სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ოთხოზორია. დევიდ კამერონის პოლიტიკური კურსის წარმატებები და წარუმატებლობები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2016წ. N35-36. გვ.54-58.

მ. ყიფიანი. დევნილთა გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში. მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. #165-168 გვ..

გ. გორაძე. დევოლუცია დიდ ბრიტანეთში და შოტლანდიისთვის დელეგირებული პოლიტიკურ სამართლებლივი უფლებები. თემიდა. 2016წ. N10 (12).

ს. ბარბაქაძე. დეზარგეს ბრტყელი კონფიგურაციის ორი ოთხგვერდის არსებობის შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2011წ. №1-2 (35-36).

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. დეზარგის და პაპის თეორემების შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2002წ. N1(440).

გ. წულეისკირი. დეზარგის კონფიგურაციაზე ორი ოთხგვერდას საერთო წერტილის არსებობის შესახებ. ტრანსპორტი. 2011წ. # 3-4(43-44) , 4გვ..

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე. დეზარგის სივრცითი კონფიგურაციის ორი ტეტრაედრის საერთო წერტილის არსებობის შესახებ. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2011წ. #2(21). გვ. 22-27.

ზ. ბუაჩიძე, ვ.გვახარია,ა.ჭირაქაძე,მ.მირცხულავალ.სახვაძე,რ.გიგაური,ი.ჭელიძე, ტ.ადამია. დეზაქტივაცია-რემედიაციის რბილი მეთოდების შემუშავება და საწარმო გამოცდა საქართველოს მთიან რეგიონებში გამოყენებისთვის . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ.4,№4 .

რ. თაბუკაშვილი. დეიქსისის ტიპები. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები 7, თბილისი,. 2006წ. .

რ. თაბუკაშვილი. დეიქტიკური და ტემპორალურ-დეიქტიკური სიტყვების სემანტიკური თავისებურებანი.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები 6,. 2005წ. .

მ. ჯიქია. დეკლარაციიდან კონსტიტუციამდე. სტატიათა კრებული (რედ. დიმიტრი გეგენავა, მარიამ ჯიქია). 2017წ. გვ. 16-28.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დეკლარაციული ცოდნის წარმოდგენის ერთი ხერხის გამოყენების შესახებ. სტუ-ს შრომები. #2(480). 2011წ. გვ. 108-113.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დეკლარაციული ცოდნის წარმოდგენის ერთი ხერხის გამოყენების შესახებ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #2 (480) . 2011წ. .

ნ. ოვსიანიკოვა. დეკლარირების წესი საჯარო სამსახურში. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2005წ. #22, გვ.42-44..

ნ. ოვსიანიკოვა. დეკლარირების წესი საჯარო სამსახურში. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, . 2005წ. #22, გვ.42-44..

მ. ჯავახიშვილი, ჯ. ჯანგიძე. დეკორატიულ–აკუსტიკური მინერალური ფილების მიღების ტექნოლოგია თაბაშირის შემკვრელზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №3(6).

რ. ღიბრაძე. დემოგრაფია პოლიტიკის პოლიტიკაა . . 2018წ. .

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე სიღარიბის გავლენის ნეგატიური შედეგები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 7. 2009წ. 12 გვ..

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარება საქართველოში პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ჟ,დემოგრაფია". 2004წ. N 3, გვ.82-86.

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარება საქართველოში. გამომცემლობა "უნივერსალი". მონოგრაფია. 2010წ. .