სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯალიაბოვა. ეკომონიტორინგის მონაცემების საფუძვველზე ნიადაგის ხარისხის შეფასების სისტემის მოდელი. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 236-241.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ვ. დათაშვილი. ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის მიზეზების და სოციალურ–ეკონომიკური პოლიტიკის არსი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 1.

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარების ფაქტორები. სოციალური–ეკონომიკა. 2003წ. .

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარებისა და ბუნებათსარგებლობის თეორიული ასპექტები. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2005წ. .

ზ. შანავა. ეკონომიკის გლობალიზაციის გენეზისი და შინაარსი. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 10.

მ. ბაღათურია. ეკონომიკის გლობალიზაციის სუბიექტები და პრიორიტეტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.ქუთაისი. 2013წ. გვ.155-160.

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკის დერეგულირება – როგორც სახელმწიფო რეგულირების სპეციფიკური მიმართულება . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2013წ. # 1-2. გვ. 55-62..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. №8-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. 8-9.

ა. აბრალავა. ეკონომიკის ეროვნული საზღვრების პრობლემა. ჟურნალი "მაცნე"#3 ტ.11. 2003წ. .

ქ. ცომაია. ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ასპექტები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2017წ. N3.

ი. მამალაძე. ეკონომიკის რეალური სექტორის ფულად ნაკადთა ხელახალი ორიენტაციის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. №5-6.

მ. კაპანაძე, კვანტალიანი მერაბი. ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის და კერძო ბიზნესის პარტნიორობა. ჟურნ. “ეკონომისტი”, . 2013წ. N 3 .

მ. სვანიძე. ეკონომიკის სამობილიზაციო მომზადებისა და მზადყოფნის სისტემის მაჩვენებლები. ჟურნალი ”ეკონომიკა”. 2003წ. #3-4;გვ.99-102.

ნ. აროშვილი. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების აუცილებლობა. ეკონომიკა. 2017წ. #2 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული სქემები. ჟ.ეკონომოკა. 2008წ. #11-12, გვ.26-30.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების მოდელი აშშ-ს მაგალითზე . ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი . 2017წ. 2017 N 01-02; გვ.51-55.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტივა და პერსპექტივა. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“. 2009წ. თბ. 2009 გვ. 100 -104 .