სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ევოლუციური ალგორითმები ინფორმაციის დაცვის ამოცანებში. სტუ, შრომები `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ . 2016წ. #1(21), 122-127გვ, ISSN 1512-3979..

ბ. კოტია. ევოლუციური განტოლება თერმოსტატთან ურთიერთქმედებაში მყოფი ქვესისტემის კორელაციურო ფუნქციისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 6 (399). თბილისი. 1993წ. სამეცნიერო შრომები N 6 (399). ფიზიკა გვ (40-45)..

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. ევოლუციური ეკონომიკური პროცესები და საინვესტიციო პოლიტიკა. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი - „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #3, გვ. 80-86.

ი. გოგუაძე. ევოლუციური პროგნოზირება ბურღვაში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ. 146-150..

ე. ბარათაშვილი, ვ.რამიშვილი. ევრკავშირის რეგიონული პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები და ჩამოყალიბების ეტაპები. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. N 4.

ნ. დურმიშიძე. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და მისი მნიშვნელობა საქართველოსთვის. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი,. 2003წ. N78, გვ. 24-34.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ. ჟურნ. «საისტორიო მაცნე» . 2009წ. ბათ., #18.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. გომართელი. ევროინტეგრაცია - საქართველოს განვითარების უალტერნატივო გზა. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N35.

ნ. გომართელი. ევროინტეგრაცია - საქართველოს განვითარების უალტერნატივო გზა. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N35.

ვ. შუბითიძე. ევროინტეგრაცია და ქართული ემიგრაცია. თსუ სამეცნიერო კრებული "სვანეთი". 2008წ. III.

ვ. შუბითიძე. ევროინტეგრაციის სათავეებთან. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. N17.

ლ. კვარაცხელია, ნელი სესაძე. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის გამოწვევები და შესაძლებლობები საქართველოსათვის. სეუ. 2015წ. 7 გვერდი.

თ. ლაგვილავა. ევროკავშირი და საქართველო- პრიორიტეტები და პერსპექტივები. ჟურნალი ,, განათლება’’ . 2016წ. №1(15), გვ. 171-175.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის ერთიანი სავალუტო სისტემა და პოლიტიკა. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #13.

მ. ამირგულაშვილი. ევროკავშირის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. .

ზ. კვეტენაძე. ევროკავშირის კავკასიური პოლიტიკა. სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. .

ზ. კვეტენაძე. ევროკავშირის კავკასიური პოლიტიკა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. .

ა. აბრალავა. ევროკავშირის კლასტერული პოლიტიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. N3, გვ. 20-23.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის კონსტიტუცია უტოპია თუ რეალობა. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #3.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის კონცეფცია უტოპია თუ რეალობა. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #3.