სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი,რ.გოგოლაძე,ლ.გოგოლაძე. დეფორმაციის უწყვეტობის განტოლებები ძაბვებში ბრტყელი ამოცანის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №1(28).

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშვილი თენგიზი. დიაბეტით დაავადებულთათვის განკუთვნილი ახალი ასორტიმენტის უალკოჰოლო სასმელების შექმნა. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. №4.

ნ. მაისურაძე. დიალექტიკა, მეტაფიზიკა თუ თავისუფლად ვარირებადი ინტეგრალურობა.... სამეცნიერო ჟურნალი "სეუს მეცნიერებები". 2014წ. 2014, #1.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დიალოგის მართვა კოოპერაციული ცოდნის გამოყენებით. . 2015წ. სტუ-ს შრომები. # 1(495). გვ. 67-73.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. დიალოგის მართვა ცოდნაზე დაფუძნებულ სისტემაში. . 2014წ. სტუ-ს შრომები. #1(491). გვ. 73-78.

გ. ჯანელიძე. დიალოგისა და მსჯელობის მანქანური რეალიზება კრიმინალისტიკურ ინფორმატიკაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2007წ. @# 9 (343 – 348) .

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე. დიასამიძე, ბათუმის საზღვაო პორტში ლოგისტიკური ცენტრების შექმნის პერსპექტივა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2014წ. N3(31), გვ 105-112.

მ. სირაძე, თ.ხოშტარია, თ. ჯაში. დიბენზოთიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის ბიოლოგიური აქტიურობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. N3.

მ. მათნაძე, თ. ჯაში, მ. სირაძე. დიბენზოთიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის ბიოლოგიური აქტიურობის შესახებ. Georgia Chemical Journal. 2006წ. №6(3). გვ. 261.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, ი.ქასრაშვილი. დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების კვლევის შედეგების დამუშავების პროგრამული ქვესისტემა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.80-83.

თ. მაგრაქველიძე, ლ. გვარამაძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ი. ქასრაშვილი. დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების საკვლევი ავტომატიზებული ექსპერიმენტული დანადგარი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2001წ. თბილისი. N5, გვ.86-88.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, გ. ზაქარეიშვილი, ნ. ლეკვეიშვილი. დიდ მოცულობაში მიმდინარე თბოგაცემის პროცესების საკვლევი დანადგარის ავტომატიზაციის სქემა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. თბილისი, N13, გვ.124-129.

ნ. წიგნაძე. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #2(13).

შ. წეროძე, ე. მეძმარიაშვილი, ვ. გოგილაშვილი, ნ. წიგნაძე, ნ. სირაძე, ვ. მეძმარიაშვილი. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". ISSN 1512-3936. 2009წ. №2(13), გვ. 64-76.

თ. საანიშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, გ.კიკნაძე. დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მახასიათებლით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათაკრებული,. 2016წ. N20, თბილისი, 2016, გვ.90-97..

გ. ცერცვაძე. დიდი ბაბილონური პერიოდის საიდუმლო.. ,,ამირანი”. 2003წ. N9.

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე.. დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. N15, თბილისი, გვ. 89-94..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი. დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2011წ. #15 გვ. 111-115.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი, შ. ყანჩაშვილი. დიდი დიამეტრის რკინაბეტონის გუმბათის, ასაწყობი საყალიბე სისტემის აგება და მონტაჟი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(38), გვ.4.

ნ. ხაზარაძე. დიდი ექვთიმე. საქართველოს რესპუბლიკა. 2015წ. N 7 (7652), გვ, 17.