სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კოხრეიძე, ე. ჩაჩხიანი. ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლების აქტუალური საკითხები. "ენერგია". 2014წ. №1(69), 2014 გვ. 15-21.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, მ. ქავთარაძე, გ. მჭედლიშვილი. ელექტროლიზის მეთოდით კარიერული წყლების გაწმენდა და ელექტრული ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2015წ. ტ. 15, N2, გვ. 183-185.

. ელექტროლიზური ლითონური მანგანუმის წარმოება. წიგნში: საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. მომავალი, აწმყო, წარსული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. 158–175.

ლ. გვასალია, ლ. საქუაშვილი, ა. სარუხანაშვილი. ელექტროლიტური მანგანუმის დიოქსიდის წარმოების ნარჩენი შლამების გამოყენების შესაძლებლობა მიკროსასუქად. GEN. 2002წ. №2, 2 გვ.

მ. ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,,მოამბის“დამატება შრომები 1(13) . 2009წ. 4გვ.

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,მოამბის“ დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) , 4გვ.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. ნაბეჭდი, მოხსენებათა თეზისები.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში ნაბეჭდი სტუ, თბილისი, საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . თბილისი, საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 54-55.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში. სტუ, თბილისი საერთაშორისო გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 82-87.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჟედლიშვილი გ. , ქრისტესაშვილი ლ., ერისთავი დ.. ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა ლაქსაღებავების დანაფარებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #5 (444) გვ. 32-33.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარის ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. II ნაწ. თბილისი, გვ. 316-320.

. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარის ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. III ნაწ. თბილისი. გვ. 218-223.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ბუნკერული მოწყობილობა მეღვინეობის ტექნოლოგიური პროცესებისათვის. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. II ნაწ. თბილისი, გვ. 316-320.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული დანადგარის დინამიკა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2002წ. ტ. XVII. თბილისი. გვ. 232-237.

ე. მიდელაშვილი. ელექტრომაგნიტური ვიბრობუნკერის საიმედოობის გამოკვლევა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2002წ. ტ. XVII. თბილისი. გვ. 238-242.

ქ. კოტეტიშვილი, გ.ჩიხლაძე ქ. კაპანაძე. ელექტრომაგნიტური რხევების ენერგეტიკული ხედვა. სტუ. განათლება. 2011წ. 1. გვ.112-115.

გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ნ. მღებრიშვილი.. ელექტრომატარებლის მოტორიანი ვაგონის გაუმჯობესებული სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“,ISSN 0130-7061. 2009წ. N (7-9), თბილისი, 2009, გვ. 73-81. .

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, თ. გამრეკელაშვილი, ბეჟანიშვილი ჯემალი. ელექტრომომარაგების ქსელის ელემენტების პარამეტრების გავლენა ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების წარმოქმნაზე. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ ISSN 1542-0287. 2017წ. #3(83), გვ. 43-47.

ნ. გოზალიშვილი. ელექტრომომმარაგებელ ორგანიზაციასა და ელექტრომომხმარებლებს შორის ურთიერთობა რეაქტიული სიმძლავრის (ენერგიის) მოხმარების საკითხებში. ენერგია. 2012წ. #2(62), 61-65.