სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანჩავა, გიორგი ნოზაძე, ნინო არუდაშვილი. დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბებში.. სამთო ჟურნალი . 2017წ. 2(39), 2017წ. გვ. 37-44.

ომარ ლანჩავა, გიორგი ნოზაძე, ნინო არუდაშვილი. დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბებში.. სამთო ჟურნალი . 2017წ. 2(39), 2017წ. გვ. 37-44.

გ. ღვინეფაძე. დე ბონოს კონცეფცია - ექვსი ქუდის მეთოდი. ჟურნალი "პარალელი". 2012წ. 2012წ. ISSN 0235-8417. N4, გვ. 235-248.

ლ. გვენეტაძე. დებიტორული დავალიანების მართვის ზოგიერთი მეთოდური ასპექტები. „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი. 2013წ. N 3., გვ. 9.

თ. ნუცუბიძე. დედა ენა, როგორც მამულიშვილთა ერთიანობის უმძლავრესი ფაქტორი. სტუ, ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. N1(10), გვ. 47-56.

ზ. ხვედელიძე, რდანელია, თშალამბერიძე, ე თაგვაძე. დედამიმიწის რელიაფით გამიწვეული ტალღური შეშფოთების გავლენა ატმოსფეროს დაჭუჭყიანებაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტომ.108, გვ.180-188.

ი. ფარადაშვილი. დედამიწის ენდოგენური ენერგიის წყარო. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 57–61 გვ..

ნ. ხუნდაძე, ჯ.ზუროშვილი, ლ.ზუროშვილი. დედამიწის ზედაპირზე დაკვირვებული სეისმოგრავიტაციული რხევების წარმოშობის შესახებ. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. №17, 60-63.

ო. კეთილაძე. დედამიწის მაგნიტური ველის ურთიერთქმედება მზის ქართან. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2012წ. №1(4), 4გვ.

ი. სამხარაძე, მ.ტატიშვილი,ი.მკურნალიძე,ლ.ჩინჩალაძე.. დედამიწის სადამკვირვებლო სისტემას ინფორმაციის გამოყენება ამინდის საპროგნოზო მეთოდებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2017წ. გვ.92-96.№123.ISSN1512-0902.

R. Diakonidze. დედამიწის წყლის რესურსები, ეკოლოგიური პრობლემები და ადამიანის როლი აღნიშნულ პრობლემებზე. . საქართველოს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ჟურნალი. . 2013წ. ტ.5. #1-2. ნიუ-იორკი, 2013, გვ.27-33..

კ. აბლოთია. დედოლარიზაცია-ეკონომიკის განვითარების შედეგი. "ეკონომიკა". 2017წ. N7-8.

ნ. ოთხოზორია. დევიდ კამერონის პოლიტიკური კურსის წარმატებები და წარუმატებლობები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2016წ. N35-36. გვ.54-58.

მ. ყიფიანი. დევნილთა გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში. მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. #165-168 გვ..

გ. გორაძე. დევოლუცია დიდ ბრიტანეთში და შოტლანდიისთვის დელეგირებული პოლიტიკურ სამართლებლივი უფლებები. თემიდა. 2016წ. N10 (12).

ს. ბარბაქაძე. დეზარგეს ბრტყელი კონფიგურაციის ორი ოთხგვერდის არსებობის შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2011წ. №1-2 (35-36).

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. დეზარგის და პაპის თეორემების შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2002წ. N1(440).

გ. წულეისკირი. დეზარგის კონფიგურაციაზე ორი ოთხგვერდას საერთო წერტილის არსებობის შესახებ. ტრანსპორტი. 2011წ. # 3-4(43-44) , 4გვ..

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე. დეზარგის სივრცითი კონფიგურაციის ორი ტეტრაედრის საერთო წერტილის არსებობის შესახებ. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2011წ. #2(21). გვ. 22-27.

ზ. ბუაჩიძე, ვ.გვახარია,ა.ჭირაქაძე,მ.მირცხულავალ.სახვაძე,რ.გიგაური,ი.ჭელიძე, ტ.ადამია. დეზაქტივაცია-რემედიაციის რბილი მეთოდების შემუშავება და საწარმო გამოცდა საქართველოს მთიან რეგიონებში გამოყენებისთვის . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ.4,№4 .