სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური განათლება მდგრადი განვითარებისთვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი II .

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური და ეკონომიკური მოთხოვნების ჰარმონიზაცია - ქლაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი. . საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია. კრებული-ეკოლოგიის პრობლემები. . 2003წ. .

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური ეთიკა და ეკოლოგიური ჰუმანიზმი, - როგორც ზნეობრივი და სულიერი საწყისი ადამიანში. ბაქოს საერთაშორისო კონფერენციის კრებული. 2013წ. .

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური ეთიკა და მდგრადი განვითარება . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #1 (25) ტომი II გვ. 48-54.

ნ. გალახვარიძე. ეკოლოგიური კონტროლი და განსაკუთრებულ სიტუაციათა ღონისძიებების ეფექტიანობა. საქართველოს ბიზნეს მეცნიერებათა აკადემია საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "მოამბე". 2017წ. XXVI. ISSN 2233-3606.

კ. მჭედლიშვილი, null, მ. სირაძე გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება გზაჯვარედინზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3,.

ვ. აბზიანიძე, დ.აბზიანიძე, რ.მანაგაძე. ეკოლოგიური მონიტო-რინგის ეფექტურობის ზოგიერთი შეფასება მდინარეული წყლების ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურების პრობლე-მის გადასაჭრელად. საქართველოს ნავთობი და გაზი, . 2018წ. №32.

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. ეკოლოგიური მონიტორინგის ეფექტურობა მდ. მტკვრის ტოქსიკური ლითონებით დაბინძურების შემთხვევაში . სტუ-ს შრომები . 2010წ. #3(477).

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. ეკოლოგიური მონიტორინგის ეფექტურობა მდინარე მტკვრის ტოქსიკური ლითონებით გაჭუჭყიანების შემთხვევაში. სტუ-ს შრომები . 2010წ. №3(477), გვ.17-21.

დ. აბზიანიძე, ვ.აბზიანიძე, რ.მანაგაძე. ეკოლოგიური მონიტორინგის ეფექტურობის ზოგიერთი შეფასება მდინარეული წყლების ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურების პრობლემის გადასაჭრელად. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2018წ. №32.

ნ. ჭიკაიძე. ეკოლოგიური მშენებლობის როლი ეკონომიკურ განვითარებაში. სეუ და მეცნიერება . 2017წ. N6(6).

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ა.ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე,. ეკოლოგიური ობიექტების მოდელირება ალგორითმთა კოლექტივებით, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. # 2,9(2),2009, გვ.183–185;.

შ. ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ა. ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე, თ. ბუტულაშვილი. ეკოლოგიური ობიექტების მოდელირება ალგორითმთა კოლექტივებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686 ტომი 9, # 2, გვ. 183-185.

გ. გუნია, სვანიძე ზ., გერსამია ა.. ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში . “გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები” საერთაშორისო კონფერენციის მასალები მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი, 7-9/11/2013, საქ.მეცნ.აკად., თბილისი. – ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. - ISSN 2233-3347 . 2013წ. N 5(84), გვ.220- 222..

გ. გუნია. ეკოლოგიური პრობლემები ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, . 2014წ. გვ.80 –85..

შ. ანდღულაძე, ა.ცინცაძე, ნ.ანდღულაძე. ეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირების ალგორითმული უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2011წ. ISSN 1512-0996 #4(482) გვ.39-42.

ე. ხახუტაშვილი, რ.მურცხვალაძე. ეკოლოგიური რეგულირების და ეკოლოგიური უფლების შესწავლის საკითხი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბია" დამატება;შრ.. 2006წ. 7;258-262გვ.ISSN # 1512-102X.

. ეკოლოგიური რისკის საშიშროების დონის ალბათური განსაზღვრის მეთოდი ქ. მახაშვილი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2013წ. 2, .

ი. მარგალიტაძე, ზაურ ციხელაშვილი, ქ. მახაშვილი. ეკოლოგიური რისკის საშიშროების დონის ალბათური განსაზღვრის მეთოდი ბეჭდური . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2013წ. 2.

ქ. მახაშვილი, ზ.ი. ციხელაშვილი, ც.ვ. კენკიშვილი, ი.ნ. მარგალიტაძე.. ეკოლოგიური რისკის საშიშროების დონის ალბათური განსაზღვრის მეთოდიკა.. Georgian Engineering News. 2013წ. №2, с.106-109.