სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ეტაპზე. ჟ.,,დემოგრაფია''. 2004წ. ჟ: ,,მიკრო-მაკრო ეკონომიკ".N10, 35-39.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული განვითარების ტენდენციები.. საქართველო. ქართული ფასეულობები. ეკონომიკა.. 2011წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული ვითარება აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიანეთში და მისი ნორმალიზების ძირითადი მიმართულებანი.. წიგნში - ”საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში”. სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. VI. 2000წ. 11 გვ..

ლ. ჭყონია. დემოგრაფიული პრობლემები და ადამიანის ჯანმრთელობის ქცევითი ფაქტორები. სამეცნიერო ჟურნალი დემოგრაფია,. 2005წ. #1-2 (9-10) .გვ.84-89..

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის მართვის იმიტაციური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1992წ. ტ. 145. N2.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის პროგნოზირების ერთი მეთოდი რეგიონალური სისტემებისათვის. "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1991წ. N3 (376).

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის პროგნოზირების იმიტაციური მოდელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ინტელექტი” . 2012წ. №1 (42), გვ. 185-187.

. დემოგრაფიული სიტუაცია ძვ.წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში (დიაოხი)რეზიუმე ქართულ-ინგლისურ-რუსულ ენებზე. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, "მაცნე". 2012წ. N 4, 155-160, .

ლ. ოსიძე, აბაშიძე ზურაბ. დემოკრატია პოსტსაბჭოთა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. N26., 2013.

ქ. ჯიჯეიშვილი, ს. მაზანაშვილი. დემოკრატია როგორც ცივილიზაციური ფენომენი და დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის პრობლემები და პერსპექტივები. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები». 2007წ. თბ., #12.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. დემოკრატიის ლიბერალური ღირებულებები. ჟურნ. ,,საისტორიო ვეერტიკალები’’. 2010წ. #21.

გ. დარცმელია. დემოკრატიის მოდელები . გამომც.”ცოდნა” საამეცნიერო ძიებანი ტ.II,22-36 . 2006წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2013წ. .

ზ. ხასაია. დემოკრატიის სიცრუე. ჩვენი მწერლობა. 2012წ. №3 (159), გვ. 2-6.

თ. ფიფია, ნინა თურქია. დენების განსაზღვრა ფაზების გრძივი პარამეტრების ასიმეტრიის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ . 2015წ. No.2(vol.74),2015, გვ 38-42.

ნ. თურქია, ფიფია თემური. დენების განსაზღვრა ფაზების გრძივი პარამეტრების ასიმეტრიის დროს. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. N 2,გვ.38-42.

დ. ბოსტანაშვილი. დენოტაცია და კონოტაცია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ”განათლება”. 2011წ. 1, 181-184, ISSN №1512-102X.

ა. შარვაშიძე, შარვაშიძე კ., ტაბატაძე დ., ნადირაშვილი გ., ლომიძე დ., მშვილდაძე გ.. დეპოში სატვირთო ვაგონების შეკეთების ორგანიზაციის სრულყოფა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. . 2002წ. ISSN 1512-0910. 2002. ¹# 3-4..

დ. როგავა. დეპრესიების გეოლოგიური გარემოს შესახებ. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2015წ. #1(34), 11-17 გვ.

დ. როგავა, დ. სირბილაძე. დეპრესიების საინჟინრო-გეოლო-გიური შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2016წ. #3(501).