სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარების ფაქტორები. სოციალური–ეკონომიკა. 2003წ. .

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარებისა და ბუნებათსარგებლობის თეორიული ასპექტები. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2005წ. .

ზ. შანავა. ეკონომიკის გლობალიზაციის გენეზისი და შინაარსი. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 10.

მ. ბაღათურია. ეკონომიკის გლობალიზაციის სუბიექტები და პრიორიტეტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.ქუთაისი. 2013წ. გვ.155-160.

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკის დერეგულირება – როგორც სახელმწიფო რეგულირების სპეციფიკური მიმართულება . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2013წ. # 1-2. გვ. 55-62..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. №8-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკის დიდი პარადიგმა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. 8-9.

ა. აბრალავა. ეკონომიკის ეროვნული საზღვრების პრობლემა. ჟურნალი "მაცნე"#3 ტ.11. 2003წ. .

ქ. ცომაია. ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ასპექტები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2017წ. N3.

ი. მამალაძე. ეკონომიკის რეალური სექტორის ფულად ნაკადთა ხელახალი ორიენტაციის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. №5-6.

მ. კაპანაძე, კვანტალიანი მერაბი. ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის და კერძო ბიზნესის პარტნიორობა. ჟურნ. “ეკონომისტი”, . 2013წ. N 3 .

მ. სვანიძე. ეკონომიკის სამობილიზაციო მომზადებისა და მზადყოფნის სისტემის მაჩვენებლები. ჟურნალი ”ეკონომიკა”. 2003წ. #3-4;გვ.99-102.

ნ. აროშვილი. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების აუცილებლობა. ეკონომიკა. 2017წ. #2 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული სქემები. ჟ.ეკონომოკა. 2008წ. #11-12, გვ.26-30.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების მოდელი აშშ-ს მაგალითზე . ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი . 2017წ. 2017 N 01-02; გვ.51-55.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტივა და პერსპექტივა. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“. 2009წ. თბ. 2009 გვ. 100 -104 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სისტემების გენეზისი. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #11-12, 61-66.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სოციალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები. “ინოვაციები ბიზნესში” (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები). . 2010წ. ბათუმი გვ. 156-160.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ფულად-საკრედიტო მექანიზმი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #3 2015 წელი გვ. 194-197 .

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ურთიერთობების პირობებში. სახელმწიფო მართვის პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 75-78..