სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წერეთელი, ჭანტურიძე ბელა, რუხაძე მაია. ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტი საქართველოში. ინტელექტუალი. 2014წ. N25, თბილისი 2014, საქართველო. 143-150გვ.

დ. ჩომახიძე, თ.ცაბაძე. ელექტროენერგიის ტარიფების რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელის რეალიზება განუზღვრელი პარამეტრების პირობებში. "ENERGOONLINE". 2010წ. ნ.2(3).

თ. წერეთელი. ელექტროენერგიის ტარიფების ფორმირების მიზანი და ძირითადი პრინციპები. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. N12 თბილისი 2012, საქართველო.

მ. გუდიაშვილი, ნ. ბჟალავა, თ.ჯიშკარიანი. ელექტროენერგიის ტარიფის გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელირება. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2007წ. #4(113), გვ 70-72.

მ. გუდიაშვილი. ელექტროენერგიის ტარიფის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი „ენერგია". 2005წ. #4(36) გვ.99-101.

ნ. თოფურია, გ.ბახია. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების კონტროლის კომპიუტერული სისტემის აგება ORM/ERM ბაზაზე. სტუ შრ.კრებ: მას. N1(2). 2007წ. 211-215.

გ. არაბიძე, ზ. წვერაიძე. ელექტროენერგიის წარმოების მართვის საწარმოო ფუნქციის შედგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N3(461),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.42-46..

გ. არაბიძე, თ.მაჭარაშვილი, ზ.წვერაიძე. ელექტროენერგიის წარმოების მართვის საწარმოო ფუნქციის შედგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2006წ. №3 (461), თბილისი, , გვ. 42-46;.

დ. ჩომახიძე, ზ.გურიელიძე. ელექტროენერგიის წარმოების რეგიონული სტრუქტურა და პერსპექტივები საქართველოში. "ენერგია". 2013წ. ნ.3 (67) გვ. 13-20.

ნ. სამსონია, თ.ფილიპიდისი. ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფები საქართველოს ენერგეტიკაში. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2013წ. #2(66).

თ. კოხრეიძე, ე. ჩაჩხიანი. ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლების აქტუალური საკითხები. "ენერგია". 2014წ. №1(69), 2014 გვ. 15-21.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, მ. ქავთარაძე, გ. მჭედლიშვილი. ელექტროლიზის მეთოდით კარიერული წყლების გაწმენდა და ელექტრული ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2015წ. ტ. 15, N2, გვ. 183-185.

. ელექტროლიზური ლითონური მანგანუმის წარმოება. წიგნში: საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. მომავალი, აწმყო, წარსული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. 158–175.

ლ. გვასალია, ლ. საქუაშვილი, ა. სარუხანაშვილი. ელექტროლიტური მანგანუმის დიოქსიდის წარმოების ნარჩენი შლამების გამოყენების შესაძლებლობა მიკროსასუქად. GEN. 2002წ. №2, 2 გვ.

მ. ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,,მოამბის“დამატება შრომები 1(13) . 2009წ. 4გვ.

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ელექტრომაგნიტიზმის ზოგიერთი საკითხის გამარტივების შესახებ. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია ,მოამბის“ დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) , 4გვ.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. ნაბეჭდი, მოხსენებათა თეზისები.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.