სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა. ეკონომიკური აზროვნების უმთავრესი ორიენტირი: კონცეპტუალური თვალსაზრისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. N4, გვ. 154-156.

რ. გოგიბერიძე, ფ. ლაფერაშვილი. ეკონომიკური ამოცანების მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი,. 2007წ. შრომები N3, თბილისი, 2007წ. გვ. 336-338 .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები და ხერხები. მეცნიერება და ცხოვრება . 2012წ. მეცნიერება და ცხოვრება 2 (6).

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები და ხერხები. მეცნიერება და ცხოვრება 2 (6). 2012წ. 2 (6).

ნ. ბუთხუზი, რუსუდან კვარაცხელია. ეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა ლოგისტიკაში საქართველოს სატრანსპორტო დარგის მაგალითზე. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. #4 57-59.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური ანალიზის სწავლების სრულყოფის საკითხისათვის. ჟ. "ეკონომიკა", . 2017წ. , №3-4, გვ. 245-255.

ნ. გალახვარიძე, ე.ბარათაშვილი. ეკონომიკური ბირთვის თეორია, როგორც ზრდის პოლუსების კონცეფციის განვითარება და განზოგადება. . ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” . 2013წ. .

თ. ღურწკაია. ეკონომიკური გლობალიზაცია და თანამედროვეობა. კავკასიის უნივერსიტეტის „პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო შრომების კრებული“ . 2012წ. გვ.37-49.

მ. ამირგულაშვილი. ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველო. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #19, გვ. 28.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკური გლობალიზაციის თანამედროვე პრობლემები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2011წ. .

ა. აბრალავა. ეკონომიკური გლობალიზაციის ზოგიერთი პოლიტიკური ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #2, გვ. 179-183.

დ. სეხნიაშვილი. ეკონომიკური გლობალიზაციის თანამედროვე პრობლემები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. 2011, №6.

ჯ. ჯანჯღავა. ეკონომიკური დანაშაულის სოციალური ფაქტორები. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. 2001წ. ტ 1, გვ:138-255.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური დიქტატურა და მოსალოდნელ სოციალური რევანში. ახლგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა შრომები.თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, "თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2001წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. ვაწაძე; ნ. ხუხუნაიშვილი. ეკონომიკური ეფექტიანობის პრობლემა საქართველოს სამრეწველო საწარმოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.261-265.

ჯ. ჯანჯღავა. ეკონომიკური ზრდა -ეკონომიკური პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2007წ. N 3,გვ.32-43.

შ. ვეშაპიძე, ო. ქეშელაშვილი. ეკონომიკური ზრდა და განვითარება. ჟურნ. ,,აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’. 2011წ. #4, გვ. 5-10..

ჯ. ჯანჯღავა. ეკონომიკური ზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკა.. ჟ. ახალი ეკონომისტი. 2010წ. N1, გვ. 26-31.

თ. ბერიძე, დ. ბიბიჩაძე, ნ. მაქაცარია. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრესი. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2016წ. #3-4, გვ. 38-47.

ლ. ბოჭოიძე, თ.კილაძე. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრესი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. № 4-12.