სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მესხია, მეგრელიძე ლ., ელიზბარაშვილი შ., ელიზბარაშვილი მ.ე.,. . Current Tendencies of Climte Change on Some Glaciers of the Caucasus.. Tesau journal of Caucasioan Studies. 2010წ. pp.10-14..

R. Gachechiladze. . Exterior problems with friction in the couple-stress elasticity. . Proc. A. Razmadze Math. Inst. . 2003წ. 133 , 21-35..

V. Zhghamadze, გ. ცინცაძე. . High-temperature superconductivity in the Lu-Ca-Ba-Cu-O system. Proceed. Institute of Cybernetics. 2000წ. v. 1, #2, pp.220-223.

R. Esiava, L. Chkartishvili, M.Beridze, Sh. Dekanosidze, I. kalandadze, N.MamisaSvili, G.Tabatadze .. . How to Calculate Nanocapacitance /Amerikan Journal of Nano Research and Applications. . Special Issue: Nanotexnologies. . 2016წ. Vol.5, No. 3-1, 2017,pp.9-12. Doi: 10.11648/ j.nano.s.2017050301.13. .

რ. ესიავა. . integraluri mikrosqemebis saswavlo, kvleviTi da sawarmoo avtomatizirebuli daproeqtebis sistemebis reali¬zacia personaluri kompiuterebis bazaze;. saqarTvelos simpoziumi proeqtirebis SemuSavebis da konversiis Sesaxeb, Tezisebis krebuli,. 1995წ. Tb., გვ. 146 –147; .

I. Megrelishvili, N. Kvitsinadze, E. Davitashvili, R. Solomonia, N. Aleksidze, G. Karazanashvili.. . Investigacion of acid phosphatase activity in cytoplasm fraction of prostate tissue at different pathologies. Proc. Georg. Acad. Sei., . 2006წ. Biol. Ser. A, 2(32), pp. 363-366.

I. Megrelishvili, N. Kvitsinadze, E. Davitashvili, R. Solomonia, N. Aleksidze, G. Karazanashvili.. . Investigacion of acid phosphatase activity in cytoplasm fraction of prostate tissue at different pathologies. Proc. Georg. Acad. Sei., . 2006წ. Biol. Ser. A, 2(32), pp. 363-366.

Р. Гачечиладзе, O. I. Maisaia. . Investigation of ill-posed problems in the classical and the moment theory of elasticity.. Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze Akad. Nauk Gruzin. SSR. 1987წ. 87 , 114-125.

T. Mchedlishvili, G. Chkaidze, A. Chkaidze. . On the Problem of mathematical Modelig of the dinamics of electric Locimotive of motion Ralway track. International scientific journal “Problems of Mechanics” . 2009წ. N 1(34), pp. 60-67..

L. Nadareishvili, J. Aneli, A. Akhalkatsi, M. Bololtashvili, G. Basilaia. . Polymer Composites with Gradient of Electric and Magnetic Properties. . Problems of Mechanics. 2014წ. #4 (57),, p.78-84..

ლ. ტაბატაძე, Archvadze K. T., Megrelidze T. I., I. R. Chachava. . Results of Testing of Helio-Drying Apparatus with Polycarbonate Covering. Applied Chemistry and Chemical Engineering. Canada. . 2017წ. V.4. April,. 343-353..

Т. Векуа. . Solution of one inverse problem of engineering seismology. Seismic Stability of Buildings. . 1994წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. . The Factors influencing on Investment Activity and their Estimation. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 1-2.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Д., . . Анализ процесса плоско-параллельного перемещения криволинейных сложнопрофильных брусковых заготовок подающим механизмом шлифовальной линии. . Научно-технический журнал «Строительство». 2007წ. № 3(6), .

ჯ. გიგინეიშვილი. . Базальтовые камни Грузии. Историческая справка и перспективы широкомасштабного применения изделий на основе переработки базальтов для разных областей промышленности и строительства. . Научно-технический журнал «СТРОИТЕЛЬСТВО». Тбилиси. . 2019წ. №1 (50). 2019. Стр. 6-17..

К. Чкуасели. . Виноградная лоза как алотернативное сырье для производства изделий изстружечно-клеевых пресскомпозиции . “CEORGIAN INGENEE-RING NEWS”. 2006წ. N2 გვ. 295-296.

К. Чкуасели, ბ.ბოქოლიშვილი. . Влияние различных характеристик частиц виноградной лозы на физико-механические свойства плит. . საქართველოს ნავთობი და გაზი . 2009წ. N23 გვ152-163.

Т. Мчедлишвили, Гратиашвили Г.С., Диасамидзе Т.А., Диасамидзе Р.А. . . К вопросу параметрического синтеза сложных многомассовых механических систем.. . Сб. трудов ГТУ «Прикладная механика». 2010წ. с. 67-71.

Т. Мчедлишвили, Ткешелашвили Г.В., Мчедлишвили Г.Т., Наврозашвили Б.Г. . . К вопросу синтеза нелинейных систем приводов с учетом технических экономических показателей. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 2(10), с. 39-47..

Т. Мчедлишвили, Тавадзе А.Т.. . К построению математической модели динамики системы регулирования землеройно-транспортной машины. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. 2(7),с46-52.