სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკური გლობალიზაციის თანამედროვე პრობლემები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2011წ. .

ა. აბრალავა. ეკონომიკური გლობალიზაციის ზოგიერთი პოლიტიკური ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #2, გვ. 179-183.

დ. სეხნიაშვილი. ეკონომიკური გლობალიზაციის თანამედროვე პრობლემები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. 2011, №6.

ჯ. ჯანჯღავა. ეკონომიკური დანაშაულის სოციალური ფაქტორები. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. 2001წ. ტ 1, გვ:138-255.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური დიქტატურა და მოსალოდნელ სოციალური რევანში. ახლგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა შრომები.თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, "თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2001წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. ვაწაძე; ნ. ხუხუნაიშვილი. ეკონომიკური ეფექტიანობის პრობლემა საქართველოს სამრეწველო საწარმოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.261-265.

ჯ. ჯანჯღავა. ეკონომიკური ზრდა -ეკონომიკური პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2007წ. N 3,გვ.32-43.

შ. ვეშაპიძე, ო. ქეშელაშვილი. ეკონომიკური ზრდა და განვითარება. ჟურნ. ,,აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’. 2011წ. #4, გვ. 5-10..

ჯ. ჯანჯღავა. ეკონომიკური ზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკა.. ჟ. ახალი ეკონომისტი. 2010წ. N1, გვ. 26-31.

თ. ბერიძე, დ. ბიბიჩაძე, ნ. მაქაცარია. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრესი. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2016წ. #3-4, გვ. 38-47.

ლ. ბოჭოიძე, თ.კილაძე. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრესი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. № 4-12.

ლ.ბოჭოიძე. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრესი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2008წ. #4 (12) გვ.145-153.

დ. კვარაცხელია, დიანა კვარაცხელია. ეკონომიკური ზრდის არითმეტიკა. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-3. 2016წ. #3, გვ.: 47-49, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SaHFoUEphdXVNTWc/view.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, გ. შუბლაძე. ეკონომიკური თეორიის საგნის დეფინიციის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2006წ. №3.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. ეკონომიკური თეორიის საგნის დეფინიციის საკითხისათვის. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2006წ. 3-4.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. ეკონომიკური თეორიის სწავლების პრობლემები საქართველოს უნივერსიტეტებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. №1, 2013 .

თ. კილაძე, ი. თედეევი. ეკონომიკური ინტერესები და მათი როლი კორპორაციულ ურთიერთობებში.. ჟ.ეკონომიკა. 2015წ. N5-6გვ.19--23.

ი.თედეევი. ეკონომიკური ინტერესები და მათი როლი კორპორაციულ ურთიერთობებში.. ჟ.ეკონომიკა. 2015წ. N5-6 გვ. 127-130.

ე. ბარათაშვილი, ვ.ივანიშვილი. ეკონომიკური ინტერესები და პოლიტიკური ფაქტორები ეროვნული ეკონომიკისმსახელმწიფო რეგულირების სისტემაში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2005წ. # 5-6. 0.5.ნ.თ..

ზ. შანავა. ეკონომიკური ინტერესების კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 1.