სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოლია. ეკოლოგიური ურბსოციუმი: წარსული, აწმყო, მომავალი. ეკონომიკა. 2015წ. #3-4.

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოება - მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი პირობა. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #1 (33) გვ. 128-134.

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სისტემების მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემის შესახებ. სტუ-ს შრომები . 2010წ. #2(476).

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სისტემის მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემები. სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(476), გვ. 59-63.

ნ. ამილახვარი, თ. რუსაძე, რ. მამულაძე, გ. ლოსაბერიძე. ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაციის დიაგნოსტიკის თავისებურებანი. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #1(16). – ქუთაისი; გვ. 214-217.

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური ცნობიერება, ეკოლოგიური განათლება. სტუ-ს კრებული „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.. 2017წ. .

ნ. ჯალიაბოვა. ეკომონიტორინგის მონაცემების საფუძვველზე ნიადაგის ხარისხის შეფასების სისტემის მოდელი. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 236-241.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ვ. დათაშვილი. ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის მიზეზების და სოციალურ–ეკონომიკური პოლიტიკის არსი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 1.

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარების ფაქტორები. სოციალური–ეკონომიკა. 2003წ. .

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარებისა და ბუნებათსარგებლობის თეორიული ასპექტები. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2005წ. .

ზ. შანავა. ეკონომიკის გლობალიზაციის გენეზისი და შინაარსი. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 10.

მ. ბაღათურია. ეკონომიკის გლობალიზაციის სუბიექტები და პრიორიტეტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.ქუთაისი. 2013წ. გვ.155-160.

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკის დერეგულირება – როგორც სახელმწიფო რეგულირების სპეციფიკური მიმართულება . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2013წ. # 1-2. გვ. 55-62..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. №8-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. 8-9.

ა. აბრალავა. ეკონომიკის ეროვნული საზღვრების პრობლემა. ჟურნალი "მაცნე"#3 ტ.11. 2003წ. .

ქ. ცომაია. ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ასპექტები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2017წ. N3.

ი. მამალაძე. ეკონომიკის რეალური სექტორის ფულად ნაკადთა ხელახალი ორიენტაციის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. №5-6.