სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2010წ. ტომი 114, გვ. 169-173.

გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის. საქართველო, თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. №114, გვ. 171-176.

დ. ბლუაშვილი, ქ.ბენაშვილი, შ. ჯანაშვილი, გ. მინდიაშვილი.. დისტანციური ზონდირების შედეგები (ზემო სვანეთი). სამთო ჟურნალი #1 (38), 2017. 2017წ. .

დ. ფურცხვანიძე. დისტანციური მართვის გამნაღმველი სისტემის დაგეგმარება. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2014წ. გვ.176-179.

ლ. გაჩეჩილაძე, ი. გიგიბერია, მ. თევდორაძე, რ. სამხარაძე. დისტანციური სწავლება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. № 2(24). გვ. 47-53.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლება უმაღლეს სკოლაში. „ინტელექტი“. 2005წ. N3(23).

ჯ. ნიკურაძე, გ.ნიკურაძე ი.საბიაშვილი. დისტანციური სწავლება, როგორც საინფორმაციო– კომუნიკაციური ტექნოლოგიების განვითარების შედეგი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი 1 ( 33) 2009 წ.. 2009წ. 1 ( 33) .

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლებაში გამოყენებული მოძრავი წარმოდგენის „სლაიდშოუს) მომზადების დიალექტიკური კონცეფცია. „ინტელექტი“. 2006წ. N2(25), 272-274.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების დანერგვის მეთოდური ასპექტები. „საზრისი“, შრომების კრებული, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2005წ. N17, გვ. 178-181.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების ზოგიერთი მეთოდური ასპქეტები. „ინტელექტი“. 2006წ. N3(26), გვ. 158-160.

ჯ. ნიკურაძე, გ.ნიკურაძე. დისტანციური სწავლების თავისებურებები და მისი შეფასება . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ ენერგეტიკა“: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები „მოხსენებათა კრებული 21–22 მაისი 2010 ქუთაისი . 2010წ. .

ფ. პაატაშვილი, ზ. წვერაიძე. დისტანციური სწავლების კონცეფცია, ტექნოლოგია და მეთოდიკა. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2007წ. #3(465), გვ.59-61.

ლ. მეტრეველი, მეჰმედ სალიფ. დისტანციური სწავლების საგანმანათლებლო რესურსების ეფექტური გამოყენების მენეჯმენტი. „ინტელექტი“. 2011წ. N1(39), გვ. 89-92.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების ფსიქო-პედაგოგიკური ასპექტები. „ინტელექტი“. 2007წ. N1(27), გვ. 120-122.

ნ. ჩხაიძე. დიფერენციალური განტოლებების გამოყენება ეკონომიკაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2006წ. ტ. 36 გვ.2000-2002.

ლ. გვასალია. დიფუზური წვენების ანტიოქსიდანტური მახასიათებლების ცვლილების შესწავლა და პროცესის მათემა-ტიკური მოდელის შექმნა.. საქართველოს სო-ფლის მეურნეობის აკადემიის ,,მოამბე” №34,ISSN-1512-2743, . 2015წ. თბილისი, 304 -309.

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟას პოეზიაში (გაპიროვნება). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეშვიდე. 2003წ. .

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟას პოეზიაში (რიტორიკული ფიგურები). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მერვე. 2004წ. .

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟას პოეზიაში (შედარება). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეხუთე. 2001წ. #18.

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჯას პოეზიაში (ეპითეტი). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეოთხე. 2000წ. #2.