 235-248.

ლ. გვენეტაძე. დებიტორული დავალიანების მართვის ზოგიერთი მეთოდური ასპექტები. „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი. 2013წ. N 3., გვ. 9.

თ. ნუცუბიძე. დედა ენა, როგორც მამულიშვილთა ერთიანობის უმძლავრესი ფაქტორი. სტუ, ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. N1(10), გვ. 47-56.

ზ. ხვედელიძე, რდანელია, თშალამბერიძე, ე თაგვაძე. დედამიმიწის რელიაფით გამიწვეული ტალღური შეშფოთების გავლენა ატმოსფეროს დაჭუჭყიანებაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტომ.108, გვ.180-188.

ი. ფარადაშვილი. დედამიწის ენდოგენური ენერგიის წყარო. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 57–61 გვ..

ნ. ხუნდაძე, ჯ.ზუროშვილი, ლ.ზუროშვილი. დედამიწის ზედაპირზე დაკვირვებული სეისმოგრავიტაციული რხევების წარმოშობის შესახებ. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. №17, 60-63.

ო. კეთილაძე. დედამიწის მაგნიტური ველის ურთიერთქმედება მზის ქართან. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2012წ. №1(4), 4გვ.

ი. სამხარაძე, მ.ტატიშვილი,ი.მკურნალიძე,ლ.ჩინჩალაძე.. დედამიწის სადამკვირვებლო სისტემას ინფორმაციის გამოყენება ამინდის საპროგნოზო მეთოდებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2017წ. გვ.92-96.№123.ISSN1512-0902.

R. Diakonidze. დედამიწის წყლის რესურსები, ეკოლოგიური პრობლემები და ადამიანის როლი აღნიშნულ პრობლემებზე. . საქართველოს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ჟურნალი. . 2013წ. ტ.5. #1-2. ნიუ-იორკი, 2013, გვ.27-33..

კ. აბლოთია. დედოლარიზაცია-ეკონომიკის განვითარების შედეგი. "ეკონომიკა". 2017წ. N7-8.