სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კვეტენაძე. ევროპული იდეები ქართველი ერის იმანენტურ ისტორიაში. სტუ-ს ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ევროპული კვლევები თანამედროვე საქართველოში ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრების შესახებ. ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. .

დ. კერესელიძე, ვ.ტრაპაიძე, გ ბრეგვაძე. ევტროფიკაციული პროცესები ჯავახეთის ტბებში. ვახუსტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2011წ. ახალი სერია #3(82), გვ. 266-270.

ე. შაკიაშვილი. ევფემისტური მეტაფორის როლი გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N2(5), გვ. 69-72.

. ევფემისტური მეტაფორის როლი გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N2(5), გვ. 69-72.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ნ. ბაკურაძე. ეთერზეთების წარმოების ნარჩენების ტექნოლოგიური შესწავლა. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 198.

მ. დემენიუკი. ეთერზეთოვანი ვარდის ყვა- ვილების გადამუშავების რა ციონალური ტექნოლოგია. აგრარურ-ეკონომი- კური მეცნიერება და ტექნოლოგიები თბილისი, . 2010წ. n4.

მ. მელაძე, მელაძე მ. . ეთერზეთოვანი ტექნიკური კულტურების გავრცელების აგროკლიმატური ზონები. საქართველოს ნაციონალური ატლასი. 2009წ. ელ.ვერსია.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ეთეროვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგია . გრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები ჟ.. 2010წ. #4, გვ. 45-49 .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ეთეროვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგია. გრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები ჟ.. 2010წ. #4, გვ. 45-49 .

ქ. ბაციკაძე. ეთეროვანი ზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებების შერჩევა პარფიუმერიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0686 vol.11 no.2.

ქ. ბაციკაძე. ეთეროვანი ზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებების შერჩევა პარფიუმერიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალიV#2. 2011წ. ISSN1512-0686 გვ233-235.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ეთიკა და პროფესიონალიზმი სამეწარმეო საქმიანობაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება;შრ.. 2007წ. 10,123-127გვ. ISSN # !512-102X.

ქ. გიორგობიანი. ეთიკისა და ზნეობის დაცვა-ჟურნალისტის უმთავრესი მოვალეობა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2005წ. N6. გვ. 209-213.

ქ. ცომაია. ეთიკური ქცევა და ბიზნეს ინტერესები. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. N35.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ოთხქლორიანი ნახშირბადისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.61-65.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ხსნადობის შესწავლა ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.58-61.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კობალაძე, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ. 11, N2. ISSN 1512-0686, გვ.149-152.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ., კობალაძე ნ.. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. Geogian Engineering News. 2011წ. #2, 11, გვ. 149-152.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, გვ.133-135.