სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოება და ბიზნესი. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 5(17).

თ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი, ლანჩავა ე.. ეკონომიკური უსაფრთხოების ინვესტიციური პროგრამების ეფექტური მენეჯმენტის ასპექტები. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. გვ.148-154.

მ. გურამიშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა. სტუ,შრომების კრებული. 2017წ. N 2,63-67.

რ. ოთინაშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოების სახელმწიფო სტრატეგია . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2002წ. #73, გვ.2-26.

ჰ. კუპრაშვილი, მ. კუპრაშვილი. ეკონომიკური უშიშროება და მისი საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა“. 2011წ. სპეციალური ნომერი #1, გვ. 142-144.

დ. ზერაგია. ეკონომიკური ფსიქოლოგია. გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2010წ. .

Е. Бараташвили, ნ.ისაევი. ეკონომიკური შეფასების საკითხისათვის ნავთობ–გაზის დარგებში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური წონასწორობა და წესრიგი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #5-6, გვ.7-13.

მ. ჯავახიშვილი. ეკონომიური და თბილი სახლი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №1(16).

რ. იმედაძე, ლ.იმედაძე, მ.ვარდიაშვილი. ეკონომიური კვადრატული ფორმის საძირკვლებს,რკინაბეტონის ფილების და საყრდენი კედლების დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4 გვ.57-60 ISSN 1512-3936.

დ. ლოლუა, ყარმაზანაშვილი გიორგი. ეკოსახლში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება. სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. № 3, 296გვ., 183გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. ეკოსისტემის დაცვის ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2008 ISBN 978-9941-0-0857-3 312 გვ..

К. კვინიხიძე. ეკოსისტემის კონცეპტუალური აღწერის შესახებ. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2008წ. N13 p.p.210-213.

თ. კაჭარავა, ი. ბოლქვაძე. ეკოსისტემის პარამეტრთა გავლენა ბარამბოში Melissa officinalis L ფარმაკოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა შემცველობაზე. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIV, თბილისი, გ. 13-14.

მ. მილაშვილი, ქ.სალუქვაძე. ეკოტენდენციები თანამედროვე არქიტექტურაში. . სტუ. განათლება. . 2012წ. #3(6), თბ.2012 წ. გვ.152-157;.

ნ. გალახვარიძე, null. ეკოტურიზმი და ეკოლოგიური რისკის ფაქტორები. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2015წ. 3.

ბ. თინიკაშვილი. ელ ლისიცკი და თანამედროვება - კონსტრუქტივისტული კლასიკა.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველწლიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. #1-3 თბილისი . 2005წ. .

მ. ჯიხვაძე, ე.ფანცხავა. ელასტიკურმინებიანი თბოგადამცემი დანადგარის ეფექტურობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა" 2(29),2013წ.. 0წ. გვ.117-120..

ი. ბეჟუაშვილი. ელასტოთერმოდიფუზიის სასაზღვრო ამოცანები უსა სრულო სივრცისათვის სფერული ღრუთი . ჟურნალი „ინტელექტი“ . 1998წ. №2,12–14.

ნ. ხაბეიშვილი. ელეგანტური ფრანგული სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N8. გვ.54–65. ISSN 1512-3316.