სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. სეხნიაშვილი, გ. ყურაშვილი. ელექტრონული კომუნიკაციების განვითარება საქართველოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე“. 0წ. #2, 2014.

გ. ყურაშვილი, დ. სეხნიაშვილი. ელექტრონული კომუნიკაციების როლი ბიზნეს-პროცესებში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული . 2014წ. .

ა. ბოლქვაძე, გ. ყურაშვილი. ელექტრონული კომუნიკაციის-ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, 2014, №5. 2014წ. N5.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მართვის აქტუალური საკითხები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2012წ. #4, ივლისი-აგვისტო 2012. გვ. 155-164.

ვ. დათაშვილი. ელექტრონული მთავრობის განვითარების თავისებურებანი საქართველოს რეგიონებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 6,გვ35-44.

ლ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი. ელექტრონული მთავრობის განვითარების თავისებურებანი საქართველოს რეგიონებში. "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუბის აქტუალური პრობლემები".. 0წ. 2015 წელი #6.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის ეკოსისტემა, როგორც ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი სისტემა. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. #3, (180) 2013. გვ.77-79.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის მომსახურების სისტემის ძირითადი მიმართულებები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2012წ. #6, ნოემბერ-დაკემბერი, 2012. გვ.163-172 .

ვ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი, მარიამ დათაშვილი. ელექტრონული მთავრობის პროექტების რეალიზაციის საზღვარგარეთული ბამოცდილება. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 2გვ54-68.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი. ელექტრონული მთავრობის პროექტების საინფორმაციო-ანალიტიკური შეფასების მეთოდიკა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.. 0წ. ,N3,19 გვ..

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის სარგებელი და დანახარჯები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2012წ. #11 (176), 2012. გვ. 37-40.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის ძირითადი მოდელები და განვითარების ეტაპები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. #4, ივლისი-აგვისტო, 2012. გვ. 96-100..

მ. დარჩაშვილი. ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლებმა სქართველოში. კრებული: ელექტრონული მმართველობა საქართველოში, . 2015წ. .

მ. ჩხაიძე. ელექტრონული მმართველობის სისტემური ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. №34, 148-156.

მ. ბალიაშვილი. ელექტრონული მოწყობილობების კორპუსების სტანდარტიზაციის საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. №3 (44).

მ. ბალიაშვილი. ელექტრონული პროდუქციის მარკირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. № 1(23).

თ. ასათიანი, რ. პაპიაშვილი. ელექტრონული სასწავლო კურსის კონცეპტუალური დიზაინის შესახებ.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, 2010 გვ. 273-278.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. ელექტრონული სახელმძღვანელოების შემუშავების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 2(43). ISSN 1512-0333.

მ. გეგეჭკორი, თ. ბახტაძე, ი. მარგალიტაძე, მ. გეგეჭკორი.. ელექტრონული სახელმწიფოს შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. #17, თბილისი, , გვ. 148-151.