სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., რეხვიაშვილი ზ., ფხაკაძე შ.. ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუსავებული ელექტროენერგიის გამოყენების მოდერნიზებული სქემები ელექტროენერგეტიკულ სისტემასთან პარალელური მუსაობის პირობებში. ენერგია. 2013წ. №4(68),გვ. 54-57.

ვ. ფადიურაშვილი, დოლიძე ვ., იაშვილი ნ., მახაშვილი ქ.. ელექტროქიმიურ პროცესებში ელექტროდულ სისტემათა საფუძველები. Georgian Engineering News . 2014წ. .

მ. მჭედლიშვილი, ე. გრძელიშვილი, ნ. ბუჩუკური, ფ. აფხაზავა. ელექტროქიმიური მეთოდით მიღებული ნიკელის კონტაქტებიანი შუქდიოდების ელექტროლუმინესცენციის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შროპმ,ები. 2004წ. N2(45).

გ. ვარშალომიძე, თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, ა. მაისურაძე. ელექტროქიმიური რეაქციით გამოწვეული ლითონის კოროზიული პროცესების შესწავლა ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2016წ. #31, გვ. 126–129.

მ. ცეცხლაძე. ელექტროღუმელის რკალის სიმძლავრის რეგულატორის ოპტიმალური მართვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია. 2013წ. 2(66), გვ.4.

ვ. მიქელაშვილი, ჯ. მარხულია, შ. კეკუტია. ელექტროჰიდრავლიკური ეფექტის გამოყენება სამედიცინო დანიშნულების მაღალდისპერსიული მაგნიტური ნანოსითხის მისაღებად. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. საერთაშ. სამეცნ. კონფ. შრ.ტმ 1. . 2012წ. გვ. 350-355.

კ. დემეტრაშვილი. ელექტროჰიდრომექანიკური მოთვალთვალე სისტემის დინამიკის მოდელირება დრეკადი კავშირების გათვალისწინებით ამძრავის მექანიკურ ნაწილში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, საქართველო. 2012წ. .

დ. კოხრეიძე, გ. კოხრეიძე, დ. მჭედლიშვილი. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის დამუშავება . ქ. ქუთაისი საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2010წ. 0,6 ნაბეჭდი. .

ი. მჭედლიშვილი. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის საკითხების დამუშავება . საერთაშორისო კონფერენცია, ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები . 2010წ. ქუთაისი, 06.

მჭედლიშვილი დ.. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის საკითხების დამუშავება. . 0წ. 0,6 ნაბეჭდი.

გ. მახარაძე, ახალაძე ფრიდონი. ელექტრულ ქსელში სიმძლავრის დანაკარგების ოპტიმალური ფარდობითი ნაზრდი. "ენერგია". 2015წ. 2(74), გვ.26-29.

დ. კოხრეიძე. ელექტრული გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები მოხსენებათა კრებული. . 2011წ. ნაბეჭდი, გვ. 87-91.

ჯ. სანიკიძე, ლ.ტრაპაიძე. ელექტრული ენერგიეს ხარჯის გაანგარიშება მატარებლის მოძრაობისას რკინიგზის გადასასვლელებზე. ჟურნ. “ტრანსპორტი”ISSN 1512-0910.. 2002წ. Ν 3-4, 2002 წელი.

ლ.ტრაპაიძე. ელექტრული ენერგიეს ხარჯის გაანგარიშება მატარებლის მოძრაობისას რკინიგზის გადასასვლელებზე. ჟურნ. “ტრანსპორტი”ISSN 1512-0910.. 2002წ. Ν 3-4, 2002 წელი.

ჯ. სანიკიძე, ტრაპაიძე ლ. ალ. მაღლაკელიძე. ელექტრული ენერგიის ხარჯის გაანგარიშება მატარებლის გადაადგილებისას რკინიგზის გადასასვლელებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ ISSN 1512-0910.. 2002წ. #3–4. 2002. გვ.10–12.

გ. ცხომელიძე. ელექტრული ველის განაწილების შესწავლა ბრუნვითი მოძრაობის იონიზაციის მოწყობილობაში. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები. 2009წ. N1 (471) გვერდები 29-33.

მ. ჯიქია, სხირტლაძე ლელა. ელექტრული კონტაქტის გადასვლის წინაღობა და მისი როლი ხანძრის გაჩენაში. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. #22.