სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. შანავა. ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის არსი და მეთოდები. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. # 3.

მ. ვანიშვილი, შანავა ზვიად. ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის არსი და მეთოდები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2010წ. #3(9), გვ,38-47.

ნ. ცანავა, მარინე ტაბატაძე. ეკონომიკური კრიზისები და მათი რეგულირების სამართლებრივი ბაზა. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2006წ. ნომერი-2, გვ.31-36.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.დავითაშვილი, ლ.ნონიკაშვილი. ეკონომიკური კრიზისებისა და ციკლების ფაზური ტრაექტორიების აგება. სტუ-ს შრომები,მარტვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. № 2(13), gv.43-46.

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დიდიშვილი. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 239-240 გვ..

ჯ. კანკაძე, თ.არჩვაძე, null. ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები და საქართველოში მისი აღმოფხვრის გზები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2011წ. N 1 (13) გვ.307–309.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები და განვითარების ფაქტორები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #6. გვ. 57-59.

ო. გოცაძე, რამინ მითაიშვილი. ეკონომიკური მაჩვენებლების განორმვა და გარანგვა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ,,მოამბე". 1988წ. .

გ. ლობჯანიძე, გ.ტაბატაძე. ეკონომიკური მეცნიერება და რელიგია გლობალიზაციის პირობებში . ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, . 2013წ. 2013. №6(30), გვ. 62-69.

შ. ვეშაპიძე. ეკონომიკური მეცნიერების სწავლების მეთოდოლოგია: რა უნდა მივიჩნიოთ ცხოვრებაში ჩარევის სწორ მიმართულებად, ანუ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ვაკეთოთ. ჟ. "ახალი ეკონომისტი". 2015წ. N2,.

ვ. შუბითიძე. ეკონომიკური მკვლელების საქმიანობა განვითარებად ქვეყნებში. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. 13.

ვ. შუბითიძე. ეკონომიკური მკვლელების საქმიანობა განვითარებად ქვეყნებში. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. N13.

თ. კვარაცხელია. ეკონომიკური მოდელების აგების მეთოდები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2009წ. ტ. XXXXIII, გვ.143-147.

ზ. ცოტნიაშვილი. ეკონომიკური პროცესების გლობალიზაციის ასპექტები. ასპექტები, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, სამეცნიერო შრომების კრებული, გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია, ქუთაისი. 2009წ. 1.

მ. ახობაძე, ლ. შავერდაშვილი. ეკონომიკური პროცესის მაკროსისტემური მოდელი. "ინტელექტი". 2011წ. N1 (39), გვ. 34-37.

ქ. შენგელია. ეკონომიკური რეგულირების სპეციფიკა საქართველოში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2014წ. №3-4, გვ.14-33.

გ. ლობჟანიძე, ლომსაძე გ., . ეკონომიკური რეფორმა საქართველოს სამთო მრეწველობაში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, № 2(472), გვ. 31–35.. 2009წ. № 2(472), გვ. 31–35..

გ. ლობჯანიძე. ეკონომიკური რეფორმა საქართველოს სამთო მრეწველობაში,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, № 2(472), გვ. 31–35., 2009. 2009წ. № 2(472), გვ. 31–35., 2009.

. ეკონომიკური რეფორმა საქართველოს სამთო მრეწველობაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,. . 2009წ. № 2(472), 2009, გვ.31–35 ;.

ე. თურქია, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია, ს. პოჩოვიანი. ეკონომიკური რეფორმების მართვის სრულყოფა უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით. სტუ შრ. კრ. 2002წ. 7(446).