სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯაგოდნიშვილი. დიდი მწიგნობრის მეცნიერული თვალთახედვის ერთი ასპექტისათვის. სტუ ჰტფ-ის შრომები (ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია). 2000წ. ტ. II (2) .

ჰ. კუპრაშვილი. დიდი პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი. გაზ. ”ახალი საქართველო”. 1999წ. #31.

შ. ვეშაპიძე. დიდი ქართველი მოაზროვნეები გლობალიზაციისა და ეროვნული ეკონომიკური ფასეულობების შესახებ. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2009წ. #2.

. დიდი შემოქმედის სიცოცხლე გარდაცვალების შემდეგაც არ წყდება. ''თბილისის უნივერსიტეტი”. 2005წ. #17, გვ. 5.

რ. მიშველაძე. დიდი ხელოვანის მონოლოგი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 8. გვ.. 2008წ. .

კ. მახარობლიძე. დიდმალიანი ბაგიროვანი გადახურვები. მშენებლობა. 2017წ. №4 (47), (გვ. 87-89).

გ. მაისურაძე, ა. ლებანიძე, დ. ვარდიაშვილი. დიდმალიანი რკინაბეტონის კონსტრუქციები. "მშენებლობა". 2017წ. №3(46).

კ. მახარობლიძე. დიდმალიანი შენობების გადახურვის კონსტრუქციების ხანმედეგობის საკითხები. მშენებლობა. 2018წ. №1 (48), (გვ. 78-82).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. დიეთილ ნიკოტინამდთან (კორდიამინი) ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების შედარებითი სტერეოქიმიური დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(5), .

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. დიეთილნიკოტინამიდთან (კორდიამინი) ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების შედარებითი სტერეოქიმიური დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №3, ტ.5, 401-422 გვ..

მ. შენგელია, გ.ქევანიშვილი ი.ქევანივშილი ვ.მელაძე გ.ჩიხლაძე. დიელექტრიკული ცილინდრის საკუთარი რხევები, აღძრული აქსიალური ცვლადი დენით. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, თბილისი, 2009. 0წ. 4.

+ ე. ხვიჩია, გ. კაიშაური. დიეტური კვების პროდუქტების დამზადება ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულისაგან. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"თბ.. 2016წ. № 2 (722). გვ. 69-72.

გ. კაიშაური, † ე.ხვიჩია. დიეტური კვების პროდუქტების დამზადება ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულისგან. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. თბ. . 2017წ. N2 (722). გვ. 69-72..

ნ. ლაზვიაშვილი. დივიდენდური პოლიტიკა და მისი კონცეფციები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნ."მოამბე". 2014წ. №20, გვ.103–105.

გ. წულუკიძე. დიზაინი + ერგონომიკა უდრის კომფორტს . “დიზაინ რევიუ”. 2008წ. 13.

ნ. ნავაძე, გ.ემირიძე. დიზელის ავტომობილების ეკონომიკურობის და ტოქსიკურობის განსაზღვრის ანალიტიკური მოდელის შემუშავება.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი. 2004წ. №1(14)2004 გვერდები 69-71.

ნ. ნავაძე, ოთარი გელაშვილი. დიზელის ავტომობილების საწვავის საექსპლოატაციო ხარჯის ფორმირების თეორიული გაანგარიშება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2005წ. №3(19) გვერდები 39-40.

ა. გვარუციძე, ვ. დათაშვილი. დილერი, როგორც სასაქონლო სეთავაზების ხელშემწყობი და კომუნიკაციური მიქსის ნაწილი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. N3, 2013 წ. 12 გვ..

მ. დათაშვილი, აკაკი გვარუციძე, ვახტანგ დათაშვილი. დილერი, როგორც სასაქონლო შეთავაზების ხელშემწყობი და კომუნიკაციური მიქსის ნაწილი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2013 #3.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი გ.მანველიძე, მ.მაისურაძე. დიმეთილ სულფოქსიდთან (დმსო) Co(II), Ni(II) და Cu(II) ქლორიდული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13 N2, გვ.18-19 .