სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების დერეგულირების თეორია _ როგორც ცენტრალიზებული მართვისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტიანი შეხამების პრობლემის გადაჭრის საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია.. 2015წ. # 1-2. გვ. 59-66..

ა. კურატაშვილი. ეკონომიკისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სახელმწიფოებრივი დერეგულირება – როგორც სახელმწიფო რეგულირების სპეციფიკური მიმართულება. სოციალური პრობლემები და სახელმწიფო მართვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2012წ. გვ. 119-134..

მ. სიჭინავა. ეკონომიკსის პროპედევტიკა: კურსის აგების სიძნელეები და პრინციპები. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“. ეკონომიკა-ბიზნესი. 2014წ. .

ნ. ჩხაიძე. ეკონომიკურ სპეციალობებზე არა საკუთრივი ინტეგრალების სწავლების ზოგიერთი საკითხი. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. 2N3 (48) გვ. 140-143.

მ. გოცაძე, გ.ტყეშელაშვილი ნ. კობაბიძე. ეკონომიკურ მატემატიკუ-რი მეთოდების გამოყენება სიგნალიზაციისა და კავ-შირგაბმულობის დისტან-ციის მართვისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. #1-4 (61-64), 2016 .

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნათელა დუმბაძე, მარინა დიასამიძე, ნანა ელაშვილი. ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენების პერსპექტივა საქართველოს საზღვაო პორტების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემებში. . „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“ შრომების კრებული. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციაგვ. 195-201..

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკური სინამდვილის ანალიზის ისტორიული მეთოდი . ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. თბილისი, #5 2014 წ. გვ. 37-41.

რ. ოთინაშვილი, დათაშვილი ვ.,. ეკონომიკური უსაფრთხოება და ბიზნესი . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 2011, #5, გვ.25-30;.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკური აზრის მატიანე. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეკონომიკური აზრის მატიანე. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. 7-9.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური აზროვნების უმთავრესი ორიენტირი: კონცეპტუალური თვალსაზრისი. „ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2012წ. N6, გვ. 55-64.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური აზროვნების უმთავრესი ორიენტირი: კონცეპტუალური თვალსაზრისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. N4, გვ. 154-156.

რ. გოგიბერიძე, ფ. ლაფერაშვილი. ეკონომიკური ამოცანების მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი,. 2007წ. შრომები N3, თბილისი, 2007წ. გვ. 336-338 .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები და ხერხები. მეცნიერება და ცხოვრება . 2012წ. მეცნიერება და ცხოვრება 2 (6).

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები და ხერხები. მეცნიერება და ცხოვრება 2 (6). 2012წ. 2 (6).

ნ. ბუთხუზი, რუსუდან კვარაცხელია. ეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა ლოგისტიკაში საქართველოს სატრანსპორტო დარგის მაგალითზე. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. #4 57-59.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური ანალიზის სწავლების სრულყოფის საკითხისათვის. ჟ. "ეკონომიკა", . 2017წ. , №3-4, გვ. 245-255.

ნ. გალახვარიძე, ე.ბარათაშვილი. ეკონომიკური ბირთვის თეორია, როგორც ზრდის პოლუსების კონცეფციის განვითარება და განზოგადება. . ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” . 2013წ. .

თ. ღურწკაია. ეკონომიკური გლობალიზაცია და თანამედროვეობა. კავკასიის უნივერსიტეტის „პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო შრომების კრებული“ . 2012წ. გვ.37-49.

მ. ამირგულაშვილი. ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველო. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #19, გვ. 28.