სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ლომინაძე. 3. შეკვეთების პორტფელის შედგენისა და ოპტიმალურად შესრულების ამოცანები . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #1. 2002წ. .

ი. ახვლედიანი, ს. მანიჟაშვილი. ე. ბერელაშვილი. 3. „ალმასი“ და „ბრილიანტი“ XVII-XIX ს.ს. ქართული მასალების მიხედვით. კავკასიის მაცნე . 2006წ. # 15.

ი. ხუციშვილი. 3. „საგადასახადო დანაშაულზე პირისათვის ბრალდების წაყენება და ბრალდებულის სახით დაკითხვა“. „თემიდა“ #9(11); 2014 წ. . 2014წ. #9(11); 2014 წ..

ს. ხიზანიშვილი. 3. „ფრიდრიხ ნიცშე კაცობრიობის ისტორიის შესახებ“. სტუ-ს ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. თბილისი. 2016წ. N3(39) 2016, გვ.5-17.

ე. კალანდაძე. 30-40-იანი წლების საცხოვრებელი სახლები დროში ცვლის ტენდენციები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) ISSN N15 12-102X.

. 30-50 წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. სტუ-ს შრომები #4 (45). 2004წ. .

ე. კალანდაძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. სტუ-ს შრომები N4. 2004წ. ISSN 1512-0996.

ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2004წ. #4(454).

გ. ცაავა. 31. მცირე ბიზნესში ფინანსების მართვის თავისებურებებთან დაკავშირებული სასწავლო-საქმიანი პრაქტიკუმი. . სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. 167-175გვ..

გ. ცაავა. 32. მცირე ბიზნესის საწარმოების ძირითადი ფინანსური პარამეტრები და მათი ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები. . „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. # 4. – 90-94 გვ. .

მ. ლომიძე. 32. ტურისტული კომპანიის იმიჯის ფორმირების ძირითადი ტექნოლოგიები. . მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2-3 ივნისი, ბათუმი,. 2012წ. გვ.344-348..

გ. ცაავა. 34. ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ფულის დროითი ფასეულობისა და ვალუტების გაცვლითი კურსის გაანგარიშებასთან მიმართებაში . ბიზნეს-ინჟინერინგი“. . 2014წ. N 1 - გვ. 76-81..

გ. ცაავა. 36. კომერციული ბანკის საოპერაციო რისკების და საიმედობის საკვანძო ფაქტორების ურთიერთქმედების საკითხები . „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. N 2 (32) - გვ. 140 - 147..

მ. ლომიძე. 36. პოლემიკური ოსტატობა ნიკო ნიკოლაძის ზოგიერთ პუბლიცისტურ წერილში. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე 170. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. . 2013წ. გვ.189-202..

გ. ცაავა. 38. ვენჩურული ბიზნესი როგორც ინოვაციების დაფინანსების საშუალება . ბიზნეს-ინჟინერინგი“,. 2014წ. N 3 - გვ. 206-209..

მ. ლომიძე. 38. მხატვრული აზროვნების ფორმები გაბრიელ გარსია მარკესის პუბლიცისტიკაში. . საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი ,,Scripta manent” #3(19) . 0წ. გვ.33-40..

გ. ცაავა. 39. კომერციულ ბანკებში საპროცენტო პოლიტიკა, განაკვეთები, რისკები და პროცენტების დარიცხვის მეთოდები . -გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული,. 2014წ. N 6 - გვ. 94-99.

მ. მაისურაძე, N.Gaxokidze, S. Tsqvitaia. 3H-benzo[b]furobenzimidazole and its derivatives. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. . 2012წ. №1. 37-39.

ნ. გახოკიძე. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. . 2011წ. სტუ–შრომები. №3.

მ. მაისურაძე, გახოკიძე ნ.. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. სტუ–შრომები. 2011წ. №3.