სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. ვერულაშვილი, გ.ყიფიანი, ზ.სოფრომაძე. დისკრეტული შემავსებლის მქონე სამფენოვანი პანელების გაანგარიშება სიმტკიცესა და მდგრადობაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. ISSN 1512-0333 N1(33) გვ.153.

გ. აბაშიძე. დისკრეციული დევნა სისხლის სამართლის პროცესში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. ტომი III, .

ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი. დისკური და ლენტური ხერხების განივი გადახრის გასაზომი მოწყობილობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. # 1 (4) გვ.78-81.

ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე. დისკური ხერხების მედეგობის გაზრდა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. #4 გვ. 140-143 ISSN 1512-3537.

მ. წიქარიშვილი, თ.მაღრაძე, რ.მახვილაძე. დისონანსი ქალაქურ გარემოსა და მის აღმშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. # 2 ISSN 1512-3936.

დ.კერესელიდზე, ლ.ქიტიაშვილი, მ.ფხაკადზე. დისპერსიული ანალიზის შედეგები და პერსპექტივები ჰიდრომეტეოროლოგიურ გაანგარიშებებში და პროგნოზებში. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. თბილისი,გვ.47-63.

თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 54-58.

თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 54-58.

გ. ნადირაშვილი, თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართ.მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები XVI გამოშვება. 2006წ. 3 გვ..

მ. ჩინჩალაძე. დისპროპორცია, რომელსაც ქმნის საბაზრო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემა.. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2008წ. ISSN 0206-2828 N9 2008 წელი გვ.-69-72..

მ. ჩინჩალაძე. დისპროპორცია, რომელსაც ქმნის საბაზრო ეკონომიკურ-ურთიერთობათა სისტემა. "ეკონომიკა". 2008წ. #9. გვ.64-69.

ლ. მეტრეველი, ქადირ ილდირიმ. დისტანციური განათლების სისტემის მენეჯმენტის კლევის კონცეფცია. „ინტელექტი“. 2011წ. N1(39), გვ. 66-68.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტ. 124, გვ. 97-106, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტ. 124, გვ. 97-106, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

მ. ტატიშვილი, გ.კორძახია, გ.თვაური, ი.მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებია და კონტროლოსათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 169-173.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. ტ. 114, გვ. 171-176, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. ტ. 114, გვ. 171-176, საქართველო, თბილისი.

გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. საქართველო, თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. №114, გვ. 171-176.

ი. მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2010წ. ტომი 114, გვ. 169-173.

გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. საქართველო, თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. №114, გვ. 171-176.