სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების ზოგიერთი მეთოდური ასპქეტები. „ინტელექტი“. 2006წ. N3(26), გვ. 158-160.

ჯ. ნიკურაძე, გ.ნიკურაძე. დისტანციური სწავლების თავისებურებები და მისი შეფასება . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ ენერგეტიკა“: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები „მოხსენებათა კრებული 21–22 მაისი 2010 ქუთაისი . 2010წ. .

ფ. პაატაშვილი, ზ. წვერაიძე. დისტანციური სწავლების კონცეფცია, ტექნოლოგია და მეთოდიკა. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2007წ. #3(465), გვ.59-61.

ლ. მეტრეველი, მეჰმედ სალიფ. დისტანციური სწავლების საგანმანათლებლო რესურსების ეფექტური გამოყენების მენეჯმენტი. „ინტელექტი“. 2011წ. N1(39), გვ. 89-92.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების ფსიქო-პედაგოგიკური ასპექტები. „ინტელექტი“. 2007წ. N1(27), გვ. 120-122.

ნ. ჩხაიძე. დიფერენციალური განტოლებების გამოყენება ეკონომიკაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2006წ. ტ. 36 გვ.2000-2002.

ლ. გვასალია. დიფუზური წვენების ანტიოქსიდანტური მახასიათებლების ცვლილების შესწავლა და პროცესის მათემა-ტიკური მოდელის შექმნა.. საქართველოს სო-ფლის მეურნეობის აკადემიის ,,მოამბე” №34,ISSN-1512-2743, . 2015წ. თბილისი, 304 -309.

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟას პოეზიაში (გაპიროვნება). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეშვიდე. 2003წ. .

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟას პოეზიაში (რიტორიკული ფიგურები). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მერვე. 2004წ. .

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟას პოეზიაში (შედარება). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეხუთე. 2001წ. #18.

მ. ჭანტურაია. დიქლექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჯას პოეზიაში (ეპითეტი). თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეოთხე. 2000წ. #2.

ა. დიღმელაშილი. დიღმეკაშვილი ა. „ ძველი თბილისის ეზოების სივრცითი ორგანიზაცია და ტიპოლოგია“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 0წ. №1(4), 2012..

ო. ხარაიშვილი. დიღმის სასწ. საცდელი მეურნეობის ნიადაგების მელიორაციული მაჩვენებლები. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და ჰ/მ სისტ. ექსპლოატაციის მახასიათებლების გაზრდა, სამ. შრომები. 1988წ. .

ო. ხარაიშვილი. დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის ნიადაგების მელიორაციული მაჩვენებლები. წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და ჰიდრომელიორაციული სისტემების საექსპლოატაციო მახასიოათებლების გაზრდა. 1987წ. 40-46 გვერდი.

ნ. ბაღათურია. დმანისის რაიონის "შარდის წყაროს" მინერალური წყლის შედგენილობა . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2003წ. №11.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. დმანისის რაიონის "შარდის წყაროს" მინერალური წყლის შედგენილობა . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ზ. გაბისონია. დოკუმენტური აკრედიტივის ხელშეკრულების არსი. თემიდა. 2011წ. N3 (7).

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. დოლზე დახვეული დრეკადი მილების "კოლტუბინგური" საბურღი დანადგარი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გვ.88–101.

ი. გოგუაძე. დოლზე დახვეული დრეკადი მილების CT დანადგარებით ჰორიზონტალური ლულის ბურღვისა და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს სარეცხი სითხის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #140, 106-112 გვ..