სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბალიაშვილი. ელექტრონული პროდუქციის მარკირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. № 1(23).

თ. ასათიანი, რ. პაპიაშვილი. ელექტრონული სასწავლო კურსის კონცეპტუალური დიზაინის შესახებ.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, 2010 გვ. 273-278.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. ელექტრონული სახელმძღვანელოების შემუშავების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 2(43). ISSN 1512-0333.

მ. გეგეჭკორი, თ. ბახტაძე, ი. მარგალიტაძე, მ. გეგეჭკორი.. ელექტრონული სახელმწიფოს შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. #17, თბილისი, , გვ. 148-151.

მ. ბედინეიშვილი, ა. ტიტვინაძე, დათუკიშვილი გ.. ელექტრონული სისტემების ეფექტურობა სასწავლო პროცესის მართვაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. 2012წ. , თბილისი 19-21 სექტემბერი, 2012 წ. შრომები, ტომი 2, 2012 წ. გვ. 120-130..

დ. კაპანაძე. ელექტრონული სწავლების ადაპტური სისტემების აგების პრინციპების დამუშავება სემანტიკური ვებ-ის ბაზაზე. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №2 (7), სტუ, გვ. 88-93 .

ე. თურქია, გ. გოგიჩაიშვილი. ელექტრონული სწავლების სისტემა დისციპლინაში „ავტომატიზებული მართვის მოდელები“. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2011წ. 1(10), 327-330.

ლ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი. ელექტრონული ფულისა და საგადასახადო სისტემების კავშირი. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2009წ. #1-2, გვ. 81-86.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. ელექტრონული ფულისა და საგადასახადო სისტემების კავშირი. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2009წ. #1-2, გვ.81-86.

ჟ. ვარძელაშვილი, მ. ალექსიძე, ბ. ბაშაკიძე, ი. იოსელიანი, დ. რაზმაძე. ელექტრონული ქართულ-ინგლისურ-რუსული სასწავლო თემატური ლექსიკონი-ცნობარი (ბიზნესი, სამართალი, ტურიზმი). ჟურნალი ,,კომერსანტი“, თბ.. 2007წ. № 4, გვ. 158-167 .

ვ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილიო. ელექტრონულიმთავრობის რეალიზაციის ინფორმაციული უზრუნველყოფასამეურნეოპროცესების ინფორმატიზაციის პირობებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 1გვ,16-31.

ვ. დათაშვილი. ელექტრონულიმთავრობის რეალიზაციის ინფორმაციული უზრუნველყოფასამეურნეოპროცესების ინფორმატიზაციის პირობებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 1გვ,16-31.

ვ. დათაშვილი. ელექტრონულიმთავრობის რეალიზაციის ინფორმაციული უზრუნველყოფასამეურნეოპროცესების ინფორმატიზაციის პირობებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 1გვ,16-31.

გ. მაღალაშვილი, ვ. გელეიშვილი, ა. თარხნიშვილი. ელექტროპროფილირების და ელექტროზონდირების მეთოდების მოდიფიცირება სიღრმეში მადნეული ბუდობების და მათო მორფოლოგიის დადგენის მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”. 2003წ. 1-2(10-11). გვ. 7-5.

ლ. ჩხეიძე, ვ.კლდიაშვილი, ს.მებონია, მებონია არსენი. ელექტრორკალური ღუმლის მტვერსასრუტი ფილტრის რეგენერაციის ხალი სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი შრომები. 2007წ. #3, გვ.318-323.

გ. მახარაძე, თ. ჯიქია. ელექტროსადგურების ეკვივალენტური ენერგეტიკული მახასიათებლები. "ენერგია". 2010წ. 2(54), გვ.52-54.

გ. გუგულაშვილი. ელექტროსადგურების ნამწვი აირების გამწმენდი მოწყობილობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია“. 2016წ. # 2 (78), გვ. 29-35.

ლ. პაპავა, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი. ელექტროსადგურების ნამწვი აირების გამწმენდი მოწყობილობა. ენერგია N2 2016 წელი N2(78). 2016წ. გვ.23–29..

თ. მაგრაქველიძე. ელექტროსადგურის ოპტიმალური სიმძლავრის დადგენა მდინარის ჩამონადენის სეზონური ცვლილების გათვალისწინებით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. თბილისი, გვ. 44-48.