სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. დემეტრაშვილი. ელექტროჰიდრომექანიკური მოთვალთვალე სისტემის დინამიკის მოდელირება დრეკადი კავშირების გათვალისწინებით ამძრავის მექანიკურ ნაწილში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, საქართველო. 2012წ. .

დ. კოხრეიძე, გ. კოხრეიძე, დ. მჭედლიშვილი. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის დამუშავება . ქ. ქუთაისი საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2010წ. 0,6 ნაბეჭდი. .

ი. მჭედლიშვილი. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის საკითხების დამუშავება . საერთაშორისო კონფერენცია, ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები . 2010წ. ქუთაისი, 06.

მჭედლიშვილი დ.. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის საკითხების დამუშავება. . 0წ. 0,6 ნაბეჭდი.

გ. მახარაძე, ახალაძე ფრიდონი. ელექტრულ ქსელში სიმძლავრის დანაკარგების ოპტიმალური ფარდობითი ნაზრდი. "ენერგია". 2015წ. 2(74), გვ.26-29.

დ. კოხრეიძე. ელექტრული გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები მოხსენებათა კრებული. . 2011წ. ნაბეჭდი, გვ. 87-91.

ჯ. სანიკიძე, ლ.ტრაპაიძე. ელექტრული ენერგიეს ხარჯის გაანგარიშება მატარებლის მოძრაობისას რკინიგზის გადასასვლელებზე. ჟურნ. “ტრანსპორტი”ISSN 1512-0910.. 2002წ. Ν 3-4, 2002 წელი.

ლ.ტრაპაიძე. ელექტრული ენერგიეს ხარჯის გაანგარიშება მატარებლის მოძრაობისას რკინიგზის გადასასვლელებზე. ჟურნ. “ტრანსპორტი”ISSN 1512-0910.. 2002წ. Ν 3-4, 2002 წელი.

ჯ. სანიკიძე, ტრაპაიძე ლ. ალ. მაღლაკელიძე. ელექტრული ენერგიის ხარჯის გაანგარიშება მატარებლის გადაადგილებისას რკინიგზის გადასასვლელებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ ISSN 1512-0910.. 2002წ. #3–4. 2002. გვ.10–12.

გ. ცხომელიძე. ელექტრული ველის განაწილების შესწავლა ბრუნვითი მოძრაობის იონიზაციის მოწყობილობაში. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები. 2009წ. N1 (471) გვერდები 29-33.

მ. ჯიქია, სხირტლაძე ლელა. ელექტრული კონტაქტის გადასვლის წინაღობა და მისი როლი ხანძრის გაჩენაში. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. #22.

ა. ნევეროვი. ელექტრული კონტაქტის გადასვლის წინაღობა და მისი როლი ხანძრის გაჩენაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. .

ნ. რაზმაძე, ა.ნევეროვი, მ.ჯიქია, ლ.სხირტლაძე. ელექტრული კონტაქტის გადასვლის წინაღობა და მისი როლი ხანძრის გაჩენაში. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~ . 2008წ. #22, გვ. 282-292..

ნ. მაჭავარიანი, ა. ნევეროვი, ნ. რაზმაძე, მ. ჯიქია, ლ.სხირტლაძე. ელექტრული კონტაქტის გადასვლის წინაღობა და მისი როლი ხანძრის გაჩენაში . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. №22.

კ. წერეთელი, ზამკოვი ა. ნათენაძე თ.. ელექტრული მანქანები. მესამე ნაწილი. ტექნიკური უნი- ვერსიტეტი. თბილისი. 2013წ. .

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა გამომცემლობა ენერგია 2(38) 2006 . გამომცემლობა ენერგია. 2006წ. 2(38).

მ. ბედინეიშვილი, მ. ჯაბუა. ელექტრული პარამეტრების გაზომვისა და ვიზუალიზაციის სისტემა. მე–3 საერთაშორისო საერთაშორისო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,მოხსენებების კრებული . 2015წ. .

ქ. ილურიძე, სამადაშვილი არჩილი. ელექტრული ტრანსპორტი -გამრღვევი ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ინოვაციის მაგალითი. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია" შრომები. 2017წ. 160-167 გვ..

ა. დუნდუა, თ. იაშვილი, ა. ნოდია, მ. პაპასკირი. ელექტრული ცენტრალიზაციის აგების ტოპოლოგიური ასპექტის შესახებ. "ტრანსპორტი". 2005წ. № 1-2; გვ. 34 - 39.