სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12, გვ.21-25.

. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12, გვ.21-25.

. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12, გვ.21-25.

ლ. ტატიშვილი. ეკონომიკის სექტორების განვითარების თანამედროვე პრობლემები ,,რისკების მართვა ეკონომიკაში” . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. № 3 .

ლ. ტატიშვილი, აკაკი გვარუციძე. ეკონომიკის სექტორების განვითარების თანამედროვე პრობლემები ,,რისკების მართვა ეკონომიკაში” . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. № 3 .

თ. აბრალავა, მ.დანელია. ეკონომიკის სივრცობრივი ანალიზის თანამედროვე კონცეფციები. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2008წ. 1-2 თბილისი გვ.88-98.

დ. ჩომახიძე. ეკონომიკისა და ენერგეტიკის ბალანსირების პრობლემა საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. 2008წ. ტ-8.

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკისა და მთლიანად საზოგადოებრივი ცხოვრების სამართლებრივი უზრუნველყოფის აუცილებლობის და ევროპული კავშირის სამართალთან შესაბამისობაში მისი მოყვანის პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2016წ. # 1-2. გვ. 79-84..

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების დერეგულირების თეორია _ როგორც ცენტრალიზებული მართვისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტიანი შეხამების პრობლემის გადაჭრის საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია.. 2015წ. # 1-2. გვ. 59-66..

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სახელმწიფოებრივი დერეგულირება – როგორც სახელმწიფო რეგულირების სპეციფიკური მიმართულება. სოციალური პრობლემები და სახელმწიფო მართვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2012წ. გვ. 119-134..

მ. სიჭინავა. ეკონომიკსის პროპედევტიკა: კურსის აგების სიძნელეები და პრინციპები. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“. ეკონომიკა-ბიზნესი. 2014წ. .

ნ. ჩხაიძე. ეკონომიკურ სპეციალობებზე არა საკუთრივი ინტეგრალების სწავლების ზოგიერთი საკითხი. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. 2N3 (48) გვ. 140-143.

მ. გოცაძე, გ.ტყეშელაშვილი ნ. კობაბიძე. ეკონომიკურ მატემატიკუ-რი მეთოდების გამოყენება სიგნალიზაციისა და კავ-შირგაბმულობის დისტან-ციის მართვისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. #1-4 (61-64), 2016 .

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნათელა დუმბაძე, მარინა დიასამიძე, ნანა ელაშვილი. ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენების პერსპექტივა საქართველოს საზღვაო პორტების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემებში. . „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“ შრომების კრებული. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციაგვ. 195-201..

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკური სინამდვილის ანალიზის ისტორიული მეთოდი . ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. თბილისი, #5 2014 წ. გვ. 37-41.

რ. ოთინაშვილი, დათაშვილი ვ.,. ეკონომიკური უსაფრთხოება და ბიზნესი . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 2011, #5, გვ.25-30;.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკური აზრის მატიანე. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკური აზრის მატიანე. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. 7-9.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური აზროვნების უმთავრესი ორიენტირი: კონცეპტუალური თვალსაზრისი. „ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2012წ. N6, გვ. 55-64.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური აზროვნების უმთავრესი ორიენტირი: კონცეპტუალური თვალსაზრისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. N4, გვ. 154-156.