სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, გ. გოგიჩაიშვილი გ. სურგულაძე თ. დოლიძე ს. პოჩოვიანი ე. თურქია ლ. პეტრიაშვილი დ. გულუა . ეკონომიკური რეფორმების მართვის სრულყოფა უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიით. სტუ-ს შრომები, . 2002წ. N7(446), გვ. 115-119.

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია, ე. თურქია. ეკონომიკური რეფორმების მართვის სრულყოფა უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიით. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები, საიუბილეო გამოცემა (ISSN 1512-0996). 2002წ. №7(446); 115-119 გვ.

ა. სიჭინავა. ეკონომიკური რეფორმის ტერიტორიული ასპექტები. ეკონომიკა. 2000წ. # 3, გვ.5.

გ. ტაბატაძე, რ.სარჩიმელია. ეკონომიკური რისკი ნავთობისა და გაზის მრეწველობაში,. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2007წ. №17, 2007, გვ.26–31;.

გ. ლომსაძე, რ. სარჩიმელია, . ეკონომიკური რისკის თეორიის საინჟინრო–ეკონომიკურ სპეციალობებზე სწავლების საკითხი, . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების გამომცემლობა, 2 გვ.. 2002წ. .

ვ. დათაშვილი, მარინა ბაღათურია. ეკონომიკური სისტემების საფუძვლები. ჟურნალი . 2005წ. 9.

ე. ბარათაშვილი, ლ.ბულია. ეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესებისშედარებითი ანალიზი. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2008წ. # 12.

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე. ეკონომიკური ტრანსფორმაცია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. №1 (471), გვ.34-36.

ა. აბრალავა, ქ. ქუთათელაძე. ეკონომიკური ტრანსფორმაცია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. სტუ-ს შრომების კრებული. 2009წ. #1(471), გვ. 104-107.

ა. აბრალავა, ბ. ჩხეიძე. ეკონომიკური ტრანსფორმაციები სამხრეთ კავკასიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. N1, გვ. 55-59.

გ. ჯოლია. ეკონომიკური ურთიერთობის პრინციპები მუსლიმურ ქვეყნებში. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196.#3; გვ. 31-37.

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოება და ბიზნესი. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 5(17).

თ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი, ლანჩავა ე.. ეკონომიკური უსაფრთხოების ინვესტიციური პროგრამების ეფექტური მენეჯმენტის ასპექტები. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. გვ.148-154.

მ. გურამიშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა. სტუ,შრომების კრებული. 2017წ. N 2,63-67.

რ. ოთინაშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოების სახელმწიფო სტრატეგია . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2002წ. #73, გვ.2-26.

ჰ. კუპრაშვილი, მ. კუპრაშვილი. ეკონომიკური უშიშროება და მისი საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა“. 2011წ. სპეციალური ნომერი #1, გვ. 142-144.

დ. ზერაგია. ეკონომიკური ფსიქოლოგია. გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2010წ. .

Е. Бараташвили, ნ.ისაევი. ეკონომიკური შეფასების საკითხისათვის ნავთობ–გაზის დარგებში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური წონასწორობა და წესრიგი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #5-6, გვ.7-13.

მ. ჯავახიშვილი. ეკონომიური და თბილი სახლი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №1(16).