სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გვარუციძე, ვ. დათაშვილი. დილერი, როგორც სასაქონლო სეთავაზების ხელშემწყობი და კომუნიკაციური მიქსის ნაწილი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. N3, 2013 წ. 12 გვ..

მ. დათაშვილი, აკაკი გვარუციძე, ვახტანგ დათაშვილი. დილერი, როგორც სასაქონლო შეთავაზების ხელშემწყობი და კომუნიკაციური მიქსის ნაწილი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2013 #3.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი გ.მანველიძე, მ.მაისურაძე. დიმეთილ სულფოქსიდთან (დმსო) Co(II), Ni(II) და Cu(II) ქლორიდული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13 N2, გვ.18-19 .

გ. მანველიძე, გ.ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ა. მამულშვილი, ნ. მაისურაძე. დიმეთილსილფოქსიდთანCo(II) Ni (II) და Cu (II) -ის ქლორიდული კოორდინაციული ნაერთები . . 2016წ. ტ.16 N 1. გვ.27-30.

ნ. მაისურაძე, ა. მამულაშვილი, გ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე. დიმეთილსულფოქსიდთან Co (ii), Ni (II) , Cu (II) ქლორიდულ კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2013წ. ტ.13, N 2.

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი, ნ. მაისურაძე. დიმეთილსულფოქსიდთან Co(II), Ni(II), Cu(II) ქლორიდული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. თბილისი. №2, 4.

ა. ხაბეიშვილი, ზვიად ანთელიძე. დინამიკური გაანგარიშების ახალი ინჟინრული ხერხი.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები . 2010წ. N2(17). გვ.189-192. ISSN 1512-102X.

გ. გოგია, გ. გოგია, გ.თუმანიშვილი, გ.მიქელაძე. დინამიკური გავლენა ასრიალების პროცესზე ამწევი დანადგარის ბაგირი-შკივის კვანძში. ენერგია. 2008წ. #2(46), გვ. 27-32.

დ. მამფორია. დინამიკური დაპროგრამების იდეა და მისი გამოყენების ძირითადი ასპექტები. მეცნიერერბა და ტექნიკა,“. 1998წ. #10-12,45-47.

რ. მანაგაძე, ვ.აბზიანიძე,დ.აბზიანიძე. დინამიკური პროგრამირების მეთოდის გამოყენება ეკოლოგიური სისტემის უსაფრთხოების პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2016წ. №31. გვ79-82.

თ. სუხიაშვილი. დინამიკური პროცესების ანალიზი ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებულ სისტემებში. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, , . 2006წ. № 1, გვ. 71-74. .

დ. ცინცაძე. დინამიკური სისტემების მოდელირება კომპიუტერების ბაზაზე . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2013წ. #17, გვ.101-104.

რ. იმედაძე, ი. ღარიბაშვილი. დინამიკური ძაბვები წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის ხიმინჯებში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. #4(23).

ო. ხაზარაძე, რ. იმედაძე, ი. ღარიბაშვილი. დინამიკური ძაბვები წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ხიმინჯებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2011წ. N-4(23).

ა. ხაბეიშვილი. დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრა სტატიკური გარე დატვირთვების გათვალისწინებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. N2(472). გვ.15-18. ISSN 1512-0996.

ლ. ასათიანი. დინამიური ბლოკები გრაფიკულ პროგრამაში. ტრანსპორტი და მანქადათმშენებლობა #1(38). 2017წ. 1512 3537.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ირაკლი ბოჭორიშვილი, მაგისტრი ზ.გოგოლაძე. დინამიური მარშუტიზაციის პროტოკოლები. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა. დინამიური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული მესერები. კონფერენციის მასალები “ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008”. 2008წ. p. 10-11 .

დ. მამფორია. დინამიური პროგრამირების პროცედურების აღდგენის საექსპერტო სისტემის დამუშავება ბელმანის მიხედვით. ტექინფორმის ქართული რეფერატული ჟურნალი. 1999წ. #1171-99).

ა. კლდიაშვილი. დინასტიური აზია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი“. 2015წ. №29, თბილისი, გვ.33-37 .