სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. პაპავა, ზ.ბერიშვილი. დოლიანი ქვაბების ეკრანული სისტემების ქიმიური გარეცხვა გამრეცხ ხსნარში შეკუმშული ჰაერის წყვეტილ–პულსაციური მიწოდების მეთოდით.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2007 წელი.N2(42). 2007წ. 4გვ..

მ. ბალახაშვილი. დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინერის გამოყენება მეტალურგიული თბური აგრეგატების ამონაგის ტორკრეტირებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2014წ. VOL 2 (32), გვ. 32-39.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია. დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის გამოყენება მეტალურგიული თბური აგრეგატების ამონაგის ტორკრეტირებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2014წ. # 2 (32), გვ. 32-39.

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. დოლომიტისა და სერპენტინიტის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის შრომები, . 2013წ. გვ.285-288.

მ. პაპაშვილი. დონ კრისტოფორო დე კასტელი ქართული დიპლომატიის სამსახურში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2005წ. №7, გვ.67-71.

. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად. "ენერგია", თბილისი. 2017წ. №2(82).

М. Лосаберидзе. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად პლასტიკური დაძაბული მდგომარეობა. "ენერგია", თბილისი. 2017წ. №2(82), გვ.91-93.

. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად პლასტიკური დაძაბული მდგომარეობა. "ენერგია", თბილისი. 2017წ. №2(82), გვ. 91-93.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. დრეკად ინერციის ფუძის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. #2(29).

ა. ხაბეიშვილი. დრეკად ფუძეზე მდებარე უსასრულო სიგრძის მქონე კოჭის გაანგარიშება ცენტრალურ დარტყმაზე. კოჭის მასის დაყვანის კოეფიციენტის ზოგადი ფორმულის მიღება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. N3 (473). გვ.14-18. ISSN 1512-0996.

ლ. კობახიძე. დრეკად-ბლანტ კავშირებიან მექანიკურ სისტემაზე ძალური მოქმედების მმართველი ზემოქმედების სინთეზი. სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, . 1997წ. 1997წ. .

გ. ყიფიანი. დრეკადების თეორიის მეთოდების გამოყენება სამშენებლო კონსტრუქციებში . მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. სტუ. თბილისი 2005. გვ.49-50. 2005წ. გვ.49-50.

გ. ნადირაშვილი, ვ. ნათბილაძე. დრეკადი მზიდი ელემენტებით აღჭურვილი მანიპულაციური რობოტის დინამიკის ზოგიერთი საკითხი . საქართველოს საავტ-საგზაო ინსტიტუტი N1. 2001წ. 6 გვ..

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. დრეკადი ნახევარ-სიბრტყის საზღვარზე ვერტიკალური დატვირთვის დინამიკური მოქმედების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 1996წ. 137, # 1, გვ. 121-124..

ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე" მოხსენებები. 2005წ. .

ნ. ბერიშვილი, ი.ბედუკაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდიფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ,ჭყოიძე, ი.ბაკურაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდოფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 3 (6).

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2011წ. #3 (22), თბილისი, გვ. 27-32.

რ. გიორგობიანი, ხ.გორჯოლაძე. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. . 2011წ. სამეცნიეო-ტექიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, ხ.გორჯოლაძე. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2011წ. N 3 (22) 27-32.