სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. თვითმავალი შასის მანევრირება .. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" თბილისი . 2009წ. #1(13), გვ.174-178. უაკ 629.11.012.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ.ჭელიძე. თვითმავალი შასის მანევრულობა . ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა~ . 2009წ. # 1, უაკ 629.11.012..

ლ. მეტრეველი. თვითმკვლელობა - სუიციდე საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა. „განათლება“. 2012წ. N2(5).

ნ. ცანავა. თვითმმართველი სუბიექტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "კომერსანტი". 2007წ. N 1, 8 გვ..

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, ყიფშიძე დავით. თვითმფრინავის ფრენის რეჟიმების მართვის სისტემის მოდელირება. შრომები “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. 2012წ. ტ.I. თბილისი, გვ. 204-210.

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე. თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტმიზაცია ბგერამდელი, ბლანტი სითხით გარსდენისას. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. . 2008წ. .

ი. დავითაშვილი. თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტმიზაცია ბგერამდელი, ბლანტი სითხით გარსდენისას. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. . 2008წ. .

მ. ქუთათელაძე. თვითმხილველის პოზიციიდან დანახული პირველი მსოფლიო ომი. სტუ-ს გამომცემლობა, პირველი და მეორე მსოფლიო ომები და სამხრეთ კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმების შრომების კრებული. 1917წ. გვ. 159-164.

ლ. მეტრეველი. თვითრეალიზაციის ფენომენის შესწავლის ფსიქოლოგიური ასპექტი. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 201-206.

ც. ზურაბიშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, გ. პეტრიაშვილი, ნ. სეფაშვილი, შ. ახობაძე, კ.ჯაფარიძე. თვითსტრუქტურირება სპიროპირანის შემცველ კომპოზიციებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. N1, V 65, pp.131-133.

ნ. ტყემალაძე. თვითსწავლებით სახეთა გამოცნობის ამოცანების გადაწყვეტის ერთი მიდგომის შესახებ.. სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. “ინტელექტი”, თბილისი,. 1998წ. .

მ. ტურძელაძე, გ. თათარაშვილი, ი. გიორგაძე. თვითშემჭიდროებადი ბეტონი – დღევანდელი სამშენებლო ამოცანების გადაწყვეტის ეფექტური ინსტრუმენტი. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0120, №2(58).

მ. კოდუა, ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. თვითშემჭიდროებადი ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა გაჭიმვისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა” . 2014წ. #1(32).

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, კოდუა მანონ. თვითშემჭიდროებადი ბეტონის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლებზე დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა გაჭიმვისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2014წ. #1(32), 121–125გვ.

ა. საყვარელიძე. თვითშემჭიდროებადი ბეტონის ტენგამტარობის პარამეტრების განსაზღვრა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2015წ. #1–2(19–20), 94–100გვ.

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ. თვლების გარდაუვალი გრძივი სრიალის გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობაზე. “ინტელექტი”, . 2008წ. ISSN 1512-0333 #2(31). – გვ.53 – 56.

ნ. რურუა, გოჩიაშვილი აკაკი, მაისურაძე გიორგი. თვლების გარდაუვალი წრიული სრიალის გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობაზე. “ინტელექტი”. 2009წ. ISSN 1512-0333 #1(33). – გვ.128 – 130..

ნ. მუმლაძე. თვლიანი და მუხლუხა ფერდობმავლის ინერციის მომენტის განსაზღვრა საყრდენი ღერძის მიმართ. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2005წ. #3.

ი. ცომაია, ნ. დემენტიევა დ. ბერაშვილი. თიოლის სტანდარტიზაცია. თანამედროვე მედიცინის აქტუალური საკითხები (სამეცნიერო შრომათა კრებული) ტომი XXXI, 1995, გვ. 213-215.. 1995წ. ტომი XXXI, გვ. 213-215.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია, ცერცვაძე ლ. თიხური ქანების ბიოქიმიური გამოფითვის პროცესის ექსპერიმენტული გამოკვლევების ზოგიერთი შედეგები. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული . 2001წ. N12, გვ.102-108 .