სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ა.ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე,. ეკოლოგიური ობიექტების მოდელირება ალგორითმთა კოლექტივებით, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. # 2,9(2),2009, გვ.183–185;.

შ. ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ა. ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე, თ. ბუტულაშვილი. ეკოლოგიური ობიექტების მოდელირება ალგორითმთა კოლექტივებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686 ტომი 9, # 2, გვ. 183-185.

გ. გუნია, სვანიძე ზ., გერსამია ა.. ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში . “გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები” საერთაშორისო კონფერენციის მასალები მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი, 7-9/11/2013, საქ.მეცნ.აკად., თბილისი. – ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. - ISSN 2233-3347 . 2013წ. N 5(84), გვ.220- 222..

გ. გუნია. ეკოლოგიური პრობლემები ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, . 2014წ. გვ.80 –85..

შ. ანდღულაძე, ა.ცინცაძე, ნ.ანდღულაძე. ეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირების ალგორითმული უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2011წ. ISSN 1512-0996 #4(482) გვ.39-42.

ე. ხახუტაშვილი, რ.მურცხვალაძე. ეკოლოგიური რეგულირების და ეკოლოგიური უფლების შესწავლის საკითხი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბია" დამატება;შრ.. 2006წ. 7;258-262გვ.ISSN # 1512-102X.

. ეკოლოგიური რისკის საშიშროების დონის ალბათური განსაზღვრის მეთოდი ქ. მახაშვილი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2013წ. 2, .

ი. მარგალიტაძე, ზაურ ციხელაშვილი, ქ. მახაშვილი. ეკოლოგიური რისკის საშიშროების დონის ალბათური განსაზღვრის მეთოდი ბეჭდური . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2013წ. 2.

ქ. მახაშვილი, ზ.ი. ციხელაშვილი, ც.ვ. კენკიშვილი, ი.ნ. მარგალიტაძე.. ეკოლოგიური რისკის საშიშროების დონის ალბათური განსაზღვრის მეთოდიკა.. Georgian Engineering News. 2013წ. №2, с.106-109.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი. ეკოლოგიური სისტემის დიაგნოსტირება წონასწორობის თვალსაზრისით და მისი შესაძლო დარღვევების მიზეზობრივი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. №16, გვ. 226 - 232.

გ. ჯოლია. ეკოლოგიური ურბსოციუმი: წარსული, აწმყო, მომავალი. ეკონომიკა. 2015წ. #3-4.

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოება - მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი პირობა. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #1 (33) გვ. 128-134.

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სისტემების მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემის შესახებ. სტუ-ს შრომები . 2010წ. #2(476).

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სისტემის მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემები. სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(476), გვ. 59-63.

ნ. ამილახვარი, თ. რუსაძე, რ. მამულაძე, გ. ლოსაბერიძე. ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაციის დიაგნოსტიკის თავისებურებანი. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #1(16). – ქუთაისი; გვ. 214-217.

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური ცნობიერება, ეკოლოგიური განათლება. სტუ-ს კრებული „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.. 2017წ. .

ნ. ჯალიაბოვა. ეკომონიტორინგის მონაცემების საფუძვველზე ნიადაგის ხარისხის შეფასების სისტემის მოდელი. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 236-241.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ვ. დათაშვილი. ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის მიზეზების და სოციალურ–ეკონომიკური პოლიტიკის არსი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 1.