სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოჭორიშვილი, ნ.ღვინიაშვილი. ენერგეტიკული საწარმოების ფინანსური ანალიზი. შრომების კრებული ინოვაციური და ეკონომიკური მართვა. 2017წ. .

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. ენერგეტიკული სისტემის განვითარების მათემატიკური მოდელი. სტუ, ინტელექტი. 2002წ. .

მ. ნაჭყებია. ენერგეტიკული სისტემის განვითარების მათემატიკური მოდელი. ინტელექტი. 2002წ. 2, 13.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკული ტერმინების განმარტებები . "ქართული ენციკლობედია". 2014წ. ტომი 3. გვ.19.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი, ნ. გძელიშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი, გძელიშვილი ნოდარი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

დ. ფურცხვანიძე, ნ.გძელიშვილი. ენერგიის ახალი წყაროების ძიების გზები. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. გვ.68-72.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია, ო. ვეზირიშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. თბილისი. ჟ.“ენერგია“ . 0წ. N2(58), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.32–38.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. ინტელექტი N21,თბილისი,2012. 2012წ. გვ.171-180..

ი. ჟორდანია. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის . ენერგია. თბილისი. 2011წ. #2(58), გვ.32-37.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ.არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენების პერსპექტივები(საქართველოს მაგალითზე). თბილისი, საერთ. სამეცნ. ჟურნ. ,,ინტელექტუალი’’ . 0წ. N21, 2012 171 გვ..

შ. ნემსაძე, გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. №25, გვ.69-73.

ი. გოგუაძე, ნემსაძე შ.. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ. 69-74.

გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, N25, თბილისი, გვ.69-73. 2009წ. N25, თბილისი, გვ.69-73.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 53-54.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები 30 მარტი 2011. 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა თეზისები გვ. 2.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. გვ. 82-87.