სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი. ეკოლოგიური სისტემის დიაგნოსტირება წონასწორობის თვალსაზრისით და მისი შესაძლო დარღვევების მიზეზობრივი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. №16, გვ. 226 - 232.

გ. ჯოლია. ეკოლოგიური ურბსოციუმი: წარსული, აწმყო, მომავალი. ეკონომიკა. 2015წ. #3-4.

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოება - მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი პირობა. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #1 (33) გვ. 128-134.

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სისტემების მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემის შესახებ. სტუ-ს შრომები . 2010წ. #2(476).

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სისტემის მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემები. სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(476), გვ. 59-63.

ნ. ამილახვარი, თ. რუსაძე, რ. მამულაძე, გ. ლოსაბერიძე. ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაციის დიაგნოსტიკის თავისებურებანი. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #1(16). – ქუთაისი; გვ. 214-217.

გ. სალუქვაძე. ეკოლოგიური ცნობიერება, ეკოლოგიური განათლება. სტუ-ს კრებული „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.. 2017წ. .

ნ. ჯალიაბოვა. ეკომონიტორინგის მონაცემების საფუძვველზე ნიადაგის ხარისხის შეფასების სისტემის მოდელი. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 236-241.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. ეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ობიექტური აუცილებლობა,ფუნქციები,ფორმები და მასშტაბები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ვ. დათაშვილი. ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის მიზეზების და სოციალურ–ეკონომიკური პოლიტიკის არსი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 1.

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარების ფაქტორები. სოციალური–ეკონომიკა. 2003წ. .

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარებისა და ბუნებათსარგებლობის თეორიული ასპექტები. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2005წ. .

ზ. შანავა. ეკონომიკის გლობალიზაციის გენეზისი და შინაარსი. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 10.

მ. ბაღათურია. ეკონომიკის გლობალიზაციის სუბიექტები და პრიორიტეტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.ქუთაისი. 2013წ. გვ.155-160.

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკის დერეგულირება – როგორც სახელმწიფო რეგულირების სპეციფიკური მიმართულება . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2013წ. # 1-2. გვ. 55-62..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. №8-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. 8-9.

ა. აბრალავა. ეკონომიკის ეროვნული საზღვრების პრობლემა. ჟურნალი "მაცნე"#3 ტ.11. 2003წ. .

ქ. ცომაია. ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ასპექტები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2017წ. N3.