სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი, დ. შეყრილაძე. დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის კონცეპცია. ”ენერგია”. 2009წ. №2(50), ნაწ. 2. გვ. 14-18.

ი. შეყრილაძე, ე. მაჭავარიანი, გ. გიგინეიშვილი, ჯ. რუსიშვილი, დ. შეყრილაძე. დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის კონცეფცია. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. 2(50) , ნაწ.2, გვ. 14-18.

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. დუღილის რეაქტიული ძალის გავლენით ფირფიტის გადაადგილების სიჩქარის გამოკვლევა. სტუ-ის შრომები. 2016წ. №2(500). გვ. 83-88.

ე. გვენეტაძე, ა. სიჭინავა. დღევანდელი ვანის რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია მონასტრების ისტორიიდან. . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 1(9). 2011წ. .

ე. გვენეტაძე, ა. სიჭინავა. დღევანდელი სამტრედიის რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ეკლესია მონასტრების სია(XIX-XXსს). საისტორიო ვერტიკალები #3 . 2002წ. გვ. 111-113.

ზ. ხასაია. დღევანდელი საქართველოს სულიერი მდგომარეობისთვის. Kartvelology ქართველოლოგია. 2015წ. 2015.1 გვ. 5-13.

ზ. ცოტნიაშვილი. დღევანდელობის სიმბოლური ხედვა. „პირველი სხივი. 1998წ. 27.

რ. აბულაძე. ე-კომერციისა და ე-ბიზნესის ურთიერთობის დეფინიცია, მნიშვნელობა და განსაზღვრულობა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. #5, სექტემბერ-ოქტომბერი, 2012. გვ. 66-69.

რ. აბულაძე. ე-მთავრობა და ბიუროკრატია. ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2012წ. #2 (25) 2012. გვ.51-53.

რ. აბულაძე. ე-მთავრობის ბიზნეს პროცესების აქტუალური საკითხები. `კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე~.. 2013წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, #5, თბილისი, 2013. გვ.27-31.

რ. აბულაძე. ე-მთავრობის სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2012წ. # 7-8, 2012. გვ.83-86.

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. კორკოტაშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი და სხვ. მაღალი ხარისხის სისუფთავის ბარიუმის სულფატის რენტგენოფაზური ანალიზი. . საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. . 2002წ. 28(3-4), გვ. 346-349..

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია, თ. ძიგრაშვილი. ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO ჯგუფებით. . გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა სტუ თბილისი გვ. 167 – 172. .

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია. ზესუფთა გალიუმის კომპლექსური ნანოკათიონის სტერეოქიმია. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა უნივერსალი, თბილისი, გვ. 164 – 167..

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, მ. ქავთარაძე, ბ. ელბაქიძე. სპილენძის სადენის მოკლე შერთვის მომენტის დაზუსტება რენტგენული სკანირების მეთოდით . სტუ, შრომები. 2006წ. № 3(461), გვ. 47-50..

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, მ. ქავთარაძე, ხანძარს დაქვემდებარებული სპილენძის სადენის რენტგენოგრაფიული კვლევა. . სტუ, შრომები. 2005წ. № 3, გვ. 17-20.

ი. კვესელავა. ე. შევარდნაძის პიროვნული და პოლიტიკური სახისმეტყველების შტრიხები. თბილისი, ჟურნ. ,,პარალელი’’, #3. 2012წ. .

მ. ხარატიშვილი. ე.თოფურიძის ,,რჩეული ნაშრომები” თარგმნა მ.ხარატიშვილმა. მსოფლიო თეატრის ისტორია, I ტომი. 2011წ. I ტომი.

ლ. იმნაიშვილი. ე.ჩაჩხიანი, მ.ბედინეიშვილი. ენერგეტიკული ობიექტის მართვის მომხმარებლის ინტერფეისის დამუშავების საკითხისათვის.//ენერგია, 2009, # 4, 28-35 გვ. . . 2009წ. .

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ე.წ. "მშრალი ხიდის" მიმდებარე ტერიტორიის (ყოფილი ბაზრობის) ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. № 2 (14), 176–181.