სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩიჩუა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის კრებული . 2005წ. .

თ. ცინცაძე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიის კათედრა. ფარმაცევტული მაცნე მედია. 2002წ. №1(36).

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.მარდაშოვა, უ.ზვიადაძე. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ . ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N2(472),გვ.45-51.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, დ. ჩუტკერაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ. სტუ-ს შრომები, #2(472), თბილისი, გვ. 45-51. 2009წ. ISSN1512-0996.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი ქ.სალუქვაძე. თბილისის ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხები და მათი ხელახალი გამოყენების პერსპექტივები. . სტუ. შრომები. . 0წ. #2 (484), თბ. 2012 წ. გვ.40-44;.

გ. მიქიაშვილი. თბილისის ქალაქგანვითარების პრობლემები ევროპულ ურბანისტულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის კონტექსტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2014წ. N4, 9 გვ..

ნ. გაჩეჩილაძე, ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მონაკვეთზე მეწყრული უბნების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2016წ. #2(37), 85-88გვ.

ე. თევზაძე. თბილისის ძველი ბაღები, ფასეულობა და აუცილებლობა". ილიაზდი #1 "თბილისის არქიტექტურის პრობლემები" ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევის ლაბორატორიის არაპერიოდული გამოცემა. 2001წ. #1, 8-9 გვ..

თ. ხოხობაშვილი. თბილისის წმინდა ორმოც მოწამეთა ეკლესიის შესწავლისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისიტანობის კვლევები. 2009წ. #2, გვ.113-123.

ნ. ლომიძე, ი. ფალავანდიშვილი, ჯ. ქანთარია, შ. ყანჩაველი, ლ. რეხვიაშვილი, კ. კიკორია. თბილისისა და მისი შემოგარენის მწვანე საფარის დომინანტი მავნე მწერები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა. ახალი აგრარული საქართველო. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი ISSN1987-8729. 2015წ. #3(47), გვ.17-19.

მ. შარიქაძე, რ.პაატაშვილი: ზ.სურამელაშვილი: ა.ადამიანი. თბილისისპირა რაიონის ზედაცარცული ქანების ნაპრალოვანი სისტემები. სამთო ჟურნალი. 2015წ. №2 (35) გვ.4-9.

ნ. ხუნდაძე, ა.რუსაძე, ზ. არზიანი. თბილისისპირა რაიონში დედამიწის ქერქის ზედა ნაწილში სიღრმისეული ღრვევების გამოვლენა სიმძიმის ძალის ანომალიური და გეოელექტრული ველების ტრანსფორმანტების გამოყენებით. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2007წ. №20 გვ.87-98.

ე. თევზაძე, ვ.ვარდოსანიძე. თბილისური ეზო _ ქალაქური გარემოს ტრადიციული ელემენტი. საინფორმაციო ბიულეტენი სერია . 1990წ. #6, 1-6 გვ..

გ. აბულაძე, თ. ერისთავი. თბილისური რეკლამის სათავეებთან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. „კამარა“. 2006წ. 2(5) (გვ. 120 - 128).

გ. იაშვილი, ჭოხონელიძე გ., ჩანტლაძე ზ.. თბილისში , თემქის დასახლების IV მ/რ-ის ტერიტორიაზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები განაშენიანებასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებულიXVI,თბილისი,. 2007წ. გვ.172-176.

თ. ხუროძე, A .Nodia, А. Амиранашвили. თბილისში 2009-2010 წლებში მზის რადიაციის ინტენსივობის , საერთო ღრუბლიანობის ,ხილვადობის და ჰარის ტემპერატურის კომპლექსური მონიტორინგის ზოგიერთი წინასწარი შედეგი. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. LXII .

თ. ამყოლაძე, გ. ცინცაძე. თბილისში მშენებარე მრავალფუნქციური სამუზეუმო და სასტუმრო შენობების შემომზღუდავი კედლების თერმოიზოლაცია და მათი ეკონომიურობა. ,,ენერგია’’ თბილისი, 2009.. 2009წ. .

თ. სანიკიძე. თბილისში სამუზეუმო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ (იდეა ახლო წარსულისა შორეული მომავლისათვის. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. 3, გვ. 51–54 (რეზ. ინგლ. და რუს. ენებზე).

გ. იაშვილი, ჭოხონელიძე გ., ჩანტლაძე ზ.. თბილისში, თემქის დასახლების მე-4 მ/რ-ის ტერიტორიაზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები განაშენიანებასთან დაკავშირებით, . ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,თბილისი. 2007წ. #16, 4გვ,.