სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ეთეროვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგია. გრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები ჟ.. 2010წ. #4, გვ. 45-49 .

ქ. ბაციკაძე. ეთეროვანი ზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებების შერჩევა პარფიუმერიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0686 vol.11 no.2.

ქ. ბაციკაძე. ეთეროვანი ზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებების შერჩევა პარფიუმერიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალიV#2. 2011წ. ISSN1512-0686 გვ233-235.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ეთიკა და პროფესიონალიზმი სამეწარმეო საქმიანობაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება;შრ.. 2007წ. 10,123-127გვ. ISSN # !512-102X.

ქ. გიორგობიანი. ეთიკისა და ზნეობის დაცვა-ჟურნალისტის უმთავრესი მოვალეობა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2005წ. N6. გვ. 209-213.

ქ. ცომაია. ეთიკური ქცევა და ბიზნეს ინტერესები. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. N35.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ოთხქლორიანი ნახშირბადისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.61-65.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ხსნადობის შესწავლა ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.58-61.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კობალაძე, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ. 11, N2. ISSN 1512-0686, გვ.149-152.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ., კობალაძე ნ.. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. Geogian Engineering News. 2011წ. #2, 11, გვ. 149-152.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, გვ.133-135.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის,ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #2,გვ.133-135.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ნახშირბადის (II) ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღებული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ. 9. N3, 223-225.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღბული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #3 გვ. 223-225.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..

ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი . 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9/#2, გვ.130-132, 133-135.

მ. გურამიშვილი. ეთნიკური პრობლემები კავკასიის კონფლიქტებში. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,38-42.

ა. სონღულაშვილი. ეთნიკური ტერმინოლოგიის ისტორიიდან. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2010წ. # 12, გვ. 132-143.

რ. თაბუკაშვილი. ეთნო-ენობრივი ყოფითი კულტურა და გლობალიზაცია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. #3.(477) .