სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., . . Управление движением космического аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации. . Georgian Engineering News, Tbilisi, GFID, . 2001წ. , #2 49-53p..

К. Котетишвили, Г.Ш. Кеванишвили.И.Г. Кеванишвили.Г.Г.Чихладзе .И.И.Чунтишвили. . Электродина¬ми-чес¬¬кий анализ и рас¬чет антенного обтекателя из периодической решетки и диэлектрических слоев. Georgian Engineering News (GEN), . 2006წ. № 1, pp.30-34. ISSN 0132-6074.

ო. მხეიძე, ბაშარ მოჰამედ ამეენ აბდულლაჰ ალ-იმამ, გუგა ჭოხონელიძე . . ბეტონის საყრდენი კედლების კონტრფორსების მოწყობა ჰორიზონტალურად განლაგებული ხიმინჯების საშუალებით . საქ. ინტელექტურალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2017წ. .

ზ. კაკულია, თ. ძაძამია, დ. ჩუტკერაშვილი, მ. მარდაშოვა. . იურული თიხაფიქლებიდან მანგანუმის მიღების შესაძლებლობის შესწავლა.. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი . 2018წ. იბეჭდება.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. . კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . . "სამთო ჟურნალი" . 2005წ. 1 (14).

ო. ლაბაძე. . ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, პ.სტავრიანიდი, გ.კიკნაძე. დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზე. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული,. . 2015წ. #19, 2015, გვ. 59-63.

მ. ვეფხვაძე. . მე-3-ე საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგიები“ (ნანო-2014). Nano Studies. 2014წ. 2014, 10, 173-178..

ი. კუტუბიძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შოთა რუსთაველი - 850.. ძირითადი შემსრულებელი.. თბილისი. 2016წ. .

ი. კუტუბიძე. . სოციოლოგია, როგორც მეცნიერების საგანი. ძირითადი შემსრულებელი. . სტატია, ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, . 2015წ. #31,გვ. 98-120..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. . შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11 გვ. ქ. თბილისი. გვ. 87-93.

გ. გაბაიძე. . წარმოების მართვის სრულყოფის ზოგადი საკითხი აჭარის კოლმეურნეობებში. ჟურნალი ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობა“ N2 1983წ.. 1983წ. .

N. Namoradze, I.G.Ratishvili. . “Temperature dependence of hydrogen mobility in ordering rare-earth dihydrides”. .. Bulletin of GNAS, . 2009წ. 3 (3), 70-75 .

ნ. მაზიაშვილი. ."თავისუფალი ვაჭრობა ბიზნესის ხელშეწყობის მთავარი ფაქტორი“. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. .

Н. Джалябова. .*Анализ причин негативного состояния среды помещений. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები,. 2010წ. გვ.215-218,.

Г. Тодуа. ., Некoторые вопросы геометрии поверхности векторных расслоении Lm(Vn). . სტუ-ს შრომები. 1999წ. # 4 (428). 22-26..

З. Чачхиани. ., Словянских В.К. Магнитные свойства сульфидов редкоземельных элементов типа La2S3. Труды ГПИ, Сб. "Структура и свойства твердых тел", . 1986წ. №4(301).

ფ. დიდებაშვილი. .,,გენდერული თანასწორობა XXI-ე საუკუნის საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენციისშრომების კრებული ,,მსოფლიო და გენდერი“ . 2016წ. თბილისი, გვ.224-229..

ფ. დიდებაშვილი. .,,სოციალური ცვლილებები, ერთფაქტორიანი და მრავალფაქტორიანი თეორიები“. ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 0წ. №29, თბილისი 2014 , გვ.99-104..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. ..-Determination of a Company’s Strategic Plan with the Help of Business and Financial Analysis. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 9-10.

ნ. ბახსოლიანი. .osmaluri dokumenturi wyaroebi afxazeTis Sesaxeb (XVIII saukune), . თსუ, ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები. 2015წ. გვ.123-130.