სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გოზალიშვილი. ელექტრომომმარაგებელ ორგანიზაციასა და ელექტრომომხმარებლებს შორის ურთიერთობა რეაქტიული სიმძლავრის (ენერგიის) მოხმარების საკითხებში. ენერგია. 2012წ. #2(62), 61-65.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, მ. ქობალია, თ. გამრეკელაშვილი, დ. ხარებავა. ელექტრომომხმარებლების მიერ ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი სიხშირის ჰარმონიკების სიმეტრიულობის გამოკვლევა. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ ISSN 1542-0287. 2016წ. #4(80), 2016 გვ. 57-61.

რ. ჩიხლაძე. ელექტრომოწყობილობების მექანიკური შეერთებების თბური დეფექტები. ენერგია. 2015წ. N1 (73) გვ.6. თბილისი.

ლ. თევდორაშვილი. ელექტრომოწყობილობების მექანიკური შეერთების თბური დეფექტები. ენერგია . 2015წ. №1(73), გვერდების რაოდენობა 6.

ბ. კოტია, ვ. ლოსი მ. ჩოგოვაძე. ელექტრონის დაბალტემპერატურული ძვრადობის გამოთვლა აკუსტიკური პოლარონის მოდელში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 8 (401). თბილისი. 1993წ. ფიზიკა გვ(9-15).

ვ. ლობჟანიძე. ელექტრონული მანქანების დანერგვა ტექსტო-ბრივი ინფორმაციის გადამუშავებისათვის. გამომცემლობა "განათლება". 1986წ. .

მ. შიუკაშვილი, მ. კიკნაძე, ი. აფციაური. ელექტრონული ანგარიშსწორების როლი კომერციულ ბანკებში და მათთან დაკავშირებული რისკების შემცირების გზები. სტუ – ის შრომების კრებული. 2015წ. #1(495), 2015, (გვ. 74 –78).

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. ელექტრონული ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოში. ჟურნალი `ახალი ეკონომისტი”. 2008წ. #1, 2008. გვ.18-30 .

რ. ოთინაშვილი, მახვილაძე კახაბერ. ელექტრონული ბიზნესის რეინჟინერინგი - თანამედროვე უსადენო (wireless) მოწყობილობების განვითარების ფონზე. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. N 2, გვ.88 ; .

მ. შენგელია, თ. ქოქრაშვილი გ. ჩიხლაძე. ელექტრონული ბმების ბუნება მოლულებში. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009, №13. 0წ. 3.

რ. ჩოგოვაძე. ელექტრონული გამოთვლითი მანქანების ტექნიკური ექსპლუატაციის საკითხები მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში. საკონსტრ. ტექნოლოგ. პროექტირ. და ეკონომიკური პროგნოზირების ინსტიტუტი, თბილისი. 1975წ. .

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ელექტრონული დისკურ¬სის თავისებურებანი . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17),, გვ.51–54.

Ж. Вардзелашвили, მ. ალექსიძე. ელექტრონული თემატური სასწავლო ლექსიკონის შედგენის ზოგიერთი ასპექტი. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2008წ. Вып. 9,გვ. 16-21.

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ელექტრონული ინგლი¬სურის ვარიანტულობა. საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17), გვ.55–57.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. N 3, გვ. 43-52.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2013წ. N3, 43–53 გვ.

ა. ედიბერიძე, მ. ნიკოლაშვილი. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. "ბიზნეს–ინჟინერინგი" 3, გვ. 43–52.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული კომერციის თანამედროვე ეკონომიკური ასპექტები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. ISSN 1512-1196. #4; გვ. 32-37.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერციის მომავალი: სოციალური კომერცია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. N 3, გვ. 51-60.

ა. ედიბერიძე, მ. ნიკოლაშვილი. ელექტრონული კომერციის მომავალი: სოციალური კომერცია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინერინგი" . 2013წ. "ბიზნეს–ინჟინერინგი" 3, გვ. 51–60.