სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ხაბეიშვილი, ზვიად ანთელიძე. დინამიკური გაანგარიშების ახალი ინჟინრული ხერხი.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები . 2010წ. N2(17). გვ.189-192. ISSN 1512-102X.

გ. გოგია, გ. გოგია, გ.თუმანიშვილი, გ.მიქელაძე. დინამიკური გავლენა ასრიალების პროცესზე ამწევი დანადგარის ბაგირი-შკივის კვანძში. ენერგია. 2008წ. #2(46), გვ. 27-32.

დ. მამფორია. დინამიკური დაპროგრამების იდეა და მისი გამოყენების ძირითადი ასპექტები. მეცნიერერბა და ტექნიკა,“. 1998წ. #10-12,45-47.

რ. მანაგაძე, ვ.აბზიანიძე,დ.აბზიანიძე. დინამიკური პროგრამირების მეთოდის გამოყენება ეკოლოგიური სისტემის უსაფრთხოების პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2016წ. №31. გვ79-82.

თ. სუხიაშვილი. დინამიკური პროცესების ანალიზი ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებულ სისტემებში. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, , . 2006წ. № 1, გვ. 71-74. .

დ. ცინცაძე. დინამიკური სისტემების მოდელირება კომპიუტერების ბაზაზე . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2013წ. #17, გვ.101-104.

რ. იმედაძე, ი. ღარიბაშვილი. დინამიკური ძაბვები წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის ხიმინჯებში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. #4(23).

ო. ხაზარაძე, რ. იმედაძე, ი. ღარიბაშვილი. დინამიკური ძაბვები წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ხიმინჯებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2011წ. N-4(23).

ა. ხაბეიშვილი. დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრა სტატიკური გარე დატვირთვების გათვალისწინებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. N2(472). გვ.15-18. ISSN 1512-0996.

ლ. ასათიანი. დინამიური ბლოკები გრაფიკულ პროგრამაში. ტრანსპორტი და მანქადათმშენებლობა #1(38). 2017წ. 1512 3537.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ირაკლი ბოჭორიშვილი, მაგისტრი ზ.გოგოლაძე. დინამიური მარშუტიზაციის პროტოკოლები. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა. დინამიური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული მესერები. კონფერენციის მასალები “ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008”. 2008წ. p. 10-11 .

დ. მამფორია. დინამიური პროგრამირების პროცედურების აღდგენის საექსპერტო სისტემის დამუშავება ბელმანის მიხედვით. ტექინფორმის ქართული რეფერატული ჟურნალი. 1999წ. #1171-99).

ა. კლდიაშვილი. დინასტიური აზია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი“. 2015წ. №29, თბილისი, გვ.33-37 .

რ. გოგიბერიძე. დიოფანტე ალექსანდრიელი, დიოფანტეს განტოლებები. განათლება. 2013წ. N1 (7), გვ. 156-160 .

მ. მათნაძე, მ.სიხარულიძე. დიოქსოდიჰიდრობენზო[b]ფუროინდოლების ზოგიერთიწარმოებული. Georgia Chemical Journal. 2004წ. №1.vol.4. 16-18.

ს. გრიგალაშვილი. დიპლომატია რეგიონალიზმის პირობებში. ჟურნალი -,,ბიზნეს-ინჟინერინგი''. 2013წ. 2013 - 3.

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, ვ.ჭანკოტაძე. დირიხლეს ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ არეებისათვის, რომელთა საზღვრის წირებს არ აქვთ მაღალი რიგის სიმრუდე . სამეცნიერო ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. 1(37); გვ.117–120;.

ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე. დირიხლეს ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ არეებისათვის, რომელთა საზღვრის წირებს არ აქვთ მაღალი რიგის სიმრუდე. სამეცნიერო ჟურნ. "ენერგია". 2006წ. N 1(37). გვ. 101-105.

ნ. გძელიშვილი. დისკრეტულ ფორმაში წარმოდგენილი პროცესების სტაბილიზაციის ბლოკი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, გვ. 142.