სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მამალაძე. ეკონომიკის რეალური სექტორის ფულად ნაკადთა ხელახალი ორიენტაციის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. №5-6.

მ. კაპანაძე, კვანტალიანი მერაბი. ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის და კერძო ბიზნესის პარტნიორობა. ჟურნ. “ეკონომისტი”, . 2013წ. N 3 .

მ. სვანიძე. ეკონომიკის სამობილიზაციო მომზადებისა და მზადყოფნის სისტემის მაჩვენებლები. ჟურნალი ”ეკონომიკა”. 2003წ. #3-4;გვ.99-102.

ნ. აროშვილი. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების აუცილებლობა. ეკონომიკა. 2017წ. #2 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული სქემები. ჟ.ეკონომოკა. 2008წ. #11-12, გვ.26-30.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების მოდელი აშშ-ს მაგალითზე . ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი . 2017წ. 2017 N 01-02; გვ.51-55.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტივა და პერსპექტივა. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“. 2009წ. თბ. 2009 გვ. 100 -104 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სისტემების გენეზისი. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #11-12, 61-66.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სოციალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები. “ინოვაციები ბიზნესში” (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები). . 2010წ. ბათუმი გვ. 156-160.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ფულად-საკრედიტო მექანიზმი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #3 2015 წელი გვ. 194-197 .

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ურთიერთობების პირობებში. სახელმწიფო მართვის პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 75-78..

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12, თბილისი, გვ. 21-25..

. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12, გვ.21-25.

. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12, გვ.21-25.

. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12, გვ.21-25.

ლ. ტატიშვილი. ეკონომიკის სექტორების განვითარების თანამედროვე პრობლემები ,,რისკების მართვა ეკონომიკაში” . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. № 3 .

ლ. ტატიშვილი, აკაკი გვარუციძე. ეკონომიკის სექტორების განვითარების თანამედროვე პრობლემები ,,რისკების მართვა ეკონომიკაში” . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. № 3 .

თ. აბრალავა, მ.დანელია. ეკონომიკის სივრცობრივი ანალიზის თანამედროვე კონცეფციები. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2008წ. 1-2 თბილისი გვ.88-98.

დ. ჩომახიძე. ეკონომიკისა და ენერგეტიკის ბალანსირების პრობლემა საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. 2008წ. ტ-8.

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკისა და მთლიანად საზოგადოებრივი ცხოვრების სამართლებრივი უზრუნველყოფის აუცილებლობის და ევროპული კავშირის სამართალთან შესაბამისობაში მისი მოყვანის პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2016წ. # 1-2. გვ. 79-84..