სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. დეიქსისის ტიპები. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები 7, თბილისი,. 2006წ. .

რ. თაბუკაშვილი. დეიქტიკური და ტემპორალურ-დეიქტიკური სიტყვების სემანტიკური თავისებურებანი.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები 6,. 2005წ. .

მ. ჯიქია. დეკლარაციიდან კონსტიტუციამდე. სტატიათა კრებული (რედ. დიმიტრი გეგენავა, მარიამ ჯიქია). 2017წ. გვ. 16-28.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დეკლარაციული ცოდნის წარმოდგენის ერთი ხერხის გამოყენების შესახებ. სტუ-ს შრომები. #2(480). 2011წ. გვ. 108-113.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დეკლარაციული ცოდნის წარმოდგენის ერთი ხერხის გამოყენების შესახებ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #2 (480) . 2011წ. .

ნ. ოვსიანიკოვა. დეკლარირების წესი საჯარო სამსახურში. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2005წ. #22, გვ.42-44..

ნ. ოვსიანიკოვა. დეკლარირების წესი საჯარო სამსახურში. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, . 2005წ. #22, გვ.42-44..

მ. ჯავახიშვილი, ჯ. ჯანგიძე. დეკორატიულ–აკუსტიკური მინერალური ფილების მიღების ტექნოლოგია თაბაშირის შემკვრელზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №3(6).

რ. ღიბრაძე. დემოგრაფია პოლიტიკის პოლიტიკაა . . 2018წ. .

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე სიღარიბის გავლენის ნეგატიური შედეგები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 7. 2009წ. 12 გვ..

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარება საქართველოში პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ჟ,დემოგრაფია". 2004წ. N 3, გვ.82-86.

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარება საქართველოში. გამომცემლობა "უნივერსალი". მონოგრაფია. 2010წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. დემოგრაფიული აზრის განვითარების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ეტაპზე. ჟ.,,დემოგრაფია''. 2004წ. ჟ: ,,მიკრო-მაკრო ეკონომიკ".N10, 35-39.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული განვითარების ტენდენციები.. საქართველო. ქართული ფასეულობები. ეკონომიკა.. 2011წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული ვითარება აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიანეთში და მისი ნორმალიზების ძირითადი მიმართულებანი.. წიგნში - ”საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში”. სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. VI. 2000წ. 11 გვ..

ლ. ჭყონია. დემოგრაფიული პრობლემები და ადამიანის ჯანმრთელობის ქცევითი ფაქტორები. სამეცნიერო ჟურნალი დემოგრაფია,. 2005წ. #1-2 (9-10) .გვ.84-89..

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის მართვის იმიტაციური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1992წ. ტ. 145. N2.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის პროგნოზირების ერთი მეთოდი რეგიონალური სისტემებისათვის. "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1991წ. N3 (376).

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. დემოგრაფიული პროცესის პროგნოზირების იმიტაციური მოდელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ინტელექტი” . 2012წ. №1 (42), გვ. 185-187.

. დემოგრაფიული სიტუაცია ძვ.წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში (დიაოხი)რეზიუმე ქართულ-ინგლისურ-რუსულ ენებზე. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, "მაცნე". 2012წ. N 4, 155-160, .