სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე, ბახტურიძე ზ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნისა და ფუნქციონირების მსოფლიო გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 139-149..

ლ. ჩიქავა. თავისუფალი ვაჭრობა თუ ეკონომიკური პროტექციონიზმი?. ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”, № 4. 2009წ. 8 გვ..

დ. კვარაცხელია. თავისუფალი ვაჭრობისა და პროტექციონისტული სისტემის შედარებითი ანალიზი ისტორიული ასპექტის გათვალისწინებით. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". . 2008წ. გვ.: 48-62, გამომც.: ”უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-236-1.

ი. გელენავა. თავისუფალი თვითმოქმედი საზოგადოებები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,საისტორიო ძიებანი“ გამომცემლობა: ,,მერიდიანი”. 2004წ. VII.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნიკოლოზ კიწმარიშვილი. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების (თიზ) მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 211-213.

მ. ამირგულაშვილი. თავისუფალი სიტყვა, როგორც მედიიდ საქმიანობის ნორმატიული აქტი. განათლება. 2012წ. #3(6).

ნ. სონღულაშვილი. თავისუფლების ფენომენის აღქმა ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში (მიხაკო წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე). კრებული სამხრეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2010წ. #5.

ნ. მაჭავარიანი, ა. ბუქსიანიძე. თაიგულის შევსების დროის პროგნოზირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2001წ. №3(11).

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. თამაშების თეორიის გამოყენება მიკროპროცესორული მართვის რეჟიმების რეგულირების დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. № 2 (13); გვ 217-222; ISSN 1512-3979 .

გ. ბელთაძე. თამაშთა თეორია – მათემატიკის დარგი, რომელიც ყველას გვჭირდება ცხოვრებაში.. ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული “მატიანე”. 2016წ. № 5, გვ. 101-107..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ზ. აბაშიძე, ფ. მელია. თამბაქოს აბსოლუტური ზეთის წარმოება . საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 156 .

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. თანაბარი ძრაობის არათანაბარ ძრაობად გარდამქნელი ინვერსორის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2011წ. #1, გვ. 39-49., უაკ 681.3.

ნ. ოვსიანიკოვა. თანამდებობის აღწერა, როგორც პერსონალის მართვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი . _საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2011წ. #1(39), გვ31-33.

ნ. ოვსიანიკოვა. თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის დეკლარირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2001წ. ტ.164, #3.

მ. სამადაშვილი. თანამდებობისა და თანამდებობრივი ვალდებულებების დაგეგმვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2009წ. № 8, 209–212.

ვ. დათაშვილი, ლაშა ხორგუანი. თანამედროვე მენეჯმენტის როლი ორგანიზაციის ეფექტიანად განვითარებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.73-88.

მ. მარიდაშვილი. თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2013წ. №4, 2013წ, გვ. 253-258 .

მ. მარიდაშვილი. თანამედროვე მენეჯმენტის კრიტერიუმების საკითხისათვის,. „ეკონომიკური პროფილი”, ქუთაისი. 2013წ. №13; 2013წ, გვ. 38-43.

ნ. თოფურია. თანამედროვე ავტომობილების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2013წ. #2(27) გვ.78-85. .

. თანამედროვე ავტომობილების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2013წ. SSN 1512-3537 #2(27) გვ.78-85. .