სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ჯიჯეიშვილი, ს. მაზანაშვილი. დემოკრატია როგორც ცივილიზაციური ფენომენი და დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის პრობლემები და პერსპექტივები. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები». 2007წ. თბ., #12.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. დემოკრატიის ლიბერალური ღირებულებები. ჟურნ. ,,საისტორიო ვეერტიკალები’’. 2010წ. #21.

გ. დარცმელია. დემოკრატიის მოდელები . გამომც.”ცოდნა” საამეცნიერო ძიებანი ტ.II,22-36 . 2006წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2013წ. .

ზ. ხასაია. დემოკრატიის სიცრუე. ჩვენი მწერლობა. 2012წ. №3 (159), გვ. 2-6.

თ. ფიფია, ნინა თურქია. დენების განსაზღვრა ფაზების გრძივი პარამეტრების ასიმეტრიის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ . 2015წ. No.2(vol.74),2015, გვ 38-42.

ნ. თურქია, ფიფია თემური. დენების განსაზღვრა ფაზების გრძივი პარამეტრების ასიმეტრიის დროს. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. N 2,გვ.38-42.

დ. ბოსტანაშვილი. დენოტაცია და კონოტაცია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ”განათლება”. 2011წ. 1, 181-184, ISSN №1512-102X.

ა. შარვაშიძე, შარვაშიძე კ., ტაბატაძე დ., ნადირაშვილი გ., ლომიძე დ., მშვილდაძე გ.. დეპოში სატვირთო ვაგონების შეკეთების ორგანიზაციის სრულყოფა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. . 2002წ. ISSN 1512-0910. 2002. ¹# 3-4..

დ. როგავა. დეპრესიების გეოლოგიური გარემოს შესახებ. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2015წ. #1(34), 11-17 გვ.

დ. როგავა, დ. სირბილაძე. დეპრესიების საინჟინრო-გეოლო-გიური შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2016წ. #3(501).

ა. კურატაშვილი. დერეგულირება - როგორც რეგულირებადი თავისუფლება და ეფექტიანი პოლიტიკურ-ეკონომიკური მენეჯმენტის აუცილებელი საფუძველი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფუნდამენტური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 67-79..

ა. კურატაშვილი. დერეგულირება _ როგორც რეგულირებადი თავისუფლება, და პოლიტიკური მენეჯმენტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია.. 2014წ. # 3-4. გვ. 145-151..

ნ. ჯავაშვილი. დერივატების შემცველი რთული სახელები ოთარ ჭილაძის ტექსტურ კორპუსში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2017წ. N 21, გვ. 105-110, გამომც. "პოლიგრაფია", თბილისი, ISSN 0135-0765.

ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. დერივაცია როგორც ლექსიკური ჩანაცვლების ფუნქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, თბილისი, გვ.216-219.

. დერივაცია როგორც ლექსიკური ჩანაცვლების ფუნქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, თბილისი, გვ.216-219.

ვ. მენთეშაშვილი, ე. სემილეტოვა. დეტალების დამზადების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 128 გვ. ISBN 99940-14-94-3. 2004წ. .

მ. ჭანტურაია. დეტქლი ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში. თსუ, ჰუმანიტარული კვლევები. 2017წ. .

მ. ცინცაძე, მ.კირილოვი, ვ.ფანტინი, ნ. ნატროშვილი. დეფიციტური ნედლეულის შესაძლებელი შემცვლელი. ჟ. "პურპროდუქტი", კომბინირებული მრეწველობა, . 1998წ. #10.

ლ. ნადარეიშვილი. დეფორმაციის რეჟიმის გავლენა პოლიეთილენის,,ყელის" მორფოლოგიაზე. საქართველოს მეცნ. აკადემია, სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია,კონსერვაცია, ტექნოლოგია ჯანაშიას სახ.საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ,,მეცნიერება". 1980წ. #3, გვ. 38-49.