სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. როგავა, დ. სირბილაძე. დეპრესიების საინჟინრო-გეოლო-გიური შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2016წ. #3(501).

ა. კურატაშვილი. დერეგულირება - როგორც რეგულირებადი თავისუფლება და ეფექტიანი პოლიტიკურ-ეკონომიკური მენეჯმენტის აუცილებელი საფუძველი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფუნდამენტური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 67-79..

ა. კურატაშვილი. დერეგულირება _ როგორც რეგულირებადი თავისუფლება, და პოლიტიკური მენეჯმენტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია.. 2014წ. # 3-4. გვ. 145-151..

ნ. ჯავაშვილი. დერივატების შემცველი რთული სახელები ოთარ ჭილაძის ტექსტურ კორპუსში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2017წ. N 21, გვ. 105-110, გამომც. "პოლიგრაფია", თბილისი, ISSN 0135-0765.

ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. დერივაცია როგორც ლექსიკური ჩანაცვლების ფუნქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, თბილისი, გვ.216-219.

. დერივაცია როგორც ლექსიკური ჩანაცვლების ფუნქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, თბილისი, გვ.216-219.

ვ. მენთეშაშვილი, ე. სემილეტოვა. დეტალების დამზადების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 128 გვ. ISBN 99940-14-94-3. 2004წ. .

მ. ჭანტურაია. დეტქლი ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში. თსუ, ჰუმანიტარული კვლევები. 2017წ. .

მ. ცინცაძე, მ.კირილოვი, ვ.ფანტინი, ნ. ნატროშვილი. დეფიციტური ნედლეულის შესაძლებელი შემცვლელი. ჟ. "პურპროდუქტი", კომბინირებული მრეწველობა, . 1998წ. #10.

ლ. ნადარეიშვილი. დეფორმაციის რეჟიმის გავლენა პოლიეთილენის,,ყელის" მორფოლოგიაზე. საქართველოს მეცნ. აკადემია, სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია,კონსერვაცია, ტექნოლოგია ჯანაშიას სახ.საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ,,მეცნიერება". 1980წ. #3, გვ. 38-49.

მ. კოდუა, ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია”. 2013წ. N1-2 (15-16) გვ.66-69.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, კოდუა მანონ. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2013წ. #1–2(15–16), 66–70გვ.

ა. საყვარელიძე. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის ფიბრო ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე გაჭიმვისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2013წ. #1(28), 150–153გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე გაჭიმვისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2008წ. #3(10), 83–87გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზი. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ტენშემცველობის ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე გაჭიმვისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „ჰიდროინჟინერია“. 2017წ. #1.

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი,რ.გოგოლაძე,ლ.გოგოლაძე. დეფორმაციის უწყვეტობის განტოლებები ძაბვებში ბრტყელი ამოცანის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №1(28).

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშვილი თენგიზი. დიაბეტით დაავადებულთათვის განკუთვნილი ახალი ასორტიმენტის უალკოჰოლო სასმელების შექმნა. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. №4.

ნ. მაისურაძე. დიალექტიკა, მეტაფიზიკა თუ თავისუფლად ვარირებადი ინტეგრალურობა.... სამეცნიერო ჟურნალი "სეუს მეცნიერებები". 2014წ. 2014, #1.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დიალოგის მართვა კოოპერაციული ცოდნის გამოყენებით. . 2015წ. სტუ-ს შრომები. # 1(495). გვ. 67-73.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. დიალოგის მართვა ცოდნაზე დაფუძნებულ სისტემაში. . 2014წ. სტუ-ს შრომები. #1(491). გვ. 73-78.