სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩომახიძე. ელექტროენერგია საქართველოს სათბობ ენერგეტიკულ ბალანსში. "ენერგია". 2009წ. ნ-2(50) 19-27.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე, დავითაშვილი ოთარ. ელექტროენერგიის აქტიური სიმძლავრის ოპტიმალური განაწილება ქსელში კარგვების გათვალისწინების გარეშე. "ალგორითმები და პროგრამები". ინფორმაციული ბიულეტენი. 1988წ. #2.

გ. შაველაშვილი, ირაკლი შაველაშვილი. ელექტროენერგიის აღრიცხვის საშუალებების გამოკვლევა. სტუ –ს შრომები.. 2005წ. #3. 6 გვერდი..

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია. ელექტროენერგიის ახალი ტარიფების მიზანშეწონილობის საკითხი. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #7-8(104-105), გვ.68-69.

ნ. სამსონია, მ. გუდიაშვილი. ელექტროენერგიის ახალი ტარიფების მიზანშეწონილობის საკითხი. ჟურნალი „სასქართველოს ეკონომიკა“ . 2006წ. N7-8(104-105), 2გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო კიკაბიძე. ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გრზელვადიან პერიოდში ოპტიმალური რეგულირების ეკონომეტრიკული მოდელირება. GESJ: Computer Science and Telecommunications . 2014წ. No.2(42.

ლ. იმნაიშვილი. ელექტროენერგიის გასაღებისა და აბონენტებთან ანგარიშსწორების ავტომატიზებული სისტემა. // ენერგეტიკის რეგულირების მაცნე, 2003, # 5, გვ. 5-9. . . 2003წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, თ. მათითაშვილი, ნ. პეპანაშვილი. ელექტროენერგიის გასაღებისა და აბონენტთან ანგარიშსწორების ავტომატიზებული სისტემა. საქართველოს საინჟინრო პრობლემები: მდგომარეობა და პერსპექტივები. 1998წ. გვ. 6.

თ. წერეთელი, ჭანტურიძე ბელა, რუხაძე მაია. ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტი საქართველოში. ინტელექტუალი. 2014წ. N25, თბილისი 2014, საქართველო. 143-150გვ.

დ. ჩომახიძე, თ.ცაბაძე. ელექტროენერგიის ტარიფების რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელის რეალიზება განუზღვრელი პარამეტრების პირობებში. "ENERGOONLINE". 2010წ. ნ.2(3).

თ. წერეთელი. ელექტროენერგიის ტარიფების ფორმირების მიზანი და ძირითადი პრინციპები. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. N12 თბილისი 2012, საქართველო.

მ. გუდიაშვილი, ნ. ბჟალავა, თ.ჯიშკარიანი. ელექტროენერგიის ტარიფის გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელირება. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2007წ. #4(113), გვ 70-72.

მ. გუდიაშვილი. ელექტროენერგიის ტარიფის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი „ენერგია". 2005წ. #4(36) გვ.99-101.

ნ. თოფურია, გ.ბახია. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების კონტროლის კომპიუტერული სისტემის აგება ORM/ERM ბაზაზე. სტუ შრ.კრებ: მას. N1(2). 2007წ. 211-215.

გ. არაბიძე, ზ. წვერაიძე. ელექტროენერგიის წარმოების მართვის საწარმოო ფუნქციის შედგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N3(461),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.42-46..

გ. არაბიძე, თ.მაჭარაშვილი, ზ.წვერაიძე. ელექტროენერგიის წარმოების მართვის საწარმოო ფუნქციის შედგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2006წ. №3 (461), თბილისი, , გვ. 42-46;.

დ. ჩომახიძე, ზ.გურიელიძე. ელექტროენერგიის წარმოების რეგიონული სტრუქტურა და პერსპექტივები საქართველოში. "ენერგია". 2013წ. ნ.3 (67) გვ. 13-20.

ნ. სამსონია, თ.ფილიპიდისი. ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფები საქართველოს ენერგეტიკაში. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2013წ. #2(66).