სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. შურღაია. ეკლესიის სეკულალიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სვეტიცხოველი“ . 2014წ. #1.

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. ეკოლოგია და ენერგეტიკა. ჰიდროინჯინერია. 2007წ. ISSN 1512-410X #1(1). გვ.101.105.

რ. ანდრიაშვილი, დ. თაქთაქიშვილი. ეკოლოგია და მეცნიერება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2005წ. N6,გვ.155-158.

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგია და ჰუმანიზმი.. საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ №27, . 2013წ. .

. ეკოლოგიის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი ჟურნალი მოამბე . 2010წ. #13-14.

თ. ეპიტაშვილი, მჭედლიშვილი ქ. . ეკოლოგიურად მოქნილი ახალი ჰიბრიდეული მცენარეების მიღება ტრიტიკალესა და რბილი ხორბლის შეჯვარებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“ მასალები . 2016წ. 28-30 სექტემბერი, გვ. 258-259 .

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ლ.შავლიაშვილი, ე.შუბლაძე. ეკოლოგიურად სუფთა აგროსასურსათო პროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“ მასალები; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2016წ. გვ.115-118.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. ეკოლოგიურად სუფთა აგროსასურსათო პროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“ მასალები; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, . 2016წ. გვ.115-118.

ნ. იმნაძე, დ.ნაკანი, მ.ლიპარტელიანი. ეკოლოგიურად სუფთა აგრარული პროდუქციის წარმოებისათვის აუცილებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. კონფერენციის მასალები - თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი, გვ. 178-179.

გ. გოლეთიანი, მაზანიშვილი ვახტანგი. ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსაწვავის წარმოების ორგანიზაცია. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. თბილისი, №2(14).

მ. არაბიძე. ეკოლოგიურად სუფთა ელექტროსადგური. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. #(48).

ლ. კოტორაშვილი, მულაძე შ.. ეკოლოგიურად სუფთა პექტინის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 171-172.

ზ. სვანიძე. ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში. თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2013წ. თბილისი #5 (84), გვ. 220 - 222,.

მ. ჯავახიშვილი, ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ეკოლოგიური არქიტექტურა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები. 2010წ. N 1 (16) (გვ. 213-217).

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, შ. ანდღულაძე. ეკოლოგიური აუდიტი, მისი მიზანი, ამოცანა და მნიშვნელობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი . სამეცნიერო ჟურნალი.. 2014წ. თბილისი. №2. 3 გვ..

შ. ანდღულაძე, გ.მჭედლიშვილი, ნ.ჩხუბიანიშვილი. ეკოლოგიური აუდიტი. მისი მიზანი, ამოცანა და მნიშვნელობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. ISSN 1512-0538 #2 გვ.99-101.

დ. ჩომახიძე, დ.ნარმანია. ეკოლოგიური გამოწვევები საქართველოს ენერგეტიკის განვითარებაში. გლობალიზაცია და ბიზნესი N-5 2018. 2018წ. .

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური განათლება მდგრადი განვითარებისთვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი II .

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური და ეკონომიკური მოთხოვნების ჰარმონიზაცია - ქლაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი. . საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია. კრებული-ეკოლოგიის პრობლემები. . 2003წ. .

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური ეთიკა და ეკოლოგიური ჰუმანიზმი, - როგორც ზნეობრივი და სულიერი საწყისი ადამიანში. ბაქოს საერთაშორისო კონფერენციის კრებული. 2013წ. .