სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ.გიორგობიანი, ნ. ბერიშვილი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. # 3(22), გვ. 27-32.

ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება იმპულსების მოქმედებაზე. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი . 2003წ. 3(449).

ა. ხაბეიშვილი, ზვიად კანთელიძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება ღუნვა-გრეხითი დარტყმის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N3(477). გვ.14-16. ISSN 1512-0996.

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების რხევები იმპულსების მოქმედებისას. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 3(449).

ნ. ხაბეიშვილი. დრეკადი სისტემის ზომების განსაზღვრა იძულებითი რხევის დროს რეზონანსის გათვალისწინებით. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2013წ. #2(8).

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. დრეკადი სისტემის შემადგენელი ელემენტის სიხისტის კოეფიციენტის ოპტიმალური სიდიდის განსაზღვრა დარტყმის დროს. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. #1(10).

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. დრეკადკედლებიან მილში სითხის არასტაციუნალური დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი".19.2012წ.. 0წ. გვ.229-233..

მ. ჯიხვაძე. დრეკადკედლებიან მილში სითხის დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა".1(24) 2012წ.. 0წ. გვ.77-81..

. დრეკადკედლებიან მილში სითხის დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 1(24),2012წ.. 0წ. გვ.77-81..

ნ. მურღულია, ვ.ლომიძე. დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი ამოცანის ამოხსნის ახალი მათემატიკური მოდელის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №2(9).

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი ამოცანის ამოხსნის ახალი მათემატიკური მოდელის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადობის თეორიის ბრტყელი ამოცანის დასმა და კონფორმული ასახვით ამოხსნის ისტორია. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. №4-6.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. დრეკადობის კოეფიციენტების ტენზორის კომპონენტების ურთიერთობის შესახებ. სტუ-სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. 2002წ. .

ნ. ბერიშვილი. დრეკადობის კოეფიციენტების ტენზორის კომპონენტების ურთიერტობის შესახებ. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე". 2005წ. .

ზ. მაძაღუა, ა. კვარაცხელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის მოკლე კურსი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ო. თედორაძე, რ.ქარჩავა. დრენაჟის პირას მდებარე შპალერებზე ჩაის საკრეფი მანქანის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. საქ.სსი -ის შრომები. 1986წ. ტ.185; გვ 120-126.

ი. ყრუაშვილი. დრენებს შორის მანძილზე ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის გავლენა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2002წ. #XX, სსაუ, თბილისი, გვ. 332-335.

შ. კუპრეიშვილი, ი. ყრუაშვილი. დრენებს შორის მანძილზე ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის გავლენა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. . 2002წ. საქართველოს განათლების სამინიტრო, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გვ. 332-335.

მ. ხარხელი. დროა უფროსების მენეჯმენტი შეიცვალოს ლიდერების მენეჯმენტით. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი. 2013წ. 187-194.

ი. ქვარაია, მ. ჯანხოთელი. დროებითი გამაგრების ღონისძიებები სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების დროს. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. 4(27), გვ4.