სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ოსიძე, აბაშიძე ზურაბ. დემოკრატია პოსტსაბჭოთა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. N26., 2013.

ქ. ჯიჯეიშვილი, ს. მაზანაშვილი. დემოკრატია როგორც ცივილიზაციური ფენომენი და დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის პრობლემები და პერსპექტივები. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები». 2007წ. თბ., #12.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. დემოკრატიის ლიბერალური ღირებულებები. ჟურნ. ,,საისტორიო ვეერტიკალები’’. 2010წ. #21.

გ. დარცმელია. დემოკრატიის მოდელები . გამომც.”ცოდნა” საამეცნიერო ძიებანი ტ.II,22-36 . 2006წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2013წ. .

ზ. ხასაია. დემოკრატიის სიცრუე. ჩვენი მწერლობა. 2012წ. №3 (159), გვ. 2-6.

თ. ფიფია, ნინა თურქია. დენების განსაზღვრა ფაზების გრძივი პარამეტრების ასიმეტრიის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ . 2015წ. No.2(vol.74),2015, გვ 38-42.

ნ. თურქია, ფიფია თემური. დენების განსაზღვრა ფაზების გრძივი პარამეტრების ასიმეტრიის დროს. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. N 2,გვ.38-42.

დ. ბოსტანაშვილი. დენოტაცია და კონოტაცია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ”განათლება”. 2011წ. 1, 181-184, ISSN №1512-102X.

ა. შარვაშიძე, შარვაშიძე კ., ტაბატაძე დ., ნადირაშვილი გ., ლომიძე დ., მშვილდაძე გ.. დეპოში სატვირთო ვაგონების შეკეთების ორგანიზაციის სრულყოფა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. . 2002წ. ISSN 1512-0910. 2002. ¹# 3-4..

დ. როგავა. დეპრესიების გეოლოგიური გარემოს შესახებ. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2015წ. #1(34), 11-17 გვ.

დ. როგავა, დ. სირბილაძე. დეპრესიების საინჟინრო-გეოლო-გიური შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2016წ. #3(501).

ა. კურატაშვილი. დერეგულირება - როგორც რეგულირებადი თავისუფლება და ეფექტიანი პოლიტიკურ-ეკონომიკური მენეჯმენტის აუცილებელი საფუძველი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფუნდამენტური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 67-79..

ა. კურატაშვილი. დერეგულირება _ როგორც რეგულირებადი თავისუფლება, და პოლიტიკური მენეჯმენტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია.. 2014წ. # 3-4. გვ. 145-151..

ნ. ჯავაშვილი. დერივატების შემცველი რთული სახელები ოთარ ჭილაძის ტექსტურ კორპუსში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2017წ. N 21, გვ. 105-110, გამომც. "პოლიგრაფია", თბილისი, ISSN 0135-0765.

ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. დერივაცია როგორც ლექსიკური ჩანაცვლების ფუნქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, თბილისი, გვ.216-219.

. დერივაცია როგორც ლექსიკური ჩანაცვლების ფუნქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, თბილისი, გვ.216-219.

ვ. მენთეშაშვილი, ე. სემილეტოვა. დეტალების დამზადების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 128 გვ. ISBN 99940-14-94-3. 2004წ. .

მ. ჭანტურაია. დეტქლი ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში. თსუ, ჰუმანიტარული კვლევები. 2017წ. .

მ. ცინცაძე, მ.კირილოვი, ვ.ფანტინი, ნ. ნატროშვილი. დეფიციტური ნედლეულის შესაძლებელი შემცვლელი. ჟ. "პურპროდუქტი", კომბინირებული მრეწველობა, . 1998წ. #10.