სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. კუპრეიშვილი, ი. ყრუაშვილი. დრენებს შორის მანძილზე ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის გავლენა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. . 2002წ. საქართველოს განათლების სამინიტრო, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გვ. 332-335.

მ. ხარხელი. დროა უფროსების მენეჯმენტი შეიცვალოს ლიდერების მენეჯმენტით. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი. 2013წ. 187-194.

ი. ქვარაია, მ. ჯანხოთელი. დროებითი გამაგრების ღონისძიებები სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების დროს. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. 4(27), გვ4.

ლ. მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ. ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა. დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი ასპექტები . ”სამთო ჟურნალი”, #1(36), თბილისი, . 2016წ. N1(36), გვ.41-48.

მ. ჩხაიძე. დროითი (TDM) და ტალღური (WDM) მულტიპლექსირების სისტემების შედარება ენერგეტიკული პოტენციალის მიხედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები.. 2011წ. №1(10), გვ. 286-289.

შ. კვირკველია. დროითი რესურსების გამოყენების ეფექტურობის გაზრდა მობილური კავშირის თანამედროვე ქსელებში პროგრამული რადიოს გამოყენებით (Software defined radio SDR).. ინტელექტუალი. 2014წ. 26.

ბ. შერაზადიშვილი, გ.იაშვილი, თ.იაშვილი. დროის აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა, როგორც ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალება. სამეცნიერო ჟურნალი: „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2017წ. N4 (44) 2017. ტომი I. გვ 66–74..

ნ. გუნია. დროის გრამატიკული კატეგორია.. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34 გვ.160-164.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. დროის ეფექტური მართვა ორგანიზაციებში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #5 გვ. 34–37.

მ. სამადაშვილი. დროის მართვის რაციონალური გამოყენების მნიშვნელობა პერსონალის მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 7–8, 183–187.

ლ. ბერიძე, გ. ჟორჟოლიანი, რ. ნუცუბიძე. დროის მენეჯმენტი, როგორც წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “განათლება”, სტუ . 2018წ. #2(20), გვ. 116-122.

ი. ოსაძე. დსთ საერთაშორისო ორგანიზაციათა ურთიერთობათა სისტემაში ჟურნალი . ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. № 15, გვ. 38-47.

ი. ოსაძე, მაია რაზმაძე. დსთ-ის ქვეყნებთან რუსეთის ურთიერთობის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. №18, გვ. 60-66.

თ. გრიგოლია. დსთ-ს სივრცეში სხვადასხვა დონის საერთაშორისო ინტეგრაციის წარმოშობის ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #13.

ბ. ცხადაძე. დუდუკისა და სალამურის წარმომავლობისათვის. ,,სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი’’. 2008წ. #1 (34), გვ. 213-220..

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი, დ. შეყრილაძე, მ. მეფარიშვილი. დუღილი-კონვექციური თბოგადაცემის განსაკუთრებული შემთხვევა. სტუ-ის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. №18. გვ. 90-96..

გ. გიგინეიშვილი, დ. შეყრილაძე. დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგები. ”ენერგია”. 2011წ. №2(58). გვ. 41-44.

ი. შეყრილაძე, ჯ. რუსიშვილი, გ. გიგინეიშვილი, დ. შეყრილაძე. დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგები.. ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #2(58), გვ. 41-44.

გ. გიგინეიშვილი, დ. შეყრილაძე. დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. ”ენერგია”. 2009წ. №4(52), ნაწ. 2. გვ. 56-59.

ი. შეყრილაძე, ჯ. რუსიშვილი, გ. გიგინეიშვილი, დ. შეყრილაძე. დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები.. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #4(52)-2, გვ. 56-59.