სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე. ზოგი -ოდ სივრცობიანი ზმნური ძირი ძველ ქართულში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (3)#15, გვ. 76-81.

ო. ქოჩორაძე, ირაკლი რეხვიაშვილი. ზოგი რამ დემოკრატიაზე. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 3 (19), - 131 გვ., გვ. 5-32. ISSN: 1512-374X. .

რ. მიშველაძე. ზოგი რამ შემოქმედებით ლაბორატორიაზე . „მწერლის გაზეთი“. 2008წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, ს.უროტაძე, ი.ბეშკენაძე, ა.მამულაშვილი. ზოგიერთ ბიოლითონთა ეთაზოლის და ლიმონის მჟავას შემცველი კოორდინაციული ნაერთების შესწავლა ხსნარებში. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.35, N3. 2009წ. ქიმიის სერია. ტ.35, N3.

ლ. გვერდწითელი, გ. ცინცაძე. ზოგიერთ გარდამავალ ლითონთა კარბოქსილატების კოორდინაციული ნაერთების ზეგავლენა ცხოველთა ბიოლოგიურ მახასიათებლებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ISSN 0132-6074, № 1, ტომი 35. 2009წ. გვ.84-85.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სტრატეგიულ განვითარებაზე. "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. № 3 (27) გვ. 41-53.

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, null, კ. ჯაფარიძე, ი. ფავლენიშვილი. ზოგიერთი 6-NO2, 8-Br ჩანაცვლებული სპიროქრომენის კვლევა.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი.. 2002წ. #3, გვ.208–210.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. დოლაბერიძე. ზოგიერთი აგრესიული აირის ადსორბციის შესწავლა თეძამის ბუნებრიც და მოდიფიცირებულ ნიმუშებზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. ტ. 5, #4, გვ. 408-410.

მ. ცინცაძე, ნ.ლეკიშვილი მ.რუსია ზ.ფაჩულია ხ.ბარბაქაძე ქ.კოკაია ქ.გიორგაძე. ზოგიერთი აზოტშემცველი დიფუნქციური ლიგანდის d-მეტალებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ბიოაქტიურობის თეორიული გამოკვლევა. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2013წ. ტ.39 N.3-4, გვ.150.

ე. დოკვაძე. ზოგიერთი არსებითი სახელის აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #15 გვ.209-216.

ლ. სამსონაძე. ზოგიერთი არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების შესახებ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2009წ. #13, თბილისი, გვ. 172-175..

ი. მოსაშვილი, ბაბუნაშვილი ანზორი. ზოგიერთი ასპექტი დამცავი სიგანლიზაციის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2017წ. 1(23), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 126-130.

გ. ბელთაძე. ზოგიერთი ბიბლიური პერსონაჟების სტრატეგიული ურთიერთქმედების ანალიზი თამაშთა თეორიის გამოყენებით. . მესამე საერთაშორისო კონფერენცია “მეცნიერება და რელიგია”. ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ხსოვნას . 2014წ. მოხსენებათა კრებული,ქართულ და რუსულ ენაზე, თბილისი, გვ. 323-335 .

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. ზოგიერთი ბის-ინდო ლური ნაერთის სინთეზი აზელაინის, სებაცინის მჟავების და 7-მეთალტრიპტამინის. საქართველოს ქი-მიური ჟურნალი. 2008წ. 4, 2008,341-343.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ზოგიერთი ბის-ინდოლური ნაერთის სინთეზი აზელაინის, სებაცინის მჟავების და 7-მეთილტრიპტამინის საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. # 8 (4) გვ. 341-343.

ლ. ცერცვაძე, მოსულიშვილი ლ., წიბახიშვილი ნ., ფრონტასიევა მ., პავლოვ ს.. ზოგიერთი გამოყენებითი ბიოტექნოლოგიის განვითარება საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის "მოამბე" ,თბილისი,. 2008წ. ტომი2#3,8გვ..

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი. ზოგიერთი გრაფიკული ამოცანის გადაწყვეტა პროგრამულ პაკეტ AutoCAD 2010-ის გამოყენებით. სგმა “მოამბე” . 2010წ. N1/(16) ISSN 1512-102X.

ლ. სამსონაძე. ზოგიერთი დერივატის ორმაგი ბუნების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, თბილისი, გვ.200-203.

ო. ნამიჩეიშვილი, ო. ბაიდაშვილი , შ. ბებიაშვილი , ს. იაგანაშვილი . ზოგიერთი ელექტრომექანიკური სისტემის დროში დაზიანებათა კვლევა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ.133. 1969წ. გვ.131-139.

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი,, ლ. გვასალია, ვ. ფადიურაშვილი . ზოგიერთი თანამედროვე სადეზენფექციო საშუალებების მოქმედების მექანიზმები“. Georgian Engineering News. 2014წ. №3, 88-91.