სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ხვედრითითბოტევადობის მნიშვნელობათა ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ75-76.

ს. ფირალიშვილი, მესხი მურმანი, ინაძე რამაზი. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელირების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის შემოწმება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. #1, .

ს. ფირალიშვილი, მესხი მურმანი, ინაძე რამაზი. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელირების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის შემოწმება. . 2014წ. .

ს. ფირალიშვილი, სადუნიშვილი მარეხი. ენგურჰესის წყალსაცავის აპროქსიმაციის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. #1, გვ. 4..

მ. სადუნიშვილი, null. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონისა და კაშხლის დახრმზომის მონაცემთა დროითი რიგების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "შრომები". 2013წ. #1(487), 8.

დ. გურგენიძე. ენგურჰესის ჭავლური გვირაბების რეაბილიტაციის საკითხები. დიდი კაშხლების გეოდინამიკური კვლევები. 2012წ. თბილისი.

თ. კაჭარავა. ენდემური კოლხური კატაბალახას Valeriana Colchica Utk ბიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2003წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. XXI, თბილისი, გ.83-89..

ხომასურიძე ვ., კალატოზიშვილი ე.. ენდოგენური ფერმენტული კომპლექსების პექტინესტერაზული აქტივობის დადგენა. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2002წ. № 4-6, გვ. 96-98.

ი. გოცირიძე, რ, კუპრავა, ზ, გიორგაძე. ენდოკრინოლოგებისათვის სამედიცინო ექსპერტული სისტემების აგების პრინციპები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები . 2002წ. .

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკა და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. ნ-1. 64-67.

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე. ენერგეტიკაში მარკეტინგული საქმიანობისა და გამოკვლევების ორგანიზაცია და განვითარება. სოციალური ეკონომიკა N3. 2009წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროცესის ფინანსური მართვის ავტომატიზირებული სისტემა. სოციალური ეკონომიკა”, . 2012წ. №6(24); გვ. 148-154.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკის განვითარების თავისებურებები დამოუკიდებელ საქართველოში. "სემას" შრომები. 2012წ. ტომი 10. გვ 168-188.

თ. მაგრაქველიძე. ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციებისა და საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2014წ. თბილისი. გვ.74-82.

დ. ჩომახიძე, ლ.ზივზივაძე. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სტრატეგიული მნიშვნელობა საზოგადოებისათვის. ქუთაისის აწსუ-ს მოამბე. 2013წ. გვ. 239-244.

N. Ratiani. ენერგეტიკის ობიექტებზე ცეცხლის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამუშაოების უსაფრთხოება. სამეცნიერო საიჟინრო ანალიზური რეფერირებული ''სამთო ჟურნალი ''. 2016წ. 1(36).

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკის რეგულირების პირველი შედეგები და ტენდენციები საქართველოში. ეკონომიკა. 2006წ. 4 (101).

დ. ჩომახიძე, ე.უკლება, ს.მიქაბაძე. ენერგეტიკის როლი საქართველოს სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში. "სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. ნ.6 (24) გვ.7.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ.. ენერგეტიკულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტურობის მაჩვენებლის განსაზღვრა.. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. #3(147).

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკულ სექტორში ტარიფების რეგულირების სრულყოფის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. .