სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ხაბეიშვილი. დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრა სტატიკური გარე დატვირთვების გათვალისწინებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. N2(472). გვ.15-18. ISSN 1512-0996.

ლ. ასათიანი. დინამიური ბლოკები გრაფიკულ პროგრამაში. ტრანსპორტი და მანქადათმშენებლობა #1(38). 2017წ. 1512 3537.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ირაკლი ბოჭორიშვილი, მაგისტრი ზ.გოგოლაძე. დინამიური მარშუტიზაციის პროტოკოლები. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა. დინამიური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული მესერები. კონფერენციის მასალები “ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008”. 2008წ. p. 10-11 .

დ. მამფორია. დინამიური პროგრამირების პროცედურების აღდგენის საექსპერტო სისტემის დამუშავება ბელმანის მიხედვით. ტექინფორმის ქართული რეფერატული ჟურნალი. 1999წ. #1171-99).

ა. კლდიაშვილი. დინასტიური აზია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი“. 2015წ. №29, თბილისი, გვ.33-37 .

რ. გოგიბერიძე. დიოფანტე ალექსანდრიელი, დიოფანტეს განტოლებები. განათლება. 2013წ. N1 (7), გვ. 156-160 .

მ. მათნაძე, მ.სიხარულიძე. დიოქსოდიჰიდრობენზო[b]ფუროინდოლების ზოგიერთიწარმოებული. Georgia Chemical Journal. 2004წ. №1.vol.4. 16-18.

ს. გრიგალაშვილი. დიპლომატია რეგიონალიზმის პირობებში. ჟურნალი -,,ბიზნეს-ინჟინერინგი''. 2013წ. 2013 - 3.

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, ვ.ჭანკოტაძე. დირიხლეს ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ არეებისათვის, რომელთა საზღვრის წირებს არ აქვთ მაღალი რიგის სიმრუდე . სამეცნიერო ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. 1(37); გვ.117–120;.

ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე. დირიხლეს ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ არეებისათვის, რომელთა საზღვრის წირებს არ აქვთ მაღალი რიგის სიმრუდე. სამეცნიერო ჟურნ. "ენერგია". 2006წ. N 1(37). გვ. 101-105.

ნ. გძელიშვილი. დისკრეტულ ფორმაში წარმოდგენილი პროცესების სტაბილიზაციის ბლოკი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, გვ. 142.

ზ. რუხაძე, თ.ჩხაიძე. დისკრეტული იმფორმაციის ავტომატური შემყვანი მოწყობილობის შეთანხმებ მინი ეგმ-თან. სპი-ს შრომები. 1989წ. სპი,10 (352) 1,5 გვ.

ო. ტომარაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის კვლევა. საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. .

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები . “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”, საქართველო, სტუ, თბილისი . 2011წ. ISBN 978–9941–14–942–9, გვ. 47-50.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ხუნწარია ლალი, აბულაძე ვახტანგი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის ადაპტიური ენტროპიული კოდირება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. #2, გვ. 67-76.

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის ადაპტური ენტროპიული კოდირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. №2 (496), გვ. 67-76.

ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე, ლ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ადაპტური დაკვანტვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2015წ. გვ. 132-137.

ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების დაკვანტვის მატრიცები. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "Georgian Engineering News". 2012წ. № 1 (61) .

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, მ. ჯღამაძე, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ეკონომიური კოდირების მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2010წ. გვ. 285-291.