სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ნადარეიშვილი. დეფორმაციის რეჟიმის გავლენა პოლიეთილენის,,ყელის" მორფოლოგიაზე. საქართველოს მეცნ. აკადემია, სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია,კონსერვაცია, ტექნოლოგია ჯანაშიას სახ.საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ,,მეცნიერება". 1980წ. #3, გვ. 38-49.

მ. კოდუა, ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია”. 2013წ. N1-2 (15-16) გვ.66-69.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, კოდუა მანონ. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2013წ. #1–2(15–16), 66–70გვ.

ა. საყვარელიძე. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის ფიბრო ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე გაჭიმვისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2013წ. #1(28), 150–153გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე გაჭიმვისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2008წ. #3(10), 83–87გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზი. დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ტენშემცველობის ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე გაჭიმვისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „ჰიდროინჟინერია“. 2017წ. #1.

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი,რ.გოგოლაძე,ლ.გოგოლაძე. დეფორმაციის უწყვეტობის განტოლებები ძაბვებში ბრტყელი ამოცანის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №1(28).

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშვილი თენგიზი. დიაბეტით დაავადებულთათვის განკუთვნილი ახალი ასორტიმენტის უალკოჰოლო სასმელების შექმნა. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. №4.

ნ. მაისურაძე. დიალექტიკა, მეტაფიზიკა თუ თავისუფლად ვარირებადი ინტეგრალურობა.... სამეცნიერო ჟურნალი "სეუს მეცნიერებები". 2014წ. 2014, #1.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დიალოგის მართვა კოოპერაციული ცოდნის გამოყენებით. . 2015წ. სტუ-ს შრომები. # 1(495). გვ. 67-73.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. დიალოგის მართვა ცოდნაზე დაფუძნებულ სისტემაში. . 2014წ. სტუ-ს შრომები. #1(491). გვ. 73-78.

გ. ჯანელიძე. დიალოგისა და მსჯელობის მანქანური რეალიზება კრიმინალისტიკურ ინფორმატიკაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2007წ. @# 9 (343 – 348) .

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე. დიასამიძე, ბათუმის საზღვაო პორტში ლოგისტიკური ცენტრების შექმნის პერსპექტივა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2014წ. N3(31), გვ 105-112.

მ. სირაძე, თ.ხოშტარია, თ. ჯაში. დიბენზოთიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის ბიოლოგიური აქტიურობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. N3.

მ. მათნაძე, თ. ჯაში, მ. სირაძე. დიბენზოთიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის ბიოლოგიური აქტიურობის შესახებ. Georgia Chemical Journal. 2006წ. №6(3). გვ. 261.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, ი.ქასრაშვილი. დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების კვლევის შედეგების დამუშავების პროგრამული ქვესისტემა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.80-83.

თ. მაგრაქველიძე, ლ. გვარამაძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ი. ქასრაშვილი. დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების საკვლევი ავტომატიზებული ექსპერიმენტული დანადგარი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2001წ. თბილისი. N5, გვ.86-88.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, გ. ზაქარეიშვილი, ნ. ლეკვეიშვილი. დიდ მოცულობაში მიმდინარე თბოგაცემის პროცესების საკვლევი დანადგარის ავტომატიზაციის სქემა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. თბილისი, N13, გვ.124-129.

ნ. წიგნაძე. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #2(13).

შ. წეროძე, ე. მეძმარიაშვილი, ვ. გოგილაშვილი, ნ. წიგნაძე, ნ. სირაძე, ვ. მეძმარიაშვილი. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". ISSN 1512-3936. 2009წ. №2(13), გვ. 64-76.