სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კვარაცხელია, ნელი სესაძე. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის გამოწვევები და შესაძლებლობები საქართველოსათვის. სეუ. 2015წ. 7 გვერდი.

თ. ლაგვილავა. ევროკავშირი და საქართველო- პრიორიტეტები და პერსპექტივები. ჟურნალი ,, განათლება’’ . 2016წ. №1(15), გვ. 171-175.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის ერთიანი სავალუტო სისტემა და პოლიტიკა. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #13.

მ. ამირგულაშვილი. ევროკავშირის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. .

ზ. კვეტენაძე. ევროკავშირის კავკასიური პოლიტიკა. სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. .

ზ. კვეტენაძე. ევროკავშირის კავკასიური პოლიტიკა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. .

ა. აბრალავა. ევროკავშირის კლასტერული პოლიტიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. N3, გვ. 20-23.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის კონსტიტუცია უტოპია თუ რეალობა. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #3.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის კონცეფცია უტოპია თუ რეალობა. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #3.

თ. როსტიაშვილი, რამიშვილი ვ.. ევროკავშირის რეგიონული პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები და ჩამოყალიბების ეტაპები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. .

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკა და საქართველო. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. ბათუმი. 2008წ. #3.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2(10).

ი. ოსაძე, თენგიზ გრიგოლია. ევროკავშირის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის რეგიონული ასპექტები. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. № 16, გვ. 104-108, .

ნ. ოთხოზორია. ევროკავშირის საიმიგრაციო პოლიტიკის ეფექტურობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2017წ. N37 სტუ .

ზ. ვაშაკიძე, ზარქუა ხ.. ევროკავშირის ქვეყნების საგადასახადო სისტემების რეფორმირების ზოგადი დახასიათება. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №5-6, გვ. 275-280..

თ. გრიგოლია. ევროკავშირისა და საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხი (20 საუკუნის 90-იანი წლები). ბათუმი. 2002წ. .

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე გ. ქავთარია. ევროკოდები – ქართული სამშენებლო ინდუსტრიის მომავალი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2012წ. №2(25).

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, გ.ქავთარია. ევროკოდები-ქართული სამშენებლო ინდუსტრიის მომავალი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N2(25) გვ:6-15 2012.

ა. ედიბერიძე, ვ. ადამია. ევროკომისიის ქვეყნებში უნივერსიტეტების წარმოებსთან თანამშრომლობის საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. გვ. 77-83.