სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ.კერესელიდზე, ლ.ქიტიაშვილი, მ.ფხაკადზე. დისპერსიული ანალიზის შედეგები და პერსპექტივები ჰიდრომეტეოროლოგიურ გაანგარიშებებში და პროგნოზებში. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. თბილისი,გვ.47-63.

თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 54-58.

თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 54-58.

გ. ნადირაშვილი, თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართ.მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები XVI გამოშვება. 2006წ. 3 გვ..

მ. ჩინჩალაძე. დისპროპორცია, რომელსაც ქმნის საბაზრო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემა.. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2008წ. ISSN 0206-2828 N9 2008 წელი გვ.-69-72..

მ. ჩინჩალაძე. დისპროპორცია, რომელსაც ქმნის საბაზრო ეკონომიკურ-ურთიერთობათა სისტემა. "ეკონომიკა". 2008წ. #9. გვ.64-69.

ლ. მეტრეველი, ქადირ ილდირიმ. დისტანციური განათლების სისტემის მენეჯმენტის კლევის კონცეფცია. „ინტელექტი“. 2011წ. N1(39), გვ. 66-68.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტ. 124, გვ. 97-106, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტ. 124, გვ. 97-106, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

მ. ტატიშვილი, გ.კორძახია, გ.თვაური, ი.მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებია და კონტროლოსათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 169-173.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. ტ. 114, გვ. 171-176, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. ტ. 114, გვ. 171-176, საქართველო, თბილისი.

გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. საქართველო, თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. №114, გვ. 171-176.

ი. მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2010წ. ტომი 114, გვ. 169-173.

გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. საქართველო, თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. №114, გვ. 171-176.

დ. ბლუაშვილი, ქ.ბენაშვილი, შ. ჯანაშვილი, გ. მინდიაშვილი.. დისტანციური ზონდირების შედეგები (ზემო სვანეთი). სამთო ჟურნალი #1 (38), 2017. 2017წ. .

დ. ფურცხვანიძე. დისტანციური მართვის გამნაღმველი სისტემის დაგეგმარება. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2014წ. გვ.176-179.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლება უმაღლეს სკოლაში. „ინტელექტი“. 2005წ. N3(23).

ჯ. ნიკურაძე, გ.ნიკურაძე ი.საბიაშვილი. დისტანციური სწავლება, როგორც საინფორმაციო– კომუნიკაციური ტექნოლოგიების განვითარების შედეგი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი 1 ( 33) 2009 წ.. 2009წ. 1 ( 33) .

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლებაში გამოყენებული მოძრავი წარმოდგენის „სლაიდშოუს) მომზადების დიალექტიკური კონცეფცია. „ინტელექტი“. 2006წ. N2(25), 272-274.