სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. დიალოგის მართვა ცოდნაზე დაფუძნებულ სისტემაში. . 2014წ. სტუ-ს შრომები. #1(491). გვ. 73-78.

გ. ჯანელიძე. დიალოგისა და მსჯელობის მანქანური რეალიზება კრიმინალისტიკურ ინფორმატიკაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2007წ. @# 9 (343 – 348) .

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე. დიასამიძე, ბათუმის საზღვაო პორტში ლოგისტიკური ცენტრების შექმნის პერსპექტივა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2014წ. N3(31), გვ 105-112.

მ. სირაძე, თ.ხოშტარია, თ. ჯაში. დიბენზოთიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის ბიოლოგიური აქტიურობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. N3.

მ. მათნაძე, თ. ჯაში, მ. სირაძე. დიბენზოთიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის ბიოლოგიური აქტიურობის შესახებ. Georgia Chemical Journal. 2006წ. №6(3). გვ. 261.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, ი.ქასრაშვილი. დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების კვლევის შედეგების დამუშავების პროგრამული ქვესისტემა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.80-83.

თ. მაგრაქველიძე, ლ. გვარამაძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ი. ქასრაშვილი. დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების საკვლევი ავტომატიზებული ექსპერიმენტული დანადგარი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2001წ. თბილისი. N5, გვ.86-88.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, გ. ზაქარეიშვილი, ნ. ლეკვეიშვილი. დიდ მოცულობაში მიმდინარე თბოგაცემის პროცესების საკვლევი დანადგარის ავტომატიზაციის სქემა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. თბილისი, N13, გვ.124-129.

ნ. წიგნაძე. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #2(13).

შ. წეროძე, ე. მეძმარიაშვილი, ვ. გოგილაშვილი, ნ. წიგნაძე, ნ. სირაძე, ვ. მეძმარიაშვილი. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". ISSN 1512-3936. 2009წ. №2(13), გვ. 64-76.

თ. საანიშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, გ.კიკნაძე. დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მახასიათებლით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათაკრებული,. 2016წ. N20, თბილისი, 2016, გვ.90-97..

გ. ცერცვაძე. დიდი ბაბილონური პერიოდის საიდუმლო.. ,,ამირანი”. 2003წ. N9.

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე.. დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. N15, თბილისი, გვ. 89-94..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი. დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2011წ. #15 გვ. 111-115.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი, შ. ყანჩაშვილი. დიდი დიამეტრის რკინაბეტონის გუმბათის, ასაწყობი საყალიბე სისტემის აგება და მონტაჟი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(38), გვ.4.

. დიდი ექვთიმე. საქართველოს რესპუბლიკა. 2015წ. N 7 (7652), გვ, 17.

ვ. მენთეშაშვილი. დიდი ზომის მილების ნამზადების პლაზმურ-რკალური ჭრის პროცესის პარამეტრების ოპტიმიზაცია . ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N2(430). გვ. 61-71. 2000წ. .

ა. გვარუციძე, გ. მალაშხია. დიდი ილია– ადამიანური ყოფის არქიტექტორი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N2, 2014 წ. 13 გვ..

თ. კაჭარავა, ნ. ფაილოძე. დიდი კამას Foeniculum vulgare mill L აგრობიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXV, თბილისი, გ. 15-17.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2000წ. №9-12, 0,2 ნ.თ. .