სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭიკაძე, ც. ფხაკაძე. ,,ქაოსური პროცესების მართვა სინერგეტიკის მეთოდის გამოყენებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ. 29-35.

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალი და ქრისტიანული მრწამსი”. ქრისტიანობის კვლევები, გამომც. ,,უნივერსალი”, თბილისი. 2010წ. გვ. 59-64.

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალის ფენომენი და გენდერული თანასწორობა” . შრომები, VI (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სესია). გამოც. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი”. 2004წ. გვ. 322-329.

თ. აფხაიძე. ,,ქართული ემიგრაცია მანჯურიაში". ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2011წ. #23 გვ 95-99.

თ. აფხაიძე. ,,ქართული სათვისტომო ქალაქ ხარბინში (გაზეთ დამოუკიდებელი საქართველოს მასალების მიხედვით). Scripta manement. 2013წ. # 2(18) გვ122-125.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ქვაბის დოლში წყლის დონეზე წნევის გავლენა და მისი რეგულირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",4(72),2014წ.. 0წ. გვ.-4..

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ქვაბის დოლში წყლის დონეზე წნევის გავლენა და მისი რეგულირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",4(72),2014წ.. 0წ. გვ.-4..

კ. აბულაძე, ვ. ლიჩელი, ს. ცირამუა. ,,ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის კვლევის შედეგები". თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,გორგასალი", სამეცნიერო შრომების კრებული, ტ. IV. 2012წ. ISSN 1987-7994 გვ. 19-39.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3 ,გვ.166–168 ISSN 1512-0538.

ზ. ქოიავა. ,,ყველგან საქართველოა". სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2 (26)ტომი II გვ. 59-67.

კ. აბულაძე. ,,ყოველივეს, რაზეც იქნება მოთხოვნა - მოგაწვდით ბაზარი". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. .

ვ. სესაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,ჩაკეტილი ოპტიმალური დისიპატიური მართვის სისტემების სინთეზი სინერგეტიკული თეორიის გამოყენებით". სტუ-ს შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. # (7) თბილისი, გვ.50.

ვ. სესაძე. ,,ჩაშენებული კვანძები მონაცემთა შეგროვებისა და მართვის სისტემებისათვის". Georgian Engineering News. 2013წ. #2 (vol. 66), pp.14-19.

ა. დემეტრაშვილი. ,,ჩვენი ქვეყნის კანონთა კანონი“ . წიგნში ,,საყმაწვილო ილუსტრირებული საქართველოს კონსტიტუცია“. 2012წ. ბათუმი.

ვ. სესაძე. ,,ჩუას წრედში ძაბვის ცვლილების დინამიკის თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. #1(6) თბილისი. გვ. 197-200.

ვ. კვირიკაშვილი. ,,ცივილიზაციების შეჯახების კონცეფცია, როგორც მსოფლიო კრიმინოლოგიის თეორიული საფუძველი". ,,ინტელექტუალი". 2017წ. N34.

ვ. სესაძე. ,,ძაბვების განაწილება დრეკად-პლასტიკურ ზონაში". სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2006წ. #3, გვ. 33-37.

რ. მიშველაძე. ,,წინათქმა ზაურ ბოლქვაძის ასი ლექსისა’’.. გამომცემლობა „ინტელექტი“, 3 გვ.. 2008წ. .

ი. კვესელავა. ,,წიწამურის’’ თეზისებიდან ,,ვარდების რევოლუციამდე’’. თბილისი, ჟურნ. ,,პოლიტიკა’’, #12. 2004წ. .

ი. კვესელავა. ,,წიწამურის’’ თეზისებიდან ,,ვარდების რევოლუციამდე’’. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #4. 2004წ. .