სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ქარჩავა, გურამ ასანიშვილი, კონსტანტინე აბაშიძე, ლიკა სიხარულია. დიდი მონაცემების შენახვის ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2017წ. #21, გვ. 180-183.

თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი.. დიდი მოცულობის სათავსოებში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. თბილისი, , N 14, გვ. 113 – 118..

ვ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი., გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი.. დიდი მოცულობის სათავსოებში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. თბილისი, N 14, გვ. 113 – 118..

ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი. დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. თბილისი, #19, გვ. 59-63.

თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, პ.სტავრიანიდი, გ. კიკნაძე. დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტე-მების ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. თბილისი, N19, 2015 წ., გვ. 59-63..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი. დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მახასიათებლით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #20. გვ:90-96.

ხ. გაჩეჩილაძე, ნ. ღლონტი , გ. ინანიშვილი , თ. ბიბილური. დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,მეცნიერება და ტექნიკა'' #10-12, გვ. 144-148. 2002წ. 0130-7061.

თ. ჯაგოდნიშვილი. დიდი მწიგნობარი და მოღვაწე. ”მწიგნობარი”. 2014წ. №14, გვ. 45-53.

თ. ჯაგოდნიშვილი. დიდი მწიგნობრის მეცნიერული თვალთახედვის ერთი ასპექტისათვის. სტუ ჰტფ-ის შრომები (ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია). 2000წ. ტ. II (2) .

ჰ. კუპრაშვილი. დიდი პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი. გაზ. ”ახალი საქართველო”. 1999წ. #31.

შ. ვეშაპიძე. დიდი ქართველი მოაზროვნეები გლობალიზაციისა და ეროვნული ეკონომიკური ფასეულობების შესახებ. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2009წ. #2.

. დიდი შემოქმედის სიცოცხლე გარდაცვალების შემდეგაც არ წყდება. ''თბილისის უნივერსიტეტი”. 2005წ. #17, გვ. 5.

რ. მიშველაძე. დიდი ხელოვანის მონოლოგი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 8. გვ.. 2008წ. .

კ. მახარობლიძე. დიდმალიანი ბაგიროვანი გადახურვები. მშენებლობა. 2017წ. №4 (47), (გვ. 87-89).

გ. მაისურაძე, ა. ლებანიძე, დ. ვარდიაშვილი. დიდმალიანი რკინაბეტონის კონსტრუქციები. "მშენებლობა". 2017წ. №3(46).

კ. მახარობლიძე. დიდმალიანი შენობების გადახურვის კონსტრუქციების ხანმედეგობის საკითხები. მშენებლობა. 2018წ. №1 (48), (გვ. 78-82).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. დიეთილ ნიკოტინამდთან (კორდიამინი) ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების შედარებითი სტერეოქიმიური დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(5), .

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. დიეთილნიკოტინამიდთან (კორდიამინი) ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების შედარებითი სტერეოქიმიური დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №3, ტ.5, 401-422 გვ..

მ. შენგელია, გ.ქევანიშვილი ი.ქევანივშილი ვ.მელაძე გ.ჩიხლაძე. დიელექტრიკული ცილინდრის საკუთარი რხევები, აღძრული აქსიალური ცვლადი დენით. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, თბილისი, 2009. 0წ. 4.

+ ე. ხვიჩია, გ. კაიშაური. დიეტური კვების პროდუქტების დამზადება ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულისაგან. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"თბ.. 2016წ. № 2 (722). გვ. 69-72.