სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. არაბიძე. ეკოლოგიურად სუფთა ელექტროსადგური. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. #(48).

ლ. კოტორაშვილი, მულაძე შ.. ეკოლოგიურად სუფთა პექტინის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 171-172.

ზ. სვანიძე. ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში. თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2013წ. თბილისი #5 (84), გვ. 220 - 222,.

მ. ჯავახიშვილი, ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ეკოლოგიური არქიტექტურა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები. 2010წ. N 1 (16) (გვ. 213-217).

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, შ. ანდღულაძე. ეკოლოგიური აუდიტი, მისი მიზანი, ამოცანა და მნიშვნელობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი . სამეცნიერო ჟურნალი.. 2014წ. თბილისი. №2. 3 გვ..

შ. ანდღულაძე, გ.მჭედლიშვილი, ნ.ჩხუბიანიშვილი. ეკოლოგიური აუდიტი. მისი მიზანი, ამოცანა და მნიშვნელობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. ISSN 1512-0538 #2 გვ.99-101.

დ. ჩომახიძე, დ.ნარმანია. ეკოლოგიური გამოწვევები საქართველოს ენერგეტიკის განვითარებაში. გლობალიზაცია და ბიზნესი N-5 2018. 2018წ. .

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური განათლება მდგრადი განვითარებისთვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი II .

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური და ეკონომიკური მოთხოვნების ჰარმონიზაცია - ქლაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი. . საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია. კრებული-ეკოლოგიის პრობლემები. . 2003წ. .

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური ეთიკა და ეკოლოგიური ჰუმანიზმი, - როგორც ზნეობრივი და სულიერი საწყისი ადამიანში. ბაქოს საერთაშორისო კონფერენციის კრებული. 2013წ. .

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური ეთიკა და მდგრადი განვითარება . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #1 (25) ტომი II გვ. 48-54.

ნ. გალახვარიძე. ეკოლოგიური კონტროლი და განსაკუთრებულ სიტუაციათა ღონისძიებების ეფექტიანობა. საქართველოს ბიზნეს მეცნიერებათა აკადემია საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "მოამბე". 2017წ. XXVI. ISSN 2233-3606.

კ. მჭედლიშვილი, null, მ. სირაძე გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება გზაჯვარედინზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3,.

ვ. აბზიანიძე, დ.აბზიანიძე, რ.მანაგაძე. ეკოლოგიური მონიტო-რინგის ეფექტურობის ზოგიერთი შეფასება მდინარეული წყლების ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურების პრობლე-მის გადასაჭრელად. საქართველოს ნავთობი და გაზი, . 2018წ. №32.

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. ეკოლოგიური მონიტორინგის ეფექტურობა მდ. მტკვრის ტოქსიკური ლითონებით დაბინძურების შემთხვევაში . სტუ-ს შრომები . 2010წ. #3(477).

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. ეკოლოგიური მონიტორინგის ეფექტურობა მდინარე მტკვრის ტოქსიკური ლითონებით გაჭუჭყიანების შემთხვევაში. სტუ-ს შრომები . 2010წ. №3(477), გვ.17-21.

დ. აბზიანიძე, ვ.აბზიანიძე, რ.მანაგაძე. ეკოლოგიური მონიტორინგის ეფექტურობის ზოგიერთი შეფასება მდინარეული წყლების ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურების პრობლემის გადასაჭრელად. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2018წ. №32.

ნ. ჭიკაიძე. ეკოლოგიური მშენებლობის როლი ეკონომიკურ განვითარებაში. სეუ და მეცნიერება . 2017წ. N6(6).

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ა.ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე,. ეკოლოგიური ობიექტების მოდელირება ალგორითმთა კოლექტივებით, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. # 2,9(2),2009, გვ.183–185;.

შ. ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ა. ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე, თ. ბუტულაშვილი. ეკოლოგიური ობიექტების მოდელირება ალგორითმთა კოლექტივებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686 ტომი 9, # 2, გვ. 183-185.