სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული დანადგარის დინამიკა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2002წ. ტ. XVII. თბილისი. გვ. 232-237.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრობუნკერის საიმედოობის გამოკვლევა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2002წ. ტ. XVII. თბილისი. გვ. 238-242.

ქ. კოტეტიშვილი, გ.ჩიხლაძე ქ. კაპანაძე. ელექტრომაგნიტური რხევების ენერგეტიკული ხედვა. სტუ. განათლება. 2011წ. 1. გვ.112-115.

გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ნ. მღებრიშვილი.. ელექტრომატარებლის მოტორიანი ვაგონის გაუმჯობესებული სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“,ISSN 0130-7061. 2009წ. N (7-9), თბილისი, 2009, გვ. 73-81. .

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, თ. გამრეკელაშვილი, ბეჟანიშვილი ჯემალი. ელექტრომომარაგების ქსელის ელემენტების პარამეტრების გავლენა ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების წარმოქმნაზე. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ ISSN 1542-0287. 2017წ. #3(83), გვ. 43-47.

ნ. გოზალიშვილი. ელექტრომომმარაგებელ ორგანიზაციასა და ელექტრომომხმარებლებს შორის ურთიერთობა რეაქტიული სიმძლავრის (ენერგიის) მოხმარების საკითხებში. ენერგია. 2012წ. #2(62), 61-65.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, მ. ქობალია, თ. გამრეკელაშვილი, დ. ხარებავა. ელექტრომომხმარებლების მიერ ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი სიხშირის ჰარმონიკების სიმეტრიულობის გამოკვლევა. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ ISSN 1542-0287. 2016წ. #4(80), 2016 გვ. 57-61.

რ. ჩიხლაძე. ელექტრომოწყობილობების მექანიკური შეერთებების თბური დეფექტები. ენერგია. 2015წ. N1 (73) გვ.6. თბილისი.

ლ. თევდორაშვილი. ელექტრომოწყობილობების მექანიკური შეერთების თბური დეფექტები. ენერგია . 2015წ. №1(73), გვერდების რაოდენობა 6.

ბ. კოტია, ვ. ლოსი მ. ჩოგოვაძე. ელექტრონის დაბალტემპერატურული ძვრადობის გამოთვლა აკუსტიკური პოლარონის მოდელში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 8 (401). თბილისი. 1993წ. ფიზიკა გვ(9-15).

ვ. ლობჟანიძე. ელექტრონული მანქანების დანერგვა ტექსტო-ბრივი ინფორმაციის გადამუშავებისათვის. გამომცემლობა "განათლება". 1986წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. ელექტრონული ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოში. ჟურნალი `ახალი ეკონომისტი”. 2008წ. #1, 2008. გვ.18-30 .

რ. ოთინაშვილი, მახვილაძე კახაბერ. ელექტრონული ბიზნესის რეინჟინერინგი - თანამედროვე უსადენო (wireless) მოწყობილობების განვითარების ფონზე. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. N 2, გვ.88 ; .

მ. შენგელია, თ. ქოქრაშვილი გ. ჩიხლაძე. ელექტრონული ბმების ბუნება მოლულებში. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009, №13. 0წ. 3.

რ. ჩოგოვაძე. ელექტრონული გამოთვლითი მანქანების ტექნიკური ექსპლუატაციის საკითხები მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში. საკონსტრ. ტექნოლოგ. პროექტირ. და ეკონომიკური პროგნოზირების ინსტიტუტი, თბილისი. 1975წ. .

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ელექტრონული დისკურ¬სის თავისებურებანი . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17),, გვ.51–54.

Ж. Вардзелашвили, მ. ალექსიძე. ელექტრონული თემატური სასწავლო ლექსიკონის შედგენის ზოგიერთი ასპექტი. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2008წ. Вып. 9,გვ. 16-21.

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ელექტრონული ინგლი¬სურის ვარიანტულობა. საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17), გვ.55–57.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. N 3, გვ. 43-52.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2013წ. N3, 43–53 გვ.