სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

I. Megrelishvili, N. Kvitsinadze, E. Davitashvili, R. Solomonia, N. Aleksidze, G. Karazanashvili.. . Investigacion of acid phosphatase activity in cytoplasm fraction of prostate tissue at different pathologies. Proc. Georg. Acad. Sei., . 2006წ. Biol. Ser. A, 2(32), pp. 363-366.

I. Megrelishvili, N. Kvitsinadze, E. Davitashvili, R. Solomonia, N. Aleksidze, G. Karazanashvili.. . Investigacion of acid phosphatase activity in cytoplasm fraction of prostate tissue at different pathologies. Proc. Georg. Acad. Sei., . 2006წ. Biol. Ser. A, 2(32), pp. 363-366.

Р. Гачечиладзе, O. I. Maisaia. . Investigation of ill-posed problems in the classical and the moment theory of elasticity.. Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze Akad. Nauk Gruzin. SSR. 1987წ. 87 , 114-125.

T. Mchedlishvili, G. Chkaidze, A. Chkaidze. . On the Problem of mathematical Modelig of the dinamics of electric Locimotive of motion Ralway track. International scientific journal “Problems of Mechanics” . 2009წ. N 1(34), pp. 60-67..

L. Nadareishvili, J. Aneli, A. Akhalkatsi, M. Bololtashvili, G. Basilaia. . Polymer Composites with Gradient of Electric and Magnetic Properties. . Problems of Mechanics. 2014წ. #4 (57),, p.78-84..

ლ. ტაბატაძე, Archvadze K. T., Megrelidze T. I., I. R. Chachava. . Results of Testing of Helio-Drying Apparatus with Polycarbonate Covering. Applied Chemistry and Chemical Engineering. Canada. . 2017წ. V.4. April,. 343-353..

Т. Векуа. . Solution of one inverse problem of engineering seismology. Seismic Stability of Buildings. . 1994წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. . The Factors influencing on Investment Activity and their Estimation. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 1-2.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Д., . . Анализ процесса плоско-параллельного перемещения криволинейных сложнопрофильных брусковых заготовок подающим механизмом шлифовальной линии. . Научно-технический журнал «Строительство». 2007წ. № 3(6), .

К. Чкуасели. . Виноградная лоза как алотернативное сырье для производства изделий изстружечно-клеевых пресскомпозиции . “CEORGIAN INGENEE-RING NEWS”. 2006წ. N2 გვ. 295-296.

К. Чкуасели, ბ.ბოქოლიშვილი. . Влияние различных характеристик частиц виноградной лозы на физико-механические свойства плит. . საქართველოს ნავთობი და გაზი . 2009წ. N23 გვ152-163.

Т. Мчедлишвили, Гратиашвили Г.С., Диасамидзе Т.А., Диасамидзе Р.А. . . К вопросу параметрического синтеза сложных многомассовых механических систем.. . Сб. трудов ГТУ «Прикладная механика». 2010წ. с. 67-71.

Т. Мчедлишвили, Ткешелашвили Г.В., Мчедлишвили Г.Т., Наврозашвили Б.Г. . . К вопросу синтеза нелинейных систем приводов с учетом технических экономических показателей. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 2(10), с. 39-47..

Т. Мчедлишвили, Тавадзе А.Т.. . К построению математической модели динамики системы регулирования землеройно-транспортной машины. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. 2(7),с46-52.

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, Н.Я.Кирикашвили, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, И.В.Эристави. . Кратковременные вариации радиоуглерода и интенсивности космических лучей в прошлом.. XIII республиканская научная конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, посвященная акад. В.И.Мамасахлисову, Тбилиси, 2-5.12.1982 г., ст. 126.. 1982წ. .

З. Чачхиани. . Магнитные свойства интерметаллических соединений RB3, R2B7. Тезисы докл. Респ. науч.-техн. конф. молод. ученых, спец. и работ произ-ва "Наука-практике". 1984წ. .

Г. Заликашвили, З. Заликашвили, П. Гиоргадзе, Г.Верулава, Г.Закуташвили. . Некорые вопросы перехода страны на путь устойчивого развития в сфере техногенной и экологогической безопасности. GEORGIAN ENGINERING NEWS, No. 1, 2010 (International Engineering Akademy Georgian Engineering Akademi) . 2010წ. стр. 100-101.

З. Чачхиани. . О магнитных свойствах некоторых соединений урана состава UA2. Тр. ГПИ. Сб. "Физика твердого тела". . 1983წ. №4(261), с.16-19..

ლ. ქობულაშვილი. . Проблемы производства комплексных экспертиз. Гидроинженерия (научно-технический журнал) . 2010წ. №1(5), ISSN №1512-410 X, Тбилиси.

ჟ. მამასახლისი. . Прогнозирование стока половодья горных рек Западной Грузии. Известия аграрных наук . 2004წ. № 4б 188 № 15.