სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. თბური ტუმბოები– საქართველოს შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“ . 0წ. N4(72) 2014 ISSN 1512–0120 გვ.86–90.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცივით მომარაგების ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. მოხსენებათა კრე-ბული „ინფორმა-ციული ტექნოლო-გიები მართვაში“. . 0წ. 2007 ISBN 978-99940-954-0-7 გვ.74-79.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი. თბური ტუმბოს დანადგა¬რე-ბის პროექტირების და პრაქტი¬კული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. საქ. ტექნ. უნივერ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 0წ. N18, 2014 УДК 519.6:5197: 621.37/39 გვ.116–125.

მ. პაპაშვილი. თეატინელ მისიონერთა ერთგულების გამოცდა მათი მსახური ქალების მეშვეობით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2004წ. №6, გვ.83-90.

მ. პაპაშვილი. თეატინელი მისიონერების საქართველოში გამოგზავნის მოტივები. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.29-37.

მ. პაპაშვილი. თეატინელი მისიონერების საქართველოში გამოგზავნის მოტივები. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.57-59.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე, პაატაშვილი ლია, გაბრიჩიძე იულონ. თევზსავალი ნაგებობა-მოწყობილობები და მათი მართვა ჰიდროავტომატური კომპიუტერული ტექნიკით. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2005წ. #3(453), გვ77-80.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ზ. აბაშიძე, ნ. კუჭუხიძე, ვ. მეხაშიშვილი. თეთრი აკაციიდან არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგია. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 164 .

გ. დურგლიშვილი, გ. უოლი, გ. ბერაია. თელეთის ნავთობის საბადოზე ჩატარებული საინტენსიფიკაციო სამუშაოების შედეგები. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. # 9, 5 გვ..

გ. დურგლიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩარკვიანი, ნ. ბაქრაძე. თელეთის ნავთობის საბადოზე ჭაბურღილების ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ექოლოტ–დინამოგრაფის გამოყენებით. ჟურნალი \"საქართველოს ნავთობი და გაზი\". 2005წ. # 14, 9 გვ..

რ. ქუთათელაძე. თემატურ სივრცეთა ინტეგრალური და დიფერენციალური მარკერები. სტუ-ს შრომები . 2017წ. N4 2017წ..

თ. ნუცუბიძე. თეოლოგიის სასწავლო ცენტრი 10 წლისაა. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, სტუ, თბილისი. 2011წ. გვ. 118-120.

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. თეორემა კირხჰოფის პირველი კანონის მოდიფიკაციის შესახებ წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების მართვადი უკუ გამმართველ-ინვერტორული აგრეგატების შემხვედრ-პარალელური მუშაობის პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №3(79)..გვ,30-35.

რ. გოგიბერიძე, დ. გორგიძე. თეორიული მექანიკის სწავლება საინფოემაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები. 2016წ. N1 (21), გვ. 89-97..

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, მ. არეშიზე, ლ. შარაშიძე. თერთერმოპლასტიკური პოლიმერების ორიენტაციული გაჭიმვის ახალი მეთოდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2015წ. ტ.15, N2, , გვ.164-170..

რ. კოხრეიძე, გ.მუმლაძე, ს.ოდენოვი, ნ.პაპუნაშვილი, მ.ჭუბაბრია. თერმოდამუშავების პირობების ზეგავლენა Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O სისტემის ზეგამტარი კერამიკის თვისებებზეე. საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #4 (458), გვ. 100_103.

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი . თერმოდინამიკური მიდგომის გამოყენება გლუკოზის მეტაბოლიზმის ანალიზისთვის .. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2012წ. N2-3.

ა. ბუქსიანიძე. თერმოდრეკადობის ღერძსიმეტრიული ამოცანა მცირე დახრის კუთხის მქონე მოკლე კონუსური გარსისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "შრომები". 2001წ. .

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. თერმომარილმდგრადი სატამპონაჟო ხსნარების შედგენილობის შერჩევა ღრმა ჭაბურღილების ხარისხიანი დაცემენტებისათვის. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ.77–81.

ა. ჩიქოვანი. თერმოპლასტიკური პოლიმერები მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 4(56) ISSN 1512-0120.