სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის მოცულობითი მასის მნიშვნელობის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ73-74.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის სითბოს გამოყოფის მახასიათებლების მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2010წ. #3(55) გვ-99-103.ISSN 1512-0120..

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის ტემპერატურის გამტარობის კოეფიციენტის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2011წ. #1(57), გვ.107-109.

მ. კოდუა, მ. ყალაბეგიშვილი. ენგურჰესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თბური რეჟიმის ანალიზი. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2015წ. #2 (496), გვ.96-106..

პ. ჭიჭაღუა, პ. ჭიჭაღუა, ჯ. ჭანია, ი. ნონიევი, მ. გეგელია, ნ. გინცე. ენგურჰესის კაშხლის მდებარეობის რაიონის გარემოს ტემპერატურის ექსპერიმენტული განსაზღვრის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები XXI" , ენერგეტიკის სექცია, მოხსენებათა თჶზისები. თბ. 2002. გვ. 45-47. 2002წ. გვ. 45-47.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ხვედრითითბოტევადობის მნიშვნელობათა ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ75-76.

ს. ფირალიშვილი, მესხი მურმანი, ინაძე რამაზი. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელირების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის შემოწმება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. #1, .

ს. ფირალიშვილი, მესხი მურმანი, ინაძე რამაზი. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელირების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის შემოწმება. . 2014წ. .

ს. ფირალიშვილი, სადუნიშვილი მარეხი. ენგურჰესის წყალსაცავის აპროქსიმაციის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. #1, გვ. 4..

მ. სადუნიშვილი, null. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონისა და კაშხლის დახრმზომის მონაცემთა დროითი რიგების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "შრომები". 2013წ. #1(487), 8.

დ. გურგენიძე. ენგურჰესის ჭავლური გვირაბების რეაბილიტაციის საკითხები. დიდი კაშხლების გეოდინამიკური კვლევები. 2012წ. თბილისი.

თ. კაჭარავა. ენდემური კოლხური კატაბალახას Valeriana Colchica Utk ბიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2003წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. XXI, თბილისი, გ.83-89..

ხომასურიძე ვ., კალატოზიშვილი ე.. ენდოგენური ფერმენტული კომპლექსების პექტინესტერაზული აქტივობის დადგენა. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2002წ. № 4-6, გვ. 96-98.

ი. გოცირიძე, რ, კუპრავა, ზ, გიორგაძე. ენდოკრინოლოგებისათვის სამედიცინო ექსპერტული სისტემების აგების პრინციპები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები . 2002წ. .

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკა და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. ნ-1. 64-67.

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე. ენერგეტიკაში მარკეტინგული საქმიანობისა და გამოკვლევების ორგანიზაცია და განვითარება. სოციალური ეკონომიკა N3. 2009წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროცესის ფინანსური მართვის ავტომატიზირებული სისტემა. სოციალური ეკონომიკა”, . 2012წ. №6(24); გვ. 148-154.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკის განვითარების თავისებურებები დამოუკიდებელ საქართველოში. "სემას" შრომები. 2012წ. ტომი 10. გვ 168-188.

თ. მაგრაქველიძე. ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციებისა და საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2014წ. თბილისი. გვ.74-82.