სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, Н.Я.Кирикашвили, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, И.В.Эристави. . Кратковременные вариации радиоуглерода и интенсивности космических лучей в прошлом.. XIII республиканская научная конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, посвященная акад. В.И.Мамасахлисову, Тбилиси, 2-5.12.1982 г., ст. 126.. 1982წ. .

З. Чачхиани. . Магнитные свойства интерметаллических соединений RB3, R2B7. Тезисы докл. Респ. науч.-техн. конф. молод. ученых, спец. и работ произ-ва "Наука-практике". 1984წ. .

Г. Заликашвили, З. Заликашвили, П. Гиоргадзе, Г.Верулава, Г.Закуташвили. . Некорые вопросы перехода страны на путь устойчивого развития в сфере техногенной и экологогической безопасности. GEORGIAN ENGINERING NEWS, No. 1, 2010 (International Engineering Akademy Georgian Engineering Akademi) . 2010წ. стр. 100-101.

З. Чачхиани. . О магнитных свойствах некоторых соединений урана состава UA2. Тр. ГПИ. Сб. "Физика твердого тела". . 1983წ. №4(261), с.16-19..

ლ. ქობულაშვილი. . Проблемы производства комплексных экспертиз. Гидроинженерия (научно-технический журнал) . 2010წ. №1(5), ISSN №1512-410 X, Тбилиси.

ჟ. მამასახლისი. . Прогнозирование стока половодья горных рек Западной Грузии. Известия аграрных наук . 2004წ. № 4б 188 № 15.

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., . . Управление движением космического аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации. . Georgian Engineering News, Tbilisi, GFID, . 2001წ. , #2 49-53p..

К. Котетишвили, Г.Ш. Кеванишвили.И.Г. Кеванишвили.Г.Г.Чихладзе .И.И.Чунтишвили. . Электродина¬ми-чес¬¬кий анализ и рас¬чет антенного обтекателя из периодической решетки и диэлектрических слоев. Georgian Engineering News (GEN), . 2006წ. № 1, pp.30-34. ISSN 0132-6074.

ო. მხეიძე, ბაშარ მოჰამედ ამეენ აბდულლაჰ ალ-იმამ, გუგა ჭოხონელიძე . . ბეტონის საყრდენი კედლების კონტრფორსების მოწყობა ჰორიზონტალურად განლაგებული ხიმინჯების საშუალებით . საქ. ინტელექტურალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2017წ. .

ზ. კაკულია, თ. ძაძამია, დ. ჩუტკერაშვილი, მ. მარდაშოვა. . იურული თიხაფიქლებიდან მანგანუმის მიღების შესაძლებლობის შესწავლა.. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი . 2018წ. იბეჭდება.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. . კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . . "სამთო ჟურნალი" . 2005წ. 1 (14).

ო. ლაბაძე. . ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, პ.სტავრიანიდი, გ.კიკნაძე. დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზე. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული,. . 2015წ. #19, 2015, გვ. 59-63.

მ. ვეფხვაძე. . მე-3-ე საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგიები“ (ნანო-2014). Nano Studies. 2014წ. 2014, 10, 173-178..

ი. კუტუბიძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შოთა რუსთაველი - 850.. ძირითადი შემსრულებელი.. თბილისი. 2016წ. .

ი. კუტუბიძე. . სოციოლოგია, როგორც მეცნიერების საგანი. ძირითადი შემსრულებელი. . სტატია, ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, . 2015წ. #31,გვ. 98-120..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. . შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11 გვ. ქ. თბილისი. გვ. 87-93.

გ. გაბაიძე. . წარმოების მართვის სრულყოფის ზოგადი საკითხი აჭარის კოლმეურნეობებში. ჟურნალი ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობა“ N2 1983წ.. 1983წ. .

N. Namoradze, I.G.Ratishvili. . “Temperature dependence of hydrogen mobility in ordering rare-earth dihydrides”. .. Bulletin of GNAS, . 2009წ. 3 (3), 70-75 .

ნ. მაზიაშვილი. ."თავისუფალი ვაჭრობა ბიზნესის ხელშეწყობის მთავარი ფაქტორი“. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. .

Н. Джалябова. .*Анализ причин негативного состояния среды помещений. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები,. 2010წ. გვ.215-218,.