სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია, გ.ბახია. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების კონტროლის კომპიუტერული სისტემის აგება ORM/ERM ბაზაზე. სტუ შრ.კრებ: მას. N1(2). 2007წ. 211-215.

გ. არაბიძე, ზ. წვერაიძე. ელექტროენერგიის წარმოების მართვის საწარმოო ფუნქციის შედგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N3(461),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.42-46..

გ. არაბიძე, თ.მაჭარაშვილი, ზ.წვერაიძე. ელექტროენერგიის წარმოების მართვის საწარმოო ფუნქციის შედგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2006წ. №3 (461), თბილისი, , გვ. 42-46;.

დ. ჩომახიძე, ზ.გურიელიძე. ელექტროენერგიის წარმოების რეგიონული სტრუქტურა და პერსპექტივები საქართველოში. "ენერგია". 2013წ. ნ.3 (67) გვ. 13-20.

ნ. სამსონია, თ.ფილიპიდისი. ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფები საქართველოს ენერგეტიკაში. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2013წ. #2(66).

თ. კოხრეიძე, ე. ჩაჩხიანი. ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლების აქტუალური საკითხები. "ენერგია". 2014წ. №1(69), 2014 გვ. 15-21.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, მ. ქავთარაძე, გ. მჭედლიშვილი. ელექტროლიზის მეთოდით კარიერული წყლების გაწმენდა და ელექტრული ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2015წ. ტ. 15, N2, გვ. 183-185.

გ. აგლაძე. ელექტროლიზური ლითონური მანგანუმის წარმოება. წიგნში: საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. მომავალი, აწმყო, წარსული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. 158–175.

ლ. გვასალია, ლ. საქუაშვილი, ა. სარუხანაშვილი. ელექტროლიტური მანგანუმის დიოქსიდის წარმოების ნარჩენი შლამების გამოყენების შესაძლებლობა მიკროსასუქად. GEN. 2002წ. №2, 2 გვ.

მ. ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,,მოამბის“დამატება შრომები 1(13) . 2009წ. 4გვ.

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,მოამბის“ დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) , 4გვ.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. ნაბეჭდი, მოხსენებათა თეზისები.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში ნაბეჭდი სტუ, თბილისი, საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . თბილისი, საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 54-55.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში. სტუ, თბილისი საერთაშორისო გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 82-87.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჟედლიშვილი გ. , ქრისტესაშვილი ლ., ერისთავი დ.. ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა ლაქსაღებავების დანაფარებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #5 (444) გვ. 32-33.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარის ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. II ნაწ. თბილისი, გვ. 316-320.

. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარის ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. III ნაწ. თბილისი. გვ. 218-223.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული მოწყობილობა მეღვინეობის ტექნოლოგიური პროცესებისათვის. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. II ნაწ. თბილისი, გვ. 316-320.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული დანადგარის დინამიკა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2002წ. ტ. XVII. თბილისი. გვ. 232-237.