სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

იაშვილი ი.. ენანტის ეთერი მეღვინეობის პროდუქციის გაუმჯობესების საშუალება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 14, გვ. 45-47.

პ. ჭიჭაღუა, მ.ყალაბეგიშვილი, ჯ.ჭანია,ი.ნონიევი, მ.გეგელია, ნ.გინცე. ენგურესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თერმო-რეჟიმზე გარემოს ტემპერატურის სეზონური ცვალე-ბადობის ზეგავლენის განგარიშება. ენერგია. 2002წ. #1(21) გვ.116-119 .

რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი, მ. დავითაია. ენგურჰესის დერივაციული გვირაბის მდგომარეობების გაუმჯობესების ინჟინრული გადაწყვეტები. ჟურნალი „ტრანსპორტი“, თბილისი. 2006წ. N6(22), გვ. 102-107.

ს. ფირალიშვილი. ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისა და მისი საფუძვლის დეფორმაციების განსაზღვრა გეოდეზიური მეთოდებით. . 2012წ. .

ს. ფირალიშვილი, თევზაძე მერაბი. ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისა და მისი საფუძვლის დეფორმაციების განსაზღვრა გეოდეზიური მეთოდებით. . 2011წ. .

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის მოცულობითი მასის მნიშვნელობის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ73-74.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის სითბოს გამოყოფის მახასიათებლების მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2010წ. #3(55) გვ-99-103.ISSN 1512-0120..

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის ტემპერატურის გამტარობის კოეფიციენტის მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი . ენერგია . 2011წ. #1(57), გვ.107-109.

მ. კოდუა, მ. ყალაბეგიშვილი. ენგურჰესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თბური რეჟიმის ანალიზი. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2015წ. #2 (496), გვ.96-106..

პ. ჭიჭაღუა, პ. ჭიჭაღუა, ჯ. ჭანია, ი. ნონიევი, მ. გეგელია, ნ. გინცე. ენგურჰესის კაშხლის მდებარეობის რაიონის გარემოს ტემპერატურის ექსპერიმენტული განსაზღვრის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები XXI" , ენერგეტიკის სექცია, მოხსენებათა თჶზისები. თბ. 2002. გვ. 45-47. 2002წ. გვ. 45-47.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ხვედრითითბოტევადობის მნიშვნელობათა ანალიზი. ენერგია . 2011წ. #2(58), გვ75-76.

ს. ფირალიშვილი, მესხი მურმანი, ინაძე რამაზი. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელირების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის შემოწმება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. #1, .

ს. ფირალიშვილი, მესხი მურმანი, ინაძე რამაზი. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელირების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის შემოწმება. . 2014წ. .

ს. ფირალიშვილი, სადუნიშვილი მარეხი. ენგურჰესის წყალსაცავის აპროქსიმაციის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. #1, გვ. 4..

მ. სადუნიშვილი, null. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონისა და კაშხლის დახრმზომის მონაცემთა დროითი რიგების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "შრომები". 2013წ. #1(487), 8.

დ. გურგენიძე. ენგურჰესის ჭავლური გვირაბების რეაბილიტაციის საკითხები. დიდი კაშხლების გეოდინამიკური კვლევები. 2012წ. თბილისი.

თ. კაჭარავა. ენდემური კოლხური კატაბალახას Valeriana Colchica Utk ბიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2003წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. XXI, თბილისი, გ.83-89..

ხომასურიძე ვ., კალატოზიშვილი ე.. ენდოგენური ფერმენტული კომპლექსების პექტინესტერაზული აქტივობის დადგენა. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2002წ. № 4-6, გვ. 96-98.