სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ოთხქლორიანი ნახშირბადისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.61-65.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ხსნადობის შესწავლა ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.58-61.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კობალაძე, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ. 11, N2. ISSN 1512-0686, გვ.149-152.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ., კობალაძე ნ.. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. Geogian Engineering News. 2011წ. #2, 11, გვ. 149-152.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, გვ.133-135.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის,ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #2,გვ.133-135.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ნახშირბადის (II) ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღებული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ. 9. N3, 223-225.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღბული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #3 გვ. 223-225.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..

ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი . 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9/#2, გვ.130-132, 133-135.

მ. გურამიშვილი. ეთნიკური პრობლემები კავკასიის კონფლიქტებში. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,38-42.

ა. სონღულაშვილი. ეთნიკური ტერმინოლოგიის ისტორიიდან. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2010წ. # 12, გვ. 132-143.

რ. თაბუკაშვილი. ეთნო-ენობრივი ყოფითი კულტურა და გლობალიზაცია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. #3.(477) .

ა. სონღულაშვილი. ეთნოკონფლიქტები საქართველოში xx საუკუნის 80-იან წლებში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2016წ. # XVIII.

ნ. ხაბეიშვილი. ეთნოსტილი –იაპონური მინიმალიზმი.. Design review. გამომც.შპს.. 2008წ. N5. გვ.56–65. ISSN 1512-3316.

რ. ანდრიაშვილი. ეთნოფსიქოლოგია და კონფლიქტები. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N1, გვ. 16-22.

ბ. ცხადაძე. ეთნოქორეოგრაფიული ტერმინების ბასტი-ბუბუ (გასტი-ბუბუ) ბახტ წარმომავლობა-ურთიერთმიმართებისათვის. ,,სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი’’. 2007წ. #3 , გვ. 213-220..

ა. სიჭინავა. ეკ გამოყენების რეგიონული თავისებურებანი. გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. 1981წ. 2.

ა. სიჭინავა. ეკ მოქმედებისა და გამოყენების საკითხისათვის. ჟურნალი ეკონომისტი. 1981წ. 3.