სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. გაჩეჩილაძე, ნ. ღლონტი , გ. ინანიშვილი , თ. ბიბილური. დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,მეცნიერება და ტექნიკა'' #10-12, გვ. 144-148. 2002წ. 0130-7061.

თ. ჯაგოდნიშვილი. დიდი მწიგნობარი და მოღვაწე. ”მწიგნობარი”. 2014წ. №14, გვ. 45-53.

თ. ჯაგოდნიშვილი. დიდი მწიგნობრის მეცნიერული თვალთახედვის ერთი ასპექტისათვის. სტუ ჰტფ-ის შრომები (ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია). 2000წ. ტ. II (2) .

ჰ. კუპრაშვილი. დიდი პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი. გაზ. ”ახალი საქართველო”. 1999წ. #31.

შ. ვეშაპიძე. დიდი ქართველი მოაზროვნეები გლობალიზაციისა და ეროვნული ეკონომიკური ფასეულობების შესახებ. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2009წ. #2.

ნ. ხაზარაძე. დიდი შემოქმედის სიცოცხლე გარდაცვალების შემდეგაც არ წყდება. ''თბილისის უნივერსიტეტი”. 2005წ. #17, გვ. 5.

რ. მიშველაძე. დიდი ხელოვანის მონოლოგი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 8. გვ.. 2008წ. .

კ. მახარობლიძე. დიდმალიანი ბაგიროვანი გადახურვები. მშენებლობა. 2017წ. №4 (47), (გვ. 87-89).

გ. მაისურაძე, ა. ლებანიძე, დ. ვარდიაშვილი. დიდმალიანი რკინაბეტონის კონსტრუქციები. "მშენებლობა". 2017წ. №3(46).

კ. მახარობლიძე. დიდმალიანი შენობების გადახურვის კონსტრუქციების ხანმედეგობის საკითხები. მშენებლობა. 2018წ. №1 (48), (გვ. 78-82).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. დიეთილ ნიკოტინამდთან (კორდიამინი) ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების შედარებითი სტერეოქიმიური დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(5), .

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. დიეთილნიკოტინამიდთან (კორდიამინი) ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების შედარებითი სტერეოქიმიური დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №3, ტ.5, 401-422 გვ..

მ. შენგელია, გ.ქევანიშვილი ი.ქევანივშილი ვ.მელაძე გ.ჩიხლაძე. დიელექტრიკული ცილინდრის საკუთარი რხევები, აღძრული აქსიალური ცვლადი დენით. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, თბილისი, 2009. 0წ. 4.

+ ე. ხვიჩია, გ. კაიშაური. დიეტური კვების პროდუქტების დამზადება ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულისაგან. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"თბ.. 2016წ. № 2 (722). გვ. 69-72.

გ. კაიშაური, † ე.ხვიჩია. დიეტური კვების პროდუქტების დამზადება ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულისგან. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. თბ. . 2017წ. N2 (722). გვ. 69-72..

ნ. ლაზვიაშვილი. დივიდენდური პოლიტიკა და მისი კონცეფციები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნ."მოამბე". 2014წ. №20, გვ.103–105.

გ. წულუკიძე. დიზაინი + ერგონომიკა უდრის კომფორტს . “დიზაინ რევიუ”. 2008წ. 13.

ნ. ნავაძე, გ.ემირიძე. დიზელის ავტომობილების ეკონომიკურობის და ტოქსიკურობის განსაზღვრის ანალიტიკური მოდელის შემუშავება.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი. 2004წ. №1(14)2004 გვერდები 69-71.

ნ. ნავაძე, ოთარი გელაშვილი. დიზელის ავტომობილების საწვავის საექსპლოატაციო ხარჯის ფორმირების თეორიული გაანგარიშება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2005წ. №3(19) გვერდები 39-40.

ა. გვარუციძე, ვ. დათაშვილი. დილერი, როგორც სასაქონლო სეთავაზების ხელშემწყობი და კომუნიკაციური მიქსის ნაწილი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. N3, 2013 წ. 12 გვ..