სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კეჟერაძე, ბერიშვილი ზაური, ბერიშვილი თ.. დოლიანი ქვაბების ეკრანული სისტემების ქიმიური გარეცხვა გამრეცხ ხსნარში შეკუმშული ჰაერის წყვეტილ–პულსაციური მიწოდების მეთოდით.. ჟურნალი "ენერგია" . 2007წ. #2(42)გვ.50–54.

ლ. პაპავა, ზ.ბერიშვილი. დოლიანი ქვაბების ეკრანული სისტემების ქიმიური გარეცხვა გამრეცხ ხსნარში შეკუმშული ჰაერის წყვეტილ–პულსაციური მიწოდების მეთოდით.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2007 წელი.N2(42). 2007წ. 4გვ..

მ. ბალახაშვილი. დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინერის გამოყენება მეტალურგიული თბური აგრეგატების ამონაგის ტორკრეტირებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2014წ. VOL 2 (32), გვ. 32-39.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია. დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის გამოყენება მეტალურგიული თბური აგრეგატების ამონაგის ტორკრეტირებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2014წ. # 2 (32), გვ. 32-39.

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. დოლომიტისა და სერპენტინიტის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის შრომები, . 2013წ. გვ.285-288.

მ. პაპაშვილი. დონ კრისტოფორო დე კასტელი ქართული დიპლომატიის სამსახურში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2005წ. №7, გვ.67-71.

. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად. "ენერგია", თბილისი. 2017წ. №2(82).

М. Лосаберидзе. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად პლასტიკური დაძაბული მდგომარეობა. "ენერგია", თბილისი. 2017წ. №2(82), გვ.91-93.

. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად პლასტიკური დაძაბული მდგომარეობა. "ენერგია", თბილისი. 2017წ. №2(82), გვ. 91-93.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. დრეკად ინერციის ფუძის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. #2(29).

ა. ხაბეიშვილი. დრეკად ფუძეზე მდებარე უსასრულო სიგრძის მქონე კოჭის გაანგარიშება ცენტრალურ დარტყმაზე. კოჭის მასის დაყვანის კოეფიციენტის ზოგადი ფორმულის მიღება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. N3 (473). გვ.14-18. ISSN 1512-0996.

ლ. კობახიძე. დრეკად-ბლანტ კავშირებიან მექანიკურ სისტემაზე ძალური მოქმედების მმართველი ზემოქმედების სინთეზი. სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, . 1997წ. 1997წ. .

გ. ყიფიანი. დრეკადების თეორიის მეთოდების გამოყენება სამშენებლო კონსტრუქციებში . მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. სტუ. თბილისი 2005. გვ.49-50. 2005წ. გვ.49-50.

გ. ნადირაშვილი, ვ. ნათბილაძე. დრეკადი მზიდი ელემენტებით აღჭურვილი მანიპულაციური რობოტის დინამიკის ზოგიერთი საკითხი . საქართველოს საავტ-საგზაო ინსტიტუტი N1. 2001წ. 6 გვ..

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. დრეკადი ნახევარ-სიბრტყის საზღვარზე ვერტიკალური დატვირთვის დინამიკური მოქმედების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 1996წ. 137, # 1, გვ. 121-124..

ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე" მოხსენებები. 2005წ. .

ნ. ბერიშვილი, ი.ბედუკაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდიფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ,ჭყოიძე, ი.ბაკურაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდოფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 3 (6).

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2011წ. #3 (22), თბილისი, გვ. 27-32.

რ. გიორგობიანი, ხ.გორჯოლაძე. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. . 2011წ. სამეცნიეო-ტექიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”.