სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შენგელია, თ. ქოქრაშვილი გ. ჩიხლაძე. ელექტრონული ბმების ბუნება მოლულებში. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009, №13. 0წ. 3.

რ. ჩოგოვაძე. ელექტრონული გამოთვლითი მანქანების ტექნიკური ექსპლუატაციის საკითხები მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში. საკონსტრ. ტექნოლოგ. პროექტირ. და ეკონომიკური პროგნოზირების ინსტიტუტი, თბილისი. 1975წ. .

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ელექტრონული დისკურ¬სის თავისებურებანი . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17),, გვ.51–54.

Ж. Вардзелашвили, მ. ალექსიძე. ელექტრონული თემატური სასწავლო ლექსიკონის შედგენის ზოგიერთი ასპექტი. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2008წ. Вып. 9,გვ. 16-21.

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ელექტრონული ინგლი¬სურის ვარიანტულობა. საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17), გვ.55–57.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. N 3, გვ. 43-52.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2013წ. N3, 43–53 გვ.

ა. ედიბერიძე, მ. ნიკოლაშვილი. ელექტრონული კომერცია და მისი განვითარების ისტორია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. "ბიზნეს–ინჟინერინგი" 3, გვ. 43–52.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული კომერციის თანამედროვე ეკონომიკური ასპექტები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. ISSN 1512-1196. #4; გვ. 32-37.

ა. ედიბერიძე. ელექტრონული კომერციის მომავალი: სოციალური კომერცია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. N 3, გვ. 51-60.

ა. ედიბერიძე, მ. ნიკოლაშვილი. ელექტრონული კომერციის მომავალი: სოციალური კომერცია. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინერინგი" . 2013წ. "ბიზნეს–ინჟინერინგი" 3, გვ. 51–60.

ზ. გაბისონია. ელექტრონული კომერციის სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. N2.

დ. სეხნიაშვილი, გ. ყურაშვილი. ელექტრონული კომუნიკაციების განვითარება საქართველოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე“. 0წ. #2, 2014.

გ. ყურაშვილი, დ. სეხნიაშვილი. ელექტრონული კომუნიკაციების როლი ბიზნეს-პროცესებში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული . 2014წ. .

ა. ბოლქვაძე, გ. ყურაშვილი. ელექტრონული კომუნიკაციის-ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, 2014, №5. 2014წ. N5.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მართვის აქტუალური საკითხები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2012წ. #4, ივლისი-აგვისტო 2012. გვ. 155-164.

ვ. დათაშვილი. ელექტრონული მთავრობის განვითარების თავისებურებანი საქართველოს რეგიონებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 6,გვ35-44.

ლ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი. ელექტრონული მთავრობის განვითარების თავისებურებანი საქართველოს რეგიონებში. "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუბის აქტუალური პრობლემები".. 0წ. 2015 წელი #6.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის ეკოსისტემა, როგორც ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი სისტემა. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. #3, (180) 2013. გვ.77-79.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის მომსახურების სისტემის ძირითადი მიმართულებები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2012წ. #6, ნოემბერ-დაკემბერი, 2012. გვ.163-172 .