სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ.ბოჭოიძე. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრესი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2008წ. #4 (12) გვ.145-153.

დ. კვარაცხელია, დიანა კვარაცხელია. ეკონომიკური ზრდის არითმეტიკა. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-3. 2016წ. #3, გვ.: 47-49, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SaHFoUEphdXVNTWc/view.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, გ. შუბლაძე. ეკონომიკური თეორიის საგნის დეფინიციის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2006წ. №3.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. ეკონომიკური თეორიის საგნის დეფინიციის საკითხისათვის. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2006წ. 3-4.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. ეკონომიკური თეორიის სწავლების პრობლემები საქართველოს უნივერსიტეტებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. №1, 2013 .

თ. კილაძე, ი. თედეევი. ეკონომიკური ინტერესები და მათი როლი კორპორაციულ ურთიერთობებში.. ჟ.ეკონომიკა. 2015წ. N5-6გვ.19--23.

ი.თედეევი. ეკონომიკური ინტერესები და მათი როლი კორპორაციულ ურთიერთობებში.. ჟ.ეკონომიკა. 2015წ. N5-6 გვ. 127-130.

ე. ბარათაშვილი, ვ.ივანიშვილი. ეკონომიკური ინტერესები და პოლიტიკური ფაქტორები ეროვნული ეკონომიკისმსახელმწიფო რეგულირების სისტემაში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2005წ. # 5-6. 0.5.ნ.თ..

ზ. შანავა. ეკონომიკური ინტერესების კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 1.

ზ. შანავა. ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის არსი და მეთოდები. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 3.

მ. ვანიშვილი, შანავა ზვიად. ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის არსი და მეთოდები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2010წ. #3(9), გვ,38-47.

ნ. ცანავა, მარინე ტაბატაძე. ეკონომიკური კრიზისები და მათი რეგულირების სამართლებრივი ბაზა. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2006წ. ნომერი-2, გვ.31-36.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.დავითაშვილი, ლ.ნონიკაშვილი. ეკონომიკური კრიზისებისა და ციკლების ფაზური ტრაექტორიების აგება. სტუ-ს შრომები,მარტვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. № 2(13), gv.43-46.

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დიდიშვილი. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 239-240 გვ..

ჯ. კანკაძე, თ.არჩვაძე, null. ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები და საქართველოში მისი აღმოფხვრის გზები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2011წ. N 1 (13) გვ.307–309.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები და განვითარების ფაქტორები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #6. გვ. 57-59.

ო. გოცაძე, რამინ მითაიშვილი. ეკონომიკური მაჩვენებლების განორმვა და გარანგვა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ,,მოამბე". 1988წ. .

გ. ლობჯანიძე, გ.ტაბატაძე. ეკონომიკური მეცნიერება და რელიგია გლობალიზაციის პირობებში . ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, . 2013წ. 2013. №6(30), გვ. 62-69.

შ. ვეშაპიძე. ეკონომიკური მეცნიერების სწავლების მეთოდოლოგია: რა უნდა მივიჩნიოთ ცხოვრებაში ჩარევის სწორ მიმართულებად, ანუ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ვაკეთოთ. ჟ. "ახალი ეკონომისტი". 2015წ. N2,.

ვ. შუბითიძე. ეკონომიკური მკვლელების საქმიანობა განვითარებად ქვეყნებში. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. 13.