სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. საანიშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, გ.კიკნაძე. დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მახასიათებლით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათაკრებული,. 2016წ. N20, თბილისი, 2016, გვ.90-97..

გ. ცერცვაძე. დიდი ბაბილონური პერიოდის საიდუმლო.. ,,ამირანი”. 2003წ. N9.

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე.. დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. N15, თბილისი, გვ. 89-94..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი. დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2011წ. #15 გვ. 111-115.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი, შ. ყანჩაშვილი. დიდი დიამეტრის რკინაბეტონის გუმბათის, ასაწყობი საყალიბე სისტემის აგება და მონტაჟი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(38), გვ.4.

. დიდი ექვთიმე. საქართველოს რესპუბლიკა. 2015წ. N 7 (7652), გვ, 17.

ვ. მენთეშაშვილი. დიდი ზომის მილების ნამზადების პლაზმურ-რკალური ჭრის პროცესის პარამეტრების ოპტიმიზაცია . ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N2(430). გვ. 61-71. 2000წ. .

ა. გვარუციძე, გ. მალაშხია. დიდი ილია– ადამიანური ყოფის არქიტექტორი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N2, 2014 წ. 13 გვ..

თ. კაჭარავა, ნ. ფაილოძე. დიდი კამას Foeniculum vulgare mill L აგრობიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXV, თბილისი, გ. 15-17.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2000წ. №9-12, 0,2 ნ.თ. .

. დიდი მეცნიერის ბავშვობა და ყრმობა. "გლობალ-პრინტი". 2013წ. 921-923.

ნ. ჟველია. დიდი მეცნიერის დიდი ნაღვაწი. . ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე’’ შრომები.. 2014წ. გვ. 41-44.

პ. ქარჩავა, გურამ ასანიშვილი, კონსტანტინე აბაშიძე, ლიკა სიხარულია. დიდი მონაცემების შენახვის ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2017წ. #21, გვ. 180-183.

თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი.. დიდი მოცულობის სათავსოებში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. თბილისი, , N 14, გვ. 113 – 118..

ვ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი., გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი.. დიდი მოცულობის სათავსოებში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. თბილისი, N 14, გვ. 113 – 118..

ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი. დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. თბილისი, #19, გვ. 59-63.

თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, პ.სტავრიანიდი, გ. კიკნაძე. დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტე-მების ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. თბილისი, N19, 2015 წ., გვ. 59-63..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი. დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მახასიათებლით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #20. გვ:90-96.

ხ. გაჩეჩილაძე, ნ. ღლონტი , გ. ინანიშვილი , თ. ბიბილური. დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,მეცნიერება და ტექნიკა'' #10-12, გვ. 144-148. 2002წ. 0130-7061.

თ. ჯაგოდნიშვილი. დიდი მწიგნობარი და მოღვაწე. ”მწიგნობარი”. 2014წ. №14, გვ. 45-53.