სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ბოსტანაშვილი. ენა - მეტყველების დიქოტომია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ”განათლება”. 2011წ. 1, 184-188, ISSN №1512-102X.

ნ. ასათიანი. ენა და აზროვნება. განათლება. 2012წ. .

ა. სონღულაშვილი. ენა და ეთნიკური უმცირესობა საქართველოში. საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. #15, გვ. 52-57.

გ. ელიავა, ნ.თათუხაშვილი თ. შეყელაძე მ. რეხვიაშვილი. ენა და მისი მდგომარეობის ცვლილება ზოგიერთი ინფექციური დაავადების დროს. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 44-51.

ჟ. ვარძელაშვილი. ენა და სამყაროს აღქმა . ,,განათლება“ №2, თბ.. 2011წ. გვ. 138-143.

მ. შონია. ენა როგორც ვერბალური კომუნიკაციის საფუძველი. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2014წ. 6, გვ. 109-117.

თ. ნუცუბიძე. ენა როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, „მოამბე“ . 2009წ. N 3(15), გვ. 132-138.

იაშვილი ი.. ენანტის ეთერი მეღვინეობის პროდუქციის გაუმჯობესების საშუალება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 14, გვ. 45-47.

პ. ჭიჭაღუა, მ.ყალაბეგიშვილი, ჯ.ჭანია,ი.ნონიევი, მ.გეგელია, ნ.გინცე. ენგურესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თერმო-რეჟიმზე გარემოს ტემპერატურის სეზონური ცვალე-ბადობის ზეგავლენის განგარიშება. ენერგია. 2002წ. #1(21) გვ.116-119 .

რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი, მ. დავითაია. ენგურჰესის დერივაციული გვირაბის მდგომარეობების გაუმჯობესების ინჟინრული გადაწყვეტები. ჟურნალი „ტრანსპორტი“, თბილისი. 2006წ. N6(22), გვ. 102-107.

ს. ფირალიშვილი. ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისა და მისი საფუძვლის დეფორმაციების განსაზღვრა გეოდეზიური მეთოდებით. . 2012წ. .

ს. ფირალიშვილი, თევზაძე მერაბი. ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისა და მისი საფუძვლის დეფორმაციების განსაზღვრა გეოდეზიური მეთოდებით. . 2011წ. .

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის მოცულობითი მასის მნიშვნელობის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ73-74.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის სითბოს გამოყოფის მახასიათებლების მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2010წ. #3(55) გვ-99-103.ISSN 1512-0120..

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის ტემპერატურის გამტარობის კოეფიციენტის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2011წ. #1(57), გვ.107-109.

მ. კოდუა, მ. ყალაბეგიშვილი. ენგურჰესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თბური რეჟიმის ანალიზი. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2015წ. #2 (496), გვ.96-106..

პ. ჭიჭაღუა, პ. ჭიჭაღუა, ჯ. ჭანია, ი. ნონიევი, მ. გეგელია, ნ. გინცე. ენგურჰესის კაშხლის მდებარეობის რაიონის გარემოს ტემპერატურის ექსპერიმენტული განსაზღვრის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები XXI" , ენერგეტიკის სექცია, მოხსენებათა თჶზისები. თბ. 2002. გვ. 45-47. 2002წ. გვ. 45-47.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ხვედრითითბოტევადობის მნიშვნელობათა ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ75-76.