სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კობალაძე, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ. 11, N2. ISSN 1512-0686, გვ.149-152.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ., კობალაძე ნ.. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. Geogian Engineering News. 2011წ. #2, 11, გვ. 149-152.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, გვ.133-135.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის,ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #2,გვ.133-135.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ნახშირბადის (II) ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღებული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ. 9. N3, 223-225.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღბული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #3 გვ. 223-225.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..

ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი . 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9/#2, გვ.130-132, 133-135.

მ. გურამიშვილი. ეთნიკური პრობლემები კავკასიის კონფლიქტებში. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,38-42.

ა. სონღულაშვილი. ეთნიკური ტერმინოლოგიის ისტორიიდან. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2010წ. # 12, გვ. 132-143.

რ. თაბუკაშვილი. ეთნო-ენობრივი ყოფითი კულტურა და გლობალიზაცია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. #3.(477) .

ა. სონღულაშვილი. ეთნოკონფლიქტები საქართველოში xx საუკუნის 80-იან წლებში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2016წ. # XVIII.

ნ. ხაბეიშვილი. ეთნოსტილი –იაპონური მინიმალიზმი.. Design review. გამომც.შპს.. 2008წ. N5. გვ.56–65. ISSN 1512-3316.

რ. ანდრიაშვილი. ეთნოფსიქოლოგია და კონფლიქტები. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N1, გვ. 16-22.

ბ. ცხადაძე. ეთნოქორეოგრაფიული ტერმინების ბასტი-ბუბუ (გასტი-ბუბუ) ბახტ წარმომავლობა-ურთიერთმიმართებისათვის. ,,სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი’’. 2007წ. #3 , გვ. 213-220..

ა. სიჭინავა. ეკ გამოყენების რეგიონული თავისებურებანი. გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. 1981წ. 2.

ა. სიჭინავა. ეკ მოქმედებისა და გამოყენების საკითხისათვის. ჟურნალი ეკონომისტი. 1981წ. 3.

ვ. ზვიადაური, თუმანიშვილი გ., ნადირაძე თ.. ეკიპაჟ-ლიანდაგის რხევითი მოძრაობის განზოგადებული მათემატიკური მოდელის დამუშავება და მასების დინამიკური დატვირთვის განსაზღვრა . სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული.. 2016წ. გვ. 111-116, SCOPUS CODE 2210..

ჰ. კუპრაშვილი. ეკლესიაზე ტკივილით ნათქვამი.... გაზ. „რეზონანსი“. 1999წ. # 144.