სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ბახსოლიანი. ბორბლის სემანტიკური კოდისათვის იეროგლიფურ ლუვიურ დამწერლობაში. კავკასიურ–ახლოაღმოსავლური კრებული XIV. 2011წ. 77–81.

მ. შავლაყაძე. ბორჯომის რაიონის სოფლების წაღვერისა და დაბას მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. .

მ. შავლაყაძე, ვ.შურღაია, დ.ფოცხვერია. ბორჯომის რაიონის სოფლების წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. თბილისი, . 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #64, 104-114.

დ. ფოცხვერია, ვ.შურღაია, მ.შავლაყაძე. ბორჯომის რაიონის სოფლების- წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალტამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 64. 2009წ. გვ,114-124.

თ. თევზაძე, ვ.შურღაია , მ.შავლაყაძე, დ.ფოცხვერია . ბორჯომის რაიონის სოფლების- წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალტამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 64. 2009წ. გვ,114-124.

ვ. შურღაია, ვ. შურღაია, მ. შავლაყაძე, დ. ფოცხვერია. ბორჯომის რაიონის სოფლების- წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64 გვ. 114-125.

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს „დობილოს“ წყლის ხარისხის მონიტორინგი . სამთო ჟურნალი, N 1 (26) . 2011წ. გვ. 19-23.

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ნ.ძიძიკაშვილი, მ.დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს „დობილოს“ წყლის ხარისხის მონიტორინგი. სტუ. საერტაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2010წ. გვ. 172-175.

მ. ყიფიანი. ბოცვაძეთა გვარის ისტორიისათვის. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი "პარალელი". 2011წ. #1,103-108.

გ. აბაშიძე. ბრალდებულის დაცვის უფლების გარანტიები. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2011წ. #6,.

ნ. ბახსოლიანი. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან. ისტორიულ–ეთნოლოგიური ძიებანი XI. 2009წ. გვ.349–357.

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭდელიშვილი. ბროუბის მოძრაობის დროითი სიხშირული ანალიზი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. ნანოტექნოლოგიები ნანო 2012. 2012წ. .

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა., ნოზაძე ა.. ბრტყელი და მცირე ქანობიანი სახურავების ხანმედეგობა და ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №3(26).

ნ. მუმლაძე. ბრტყელი ფიგურების მაქსიმალური და მინიმალური თვისებები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2007წ. #2(28).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. ბრუნვის ზედაპირებზე ნორმალისა და მხების აგების გრაფო-ანალიზური მეთოდი.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. №21, 148-152.

მ. დემეტრაშვილი , დინუაშვილი მ. ბრუნვის ზედაპირების მიმართ ნორმალისა და მხების აგების გრაფიკულ–ანალიზური მეთოდი.. საქართველოს ნავთობი და გაზი . 2007წ. №21, გვ.148–152 ISSN 1512-0457.

მ. დემეტრაშვილი , ალიხანაშვილი მ. ბრუნვის ცილინდრისა და 2–რე რიგის ელიპტიკური ზედაპირების თანაკვეთის წირის სახის განსაზღვრა პერსპექტიულ–აფინური გარდაქმნის მეთოდით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. 2008წ. №4(12), გვ 90–94.

ნ. მაისურაძე. ბრძოლა როგორც მეთოდი, გზა, ხერხი და საშუალება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამრთლის სერია, 2016.. 2016წ. .

მ. ვართანოვი, თ. სტურუა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის ზოგიერთი სოციალური ასპექტი. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანყლი უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული. 2010წ. ტ.III, გვ.43-53..