სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. კორკოტაშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი და სხვ. მაღალი ხარისხის სისუფთავის ბარიუმის სულფატის რენტგენოფაზური ანალიზი. . საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. . 2002წ. 28(3-4), გვ. 346-349..

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია, თ. ძიგრაშვილი. ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO ჯგუფებით. . გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა სტუ თბილისი გვ. 167 – 172. .

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია. ზესუფთა გალიუმის კომპლექსური ნანოკათიონის სტერეოქიმია. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა უნივერსალი, თბილისი, გვ. 164 – 167..

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, მ. ქავთარაძე, ბ. ელბაქიძე. სპილენძის სადენის მოკლე შერთვის მომენტის დაზუსტება რენტგენული სკანირების მეთოდით . სტუ, შრომები. 2006წ. № 3(461), გვ. 47-50..

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, მ. ქავთარაძე, ხანძარს დაქვემდებარებული სპილენძის სადენის რენტგენოგრაფიული კვლევა. . სტუ, შრომები. 2005წ. № 3, გვ. 17-20.

ი. კვესელავა. ე. შევარდნაძის პიროვნული და პოლიტიკური სახისმეტყველების შტრიხები. თბილისი, ჟურნ. ,,პარალელი’’, #3. 2012წ. .

მ. ხარატიშვილი. ე.თოფურიძის ,,რჩეული ნაშრომები” თარგმნა მ.ხარატიშვილმა. მსოფლიო თეატრის ისტორია, I ტომი. 2011წ. I ტომი.

ლ. იმნაიშვილი. ე.ჩაჩხიანი, მ.ბედინეიშვილი. ენერგეტიკული ობიექტის მართვის მომხმარებლის ინტერფეისის დამუშავების საკითხისათვის.//ენერგია, 2009, # 4, 28-35 გვ. . . 2009წ. .

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ე.წ. "მშრალი ხიდის" მიმდებარე ტერიტორიის (ყოფილი ბაზრობის) ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. № 2 (14), 176–181.

ნ. ჯავაშვილი. ებ თემისნიშნიანი მედიოაქტივების კლასიფიკაცია ელექტრონული ლექსიკონისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, გვ. 203-208..

რ. ანდრიაშვილი. ეგზისტენციალურ პრობლემათა ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაცია ნ. ბერდიაევის ფილოსოფიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. N18, .

ი. მიქავა. ეგზისტენციალური განწყობის ფენომენი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №33, გვერდების რაოდენობა - 4.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, სირაძე მალხაზ. ეგზოთერმული წიდაწარმომქნელი ნარევით თხევადი ფოლადის ღუმელგარე დამუშავება. ინტელექტუალი, თბილისი. 2014წ. № 26, გვ. 253-258.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე,რ.სხილაზე,ნ.ჩიგოგიძე,გ.სულაქველიძე.. ეგზოტიკური მცენარეული ნედლეულიდან-ესპანური კურდღლისცოცხადან ბიოაქტიური ნაერთების მიღების ზოგიერტი ასპექტი.. საქარტველოს მეცნიერებათა აკადემიის "მაცნე"ქიმიის სერია.. 2011წ. ტ.37,№1-2,გვ.131-141..

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ეგზოტიკური მცენარეული ნედლეულისგან ესპანური კურდღლისცოცხადან ბიოაქტიური ნაერთების მიღების ზოგიერთი ასპექტი. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2011წ. ტ.37, N1-2, გვ. 131-141.

ზ. ბაიაშვილი, გოთოშია მ. და სხვ.. ეგმ-ის გამოყენება სივრცული მეთოდით ელექტრული წრედების გაანგარიშებისათვის.. ელექტროენერგეტიკული პროცესები და დანადგარები. სამეცნიერო შრომები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1990წ. 11 (367). 10 გვ. .

დ. კაპანაძე. ეგმ-ის კვანძების ავტომატური დაპროექტების ინტელექტუალური და თვითსწავლებადი სისტემები. სამეცნიერო შრომები, „უმაღლესი სასწავლებლის მეცნიერთა წვლილი სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესის დაჩქარებაში“. 1989წ. გვ. 94-96 .

ლ. ქათამაძე. ეგოცენტრიზმიდან ეკოცენტრიზმამდე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2012წ. N3(6),გვ.90-93.

ე. მგალობლიშვილი. ედგარ პო ვალერიან გაფრინდაშვილის შემოქმედებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. №2,გვ.113-118.

ე. მგალობლიშვილი. ედგარ პოს ,,ოვალური სურათი"-ს ქართული თარგმანის გამო, საისტორიო ვერტიკალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. №27, გვ.168-169.