სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. რუხაძე, თ.ჩხაიძე. დისკრეტული იმფორმაციის ავტომატური შემყვანი მოწყობილობის შეთანხმებ მინი ეგმ-თან. სპი-ს შრომები. 1989წ. სპი,10 (352) 1,5 გვ.

ო. ტომარაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის კვლევა. საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. .

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები . “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”, საქართველო, სტუ, თბილისი . 2011წ. ISBN 978–9941–14–942–9, გვ. 47-50.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ხუნწარია ლალი, აბულაძე ვახტანგი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის ადაპტიური ენტროპიული კოდირება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. #2, გვ. 67-76.

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის ადაპტური ენტროპიული კოდირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. №2 (496), გვ. 67-76.

ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე, ლ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ადაპტური დაკვანტვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2015წ. გვ. 132-137.

ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების დაკვანტვის მატრიცები. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "Georgian Engineering News". 2012წ. № 1 (61) .

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, მ. ჯღამაძე, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ეკონომიური კოდირების მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2010წ. გვ. 285-291.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ჯღამაძე მიხეილი, მაჩალაძე რამაზი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების სტატისტიკური მახასიათებლები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2011წ. #10-12(705,706,707), გვ. 26-34.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე, მ. გოგბერაშვილი, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების სტატისტიკური მახასიათებლები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2011წ. № 10-12 (705, 706, 707). გვ. 26-34.

ფ. ვერულაშვილი, გ.ყიფიანი, ზ.სოფრომაძე. დისკრეტული შემავსებლის მქონე სამფენოვანი პანელების გაანგარიშება სიმტკიცესა და მდგრადობაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. ISSN 1512-0333 N1(33) გვ.153.

გ. აბაშიძე. დისკრეციული დევნა სისხლის სამართლის პროცესში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. ტომი III, .

ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი. დისკური და ლენტური ხერხების განივი გადახრის გასაზომი მოწყობილობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. # 1 (4) გვ.78-81.

ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე. დისკური ხერხების მედეგობის გაზრდა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. #4 გვ. 140-143 ISSN 1512-3537.

მ. წიქარიშვილი, თ.მაღრაძე, რ.მახვილაძე. დისონანსი ქალაქურ გარემოსა და მის აღმშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. # 2 ISSN 1512-3936.

დ.კერესელიდზე, ლ.ქიტიაშვილი, მ.ფხაკადზე. დისპერსიული ანალიზის შედეგები და პერსპექტივები ჰიდრომეტეოროლოგიურ გაანგარიშებებში და პროგნოზებში. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. თბილისი,გვ.47-63.

თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 54-58.

თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 54-58.

გ. ნადირაშვილი, თ. მეგრელიძე. დისპერსიული კვების პროდუქტებიდან წვენის გამოწურვის პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართ.მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები XVI გამოშვება. 2006წ. 3 გვ..

მ. ჩინჩალაძე. დისპროპორცია, რომელსაც ქმნის საბაზრო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემა.. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2008წ. ISSN 0206-2828 N9 2008 წელი გვ.-69-72..