სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კობახიძე. დრეკად-ბლანტ კავშირებიან მექანიკურ სისტემაზე ძალური მოქმედების მმართველი ზემოქმედების სინთეზი. სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, . 1997წ. 1997წ. .

გ. ყიფიანი. დრეკადების თეორიის მეთოდების გამოყენება სამშენებლო კონსტრუქციებში . მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. სტუ. თბილისი 2005. გვ.49-50. 2005წ. გვ.49-50.

გ. ნადირაშვილი, ვ. ნათბილაძე. დრეკადი მზიდი ელემენტებით აღჭურვილი მანიპულაციური რობოტის დინამიკის ზოგიერთი საკითხი . საქართველოს საავტ-საგზაო ინსტიტუტი N1. 2001წ. 6 გვ..

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. დრეკადი ნახევარ-სიბრტყის საზღვარზე ვერტიკალური დატვირთვის დინამიკური მოქმედების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 1996წ. 137, # 1, გვ. 121-124..

ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე" მოხსენებები. 2005წ. .

ნ. ბერიშვილი, ი.ბედუკაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდიფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ,ჭყოიძე, ი.ბაკურაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდოფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 3 (6).

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2011წ. #3 (22), თბილისი, გვ. 27-32.

რ. გიორგობიანი, ხ.გორჯოლაძე. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. . 2011წ. სამეცნიეო-ტექიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, ხ.გორჯოლაძე. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2011წ. N 3 (22) 27-32.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. ISSN 1512-3936, N 3(22), 27-32, თბილისი.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. ISSN 1512-3936, N 3(22), 27-32, თბილისი.

რ.გიორგობიანი, ნ. ბერიშვილი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. # 3(22), გვ. 27-32.

ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება იმპულსების მოქმედებაზე. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი . 2003წ. 3(449).

ა. ხაბეიშვილი, ზვიად კანთელიძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება ღუნვა-გრეხითი დარტყმის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N3(477). გვ.14-16. ISSN 1512-0996.

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების რხევები იმპულსების მოქმედებისას. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 3(449).

ნ. ხაბეიშვილი. დრეკადი სისტემის ზომების განსაზღვრა იძულებითი რხევის დროს რეზონანსის გათვალისწინებით. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2013წ. #2(8).

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. დრეკადი სისტემის შემადგენელი ელემენტის სიხისტის კოეფიციენტის ოპტიმალური სიდიდის განსაზღვრა დარტყმის დროს. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. #1(10).

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. დრეკადკედლებიან მილში სითხის არასტაციუნალური დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი".19.2012წ.. 0წ. გვ.229-233..

მ. ჯიხვაძე. დრეკადკედლებიან მილში სითხის დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა".1(24) 2012წ.. 0წ. გვ.77-81..