სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, მ. ქავთარაძე, გ. მჭედლიშვილი. ელექტროლიზის მეთოდით კარიერული წყლების გაწმენდა და ელექტრული ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2015წ. ტ. 15, N2, გვ. 183-185.

. ელექტროლიზური ლითონური მანგანუმის წარმოება. წიგნში: საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. მომავალი, აწმყო, წარსული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. 158–175.

ლ. გვასალია, ლ. საქუაშვილი, ა. სარუხანაშვილი. ელექტროლიტური მანგანუმის დიოქსიდის წარმოების ნარჩენი შლამების გამოყენების შესაძლებლობა მიკროსასუქად. GEN. 2002წ. №2, 2 გვ.

მ. ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,,მოამბის“დამატება შრომები 1(13) . 2009წ. 4გვ.

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,მოამბის“ დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) , 4გვ.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. ნაბეჭდი, მოხსენებათა თეზისები.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში ნაბეჭდი სტუ, თბილისი, საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . თბილისი, საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 54-55.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში. სტუ, თბილისი საერთაშორისო გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 82-87.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჟედლიშვილი გ. , ქრისტესაშვილი ლ., ერისთავი დ.. ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა ლაქსაღებავების დანაფარებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #5 (444) გვ. 32-33.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარის ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. II ნაწ. თბილისი, გვ. 316-320.

. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარის ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. III ნაწ. თბილისი. გვ. 218-223.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული მოწყობილობა მეღვინეობის ტექნოლოგიური პროცესებისათვის. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. II ნაწ. თბილისი, გვ. 316-320.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული დანადგარის დინამიკა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2002წ. ტ. XVII. თბილისი. გვ. 232-237.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრობუნკერის საიმედოობის გამოკვლევა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2002წ. ტ. XVII. თბილისი. გვ. 238-242.

ქ. კოტეტიშვილი, გ.ჩიხლაძე ქ. კაპანაძე. ელექტრომაგნიტური რხევების ენერგეტიკული ხედვა. სტუ. განათლება. 2011წ. 1. გვ.112-115.

გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ნ. მღებრიშვილი.. ელექტრომატარებლის მოტორიანი ვაგონის გაუმჯობესებული სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“,ISSN 0130-7061. 2009წ. N (7-9), თბილისი, 2009, გვ. 73-81. .

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, თ. გამრეკელაშვილი, ბეჟანიშვილი ჯემალი. ელექტრომომარაგების ქსელის ელემენტების პარამეტრების გავლენა ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების წარმოქმნაზე. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ ISSN 1542-0287. 2017წ. #3(83), გვ. 43-47.

ნ. გოზალიშვილი. ელექტრომომმარაგებელ ორგანიზაციასა და ელექტრომომხმარებლებს შორის ურთიერთობა რეაქტიული სიმძლავრის (ენერგიის) მოხმარების საკითხებში. ენერგია. 2012წ. #2(62), 61-65.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, მ. ქობალია, თ. გამრეკელაშვილი, დ. ხარებავა. ელექტრომომხმარებლების მიერ ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი სიხშირის ჰარმონიკების სიმეტრიულობის გამოკვლევა. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ ISSN 1542-0287. 2016წ. #4(80), 2016 გვ. 57-61.