სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შავლაყაძე, მ.სამხარაძე. ელემენტური ბორის ჟანგვის პროცესი. მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი `მაცნე~ . 2009წ. #2, 204-208.

გ. მურჯიკნელი, ნ. ერემეიშვილი, ფოფხაძე ე., მოდებაძე ნ., მოდებაძე ი.. ელექტრენერგო სისტემის ტელეკომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი. სტუ. 2007წ. 1(2). გვ6..

ვ.ანანიაშვილი, რ.ბაკურაძე, რ. ახვლედიანი, . ელექტრო გამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნიერრებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერიაა. 2002წ. ტ.27 #1-2, .

გ. კიკნაველიძე. ელექტრო ენერგეტისკის განვითარება 2006-2008 წწ. ჟურნალი ენერგია. 2009წ. #3.

რ. ცერცვაძე. ელექტროავტომატიკის სქემების ეას აპარატების პარამეტრული რიგის ოპტიმიზაციის ამოცანების თავისებურებები. ინტელექტი. 2008წ. #3(32). 3 გვ..

რ. ცერცვაძე. ელექტროავტომატიკის სქემების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა მინიმალური სიჭარბის კრიტერიუმის მიხედვით. ინტელექტი. 2008წ. 3(32) .

გ. მახარაძე, ჯიქია თამარი. ელექტროგადაცემის ქსელები. უნივერსალი. 2017წ. ISBN 978-9941-26-001-8.

გ. მახარაძე. ელექტროგადაცემის ხაზების ნომინალური პარამეტრების შერჩევა. "ენერგია". 2013წ. 4(68), გვ.19-22.

რ. ბაკურაძე, ვ. ანანიაშვილი, რ.ახვლედიანი. ელექტროგამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნიერრებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერიაა. 2001წ. ტ.27№1-2, გვ.58-62.

ვაჟა ანანიაშვილი, როლანდ ბაკურაძე. ელექტროგამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2001წ. ტ.27 #1-2, .

. ელექტროგამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნიერრებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერიაა. 2001წ. ტ.27 #1-2, .

ვ. ანანიაშვილი. ელექტროგამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2001წ. ტ.27 #1-2, .

ზ. კოვზირიძე, ანელი ჯიმშერი, დგებუაძე თ.. ელექტროგამტარი რეზინის გამოყენება სხვადასხვა სითხის შემცველი ლითონური ავზების კედლებიდან გაჟონვის აღმოსაჩენად. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციიაცის ჟურნალი “კერამიკა”,. 2010წ. #1(22), თბილისი, გვ. 3-9..

ლ. თევდორაშვილი. ელექტროდანადგარების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა. ენერგია. 2014წ. №4(72), გვერდების რაოდენობა 4.

მ. ქავთარაძე. ელექტროდიალიზის მეთოდით კარიერული წყლების გაწმენდა და ელექტრული ოპტიმალური პარამეტრების დად გენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2015წ. ტომი 15, #2, გვ. 183-185.

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. ქავთარაძე,, ლ. ქრისტესაშვილი. ელექტროდიალიზის მეთოდით კარიერული წყლების გაწმენდა და ელექტრული ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. 15(2). 3 გვ..

თ. მუსელიანი, იარალაშვილი დავითი. ელექტროენეგიის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის შესახებ. ჟურ."ინტელექტუალი". 2012წ. # 19,გვ.131–135.

თ. მაგრაქველიძე. ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგო-რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2013წ. თბილისი, გვ.75.-80.

ი. არჩვაძე. ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემები . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2013წ. თბილისი. გვ.75.-80.

დ. ჯაფარიძე, თენგიზ მაღრაძე. ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში პრევენციული რემონტების ოპტი-მალური დაგეგმვა. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“.. 2013წ. №2, გვ. 107-115.