სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩომახიძე. ენერგოდაზოგვა და წარმოების ინტენსიფიკაცია. გლობალიზაცია და ბიზნესი. 2018წ. #6/2018.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე დ.კიღურაძე. ენერგოდაზოგვა მრავალფუნქციური შენობის თბო-სიცივით მომარაგების მულტიზონალური სქემით განხორციელების პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია, . 2011წ. #1(57), 58-62.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე,ი.ბიჭიაშვილი.. ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. . 2016წ. #4. 157-162 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი“ბიზნეს ინჟინერინგი". 2016წ. #4. 157-162 გვ..

ლ. პაპავა. ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვის სტიმულირების მეთოდიკა. ჟურნალი "ენერგია" N1 2011 წელი.. 2011წ. # 1 გვ.71–75.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, რაზმაძე მარინა. ენერგოდამზოგველი სისტემების გამოყენების ეფექტურობა. თბილისი. შრომათა კრებუ-ლი. გამომცემლობა „საქ. ტექნ. უნივერ-სი¬ტეტი“, . 0წ. 2007 გვ.24-29.

მ. რაზმაძე. ენერგოდამზოგი სისტემების გამოყენების ეფექტურობა. სტუ–ს შრომების კრებული. 2007წ. #2(464)გვ. 24–29.

ლ. პაპავა. ენერგოდამზოგი სისტემების ოპტიმიზაცია.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2008 წელი.N1. 2008წ. # 1( 45) გვ.48–53.

ო. თედორაძე, პ.ნასყიდაშვილი. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები მარცვლეულის წარმოების საფუძვლები. საქ.სოფ.მეურ.მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. 2006წ. მეცნერებათა აკადემიის მოამბე . 79-86გვ..

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე. ენერგოდანახარჯების ეკონომია ბუნებრივი აირის გათხევადებისას ორსაფეხურიანი ორთქლის მაცივარი მანქანის კომპრესორის ამძრავზე. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2016წ. N3(501).გვ 97-103.

თ. ქობლიანიძე, ნატალია ნოღაიდელი. ენერგოეფექტიანობა, როგორც გლობალური საკითხი და საქართველოს გამოწვევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2017წ. #3, გვ. 25-29.

დ. ჩომახიძე. ენერგოეფექტიანობის ტერმინის შესახებ. "საქართველოს რესპუბლიკა". 2015წ. 1 გვ..

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე; გ.მანდარია; ი.ფოჩხიძე დ.კიღურაძე. ენერგოეფექტური საინჟინრო სისტემა რევერსიული თბური ტუმბოების ბაზაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2008წ. #2(46), 8-16.

ი. მარღიშვილი, მ. გრძელიშვილი. ენერგოეფექტური შენობები და მათი ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2(45).

მ. გაგაძე, ლევან ბერიძე. ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების განმსაზღვრელი პირობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება''. 2017წ. #1(17) .

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ენერგოკომპანიების საქმიანობის მაჩვენებლების გავლენა მის ეფექტურობაზე. ენერგია N 2(58). 2010წ. 5 გვ..

გ. ამყოლაძე, მ.ხაჩიძე. ენერგოკომპანიებში მენეჯერის საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხები. ენერგია. 2010წ. N4(56),5 გვ..

გ. ამყოლაძე, ნ. ლორთქიფანიძე. ენერგოკომპანიებში მმართველობითი მოღვაწეობის ეფექტიანობის შესახებ. ენერგია N3(51). 2009წ. .

გ. ამყოლაძე, ა. ართილაყვა. ენერგოკომპანიებში ძირითადი კაპიტალის გამოყენების მაჩვენებლების თავისებურებები . ენერგია N3(59). 2010წ. 5 გვ..

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ენერგოკომპანიის მენეჯმენტში საქმიანობის მაჩვენებელთა სისტემის თავისებურებები . ენერგია N3 (63). 2012წ. 6 გვ.