სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. იმედაძე, ლ.იმედაძე, მ.ვარდიაშვილი. ეკონომიური კვადრატული ფორმის საძირკვლებს,რკინაბეტონის ფილების და საყრდენი კედლების დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4 გვ.57-60 ISSN 1512-3936.

დ. ლოლუა, ყარმაზანაშვილი გიორგი. ეკოსახლში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება. სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. № 3, 296გვ., 183გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. ეკოსისტემის დაცვის ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2008 ISBN 978-9941-0-0857-3 312 გვ..

К. კვინიხიძე. ეკოსისტემის კონცეპტუალური აღწერის შესახებ. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2008წ. N13 p.p.210-213.

თ. კაჭარავა, ი. ბოლქვაძე. ეკოსისტემის პარამეტრთა გავლენა ბარამბოში Melissa officinalis L ფარმაკოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა შემცველობაზე. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIV, თბილისი, გ. 13-14.

მ. მილაშვილი, ქ.სალუქვაძე. ეკოტენდენციები თანამედროვე არქიტექტურაში. . სტუ. განათლება. . 2012წ. #3(6), თბ.2012 წ. გვ.152-157;.

ნ. გალახვარიძე, null. ეკოტურიზმი და ეკოლოგიური რისკის ფაქტორები. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2015წ. 3.

ბ. თინიკაშვილი. ელ ლისიცკი და თანამედროვება - კონსტრუქტივისტული კლასიკა.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველწლიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. #1-3 თბილისი . 2005წ. .

მ. ჯიხვაძე, ე.ფანცხავა. ელასტიკურმინებიანი თბოგადამცემი დანადგარის ეფექტურობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა" 2(29),2013წ.. 0წ. გვ.117-120..

ი. ბეჟუაშვილი. ელასტოთერმოდიფუზიის სასაზღვრო ამოცანები უსა სრულო სივრცისათვის სფერული ღრუთი . ჟურნალი „ინტელექტი“ . 1998წ. №2,12–14.

ნ. ხაბეიშვილი. ელეგანტური ფრანგული სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N8. გვ.54–65. ISSN 1512-3316.

მ. შავლაყაძე, მ.სამხარაძე. ელემენტური ბორის ჟანგვის პროცესი. მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი `მაცნე~ . 2009წ. #2, 204-208.

გ. მურჯიკნელი, ნ. ერემეიშვილი, ფოფხაძე ე., მოდებაძე ნ., მოდებაძე ი.. ელექტრენერგო სისტემის ტელეკომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი. სტუ. 2007წ. 1(2). გვ6..

ვ.ანანიაშვილი, რ.ბაკურაძე, რ. ახვლედიანი, . ელექტრო გამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნიერრებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერიაა. 2002წ. ტ.27 #1-2, .

გ. კიკნაველიძე. ელექტრო ენერგეტისკის განვითარება 2006-2008 წწ. ჟურნალი ენერგია. 2009წ. #3.

რ. ცერცვაძე. ელექტროავტომატიკის სქემების ეას აპარატების პარამეტრული რიგის ოპტიმიზაციის ამოცანების თავისებურებები. ინტელექტი. 2008წ. #3(32). 3 გვ..

რ. ცერცვაძე. ელექტროავტომატიკის სქემების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა მინიმალური სიჭარბის კრიტერიუმის მიხედვით. ინტელექტი. 2008წ. 3(32) .

გ. მახარაძე, ჯიქია თამარი. ელექტროგადაცემის ქსელები. უნივერსალი. 2017წ. ISBN 978-9941-26-001-8.

გ. მახარაძე. ელექტროგადაცემის ხაზების ნომინალური პარამეტრების შერჩევა. "ენერგია". 2013წ. 4(68), გვ.19-22.

რ. ბაკურაძე, ვ. ანანიაშვილი, რ.ახვლედიანი. ელექტროგამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნიერრებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერიაა. 2001წ. ტ.27№1-2, გვ.58-62.