სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23783 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის. . საქართვეოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი.#. 2015წ. #1 . თბილისი. 2015 წ. გვ.195-199;.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის. . სტუ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2014წ. #4. 2014წ. გვ. 122-130;.

მ. ბეჟანიშვილი. თბილისის რეგიონის სუსტადშეკავშირებული კვარცული ქვიშაქვებისაგან ხელოვნური ქვიშის მიღების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. ISSN 1515-0996 #3(485), გვ.71-74 .

მ. მესხია. თბილისის საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები XVII-XVIIIსს. მიჯნაზე. სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. 7.

პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, დ. გაბრუაშვილი, გ. სურამელაშვილი. თბილისის საგზაო მეურნეობაში ბიტუმის ემულსიების გამოყენების პერსპექტივები. სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2005წ. #4(36) თბილისი, საქართველო გვ.124–125.

ნ. ნავაძე. თბილისის სამგზავრო სატრანსპორტო კომპლექსურ სქემაში ტრამვაის ხაზის გათვალისწინების მიზანშეწონილობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. N 3 (37) 2016 წ..

ქ. მახარაძე, რუსუდან ფირცხალავა. თბილისის სასმელ-სამეურნეო წყლის რესურსები და მათი ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემa. ჟურნალი ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”N3, 2013. 2013წ. ”N3, 22 გვ..

რ. ფირცხალავა, ქეთო მახარაძე. თბილისის სასმელ-სამეურნეო წყლის რესურსები და მათი გამოყენების ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემები . ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #3,2013. 0წ. 22 გვ..

გ. გეგელია. თბილისის საცდელი პროექტი " ზემო კალა" ( კვლევითი სამშაოები". საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი . 2000წ. .

მ. მაისურაძე. თბილისის საცხოვრებელი ფონდის განვითარების საკითხი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 1990წ. 12(368).

დ. ჩიჩუა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის კრებული . 2005წ. .

თ. ცინცაძე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიის კათედრა. ფარმაცევტული მაცნე მედია. 2002წ. №1(36).

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.მარდაშოვა, უ.ზვიადაძე. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ . ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N2(472),გვ.45-51.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, დ. ჩუტკერაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ. სტუ-ს შრომები, #2(472), თბილისი, გვ. 45-51. 2009წ. ISSN1512-0996.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი ქ.სალუქვაძე. თბილისის ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხები და მათი ხელახალი გამოყენების პერსპექტივები. . სტუ. შრომები. . 0წ. #2 (484), თბ. 2012 წ. გვ.40-44;.

გ. მიქიაშვილი. თბილისის ქალაქგანვითარების პრობლემები ევროპულ ურბანისტულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის კონტექსტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2014წ. N4, 9 გვ..

ნ. გაჩეჩილაძე, ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მონაკვეთზე მეწყრული უბნების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2016წ. #2(37), 85-88გვ.

ე. თევზაძე. თბილისის ძველი ბაღები, ფასეულობა და აუცილებლობა". ილიაზდი #1 "თბილისის არქიტექტურის პრობლემები" ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევის ლაბორატორიის არაპერიოდული გამოცემა. 2001წ. #1, 8-9 გვ..

თ. ხოხობაშვილი. თბილისის წმინდა ორმოც მოწამეთა ეკლესიის შესწავლისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისიტანობის კვლევები. 2009წ. #2, გვ.113-123.

ნ. ლომიძე, ი. ფალავანდიშვილი, ჯ. ქანთარია, შ. ყანჩაველი, ლ. რეხვიაშვილი, კ. კიკორია. თბილისისა და მისი შემოგარენის მწვანე საფარის დომინანტი მავნე მწერები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა. ახალი აგრარული საქართველო. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი ISSN1987-8729. 2015წ. #3(47), გვ.17-19.