სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

დ. ფურცხვანიძე, ნ.გძელიშვილი. ენერგიის ახალი წყაროების ძიების გზები. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. გვ.68-72.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია, ო. ვეზირიშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. თბილისი. ჟ.“ენერგია“ . 0წ. N2(58), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.32–38.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. ინტელექტი N21,თბილისი,2012. 2012წ. გვ.171-180..

ი. ჟორდანია. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის . ენერგია. თბილისი. 2011წ. #2(58), გვ.32-37.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ.არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენების პერსპექტივები(საქართველოს მაგალითზე). თბილისი, საერთ. სამეცნ. ჟურნ. ,,ინტელექტუალი’’ . 0წ. N21, 2012 171 გვ..

შ. ნემსაძე, გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. №25, გვ.69-73.

ი. გოგუაძე, ნემსაძე შ.. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ. 69-74.

გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, N25, თბილისი, გვ.69-73. 2009წ. N25, თბილისი, გვ.69-73.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 53-54.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები 30 მარტი 2011. 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა თეზისები გვ. 2.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. გვ. 82-87.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყეენბითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. გვ 53-54.

დ. ჩომახიძე. ენერგო ეფექტიანობის ამაღლების პრიორიტეტები საქართველოში. ენერგია. 2006წ. #3 (39).

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი. ენერგო მომარაგების სისტემების მართვა და ლოგისტიკა. ენერგია თბილისი. 2009წ. #2(50)-1 გვ. 34-38.

მ. რაზმაძე. ენერგო სისტემების ცვალებად გარემოში ფუნქციონირების მოდელირება. ჟურნალი " ენერგია" . 2007წ. # 2(42) გვ. 16–18.

დ. ჩომახიძე. ენერგოდაზოგვა და წარმოების ინტენსიფიკაცია. გლობალიზაცია და ბიზნესი. 2018წ. #6/2018.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე დ.კიღურაძე. ენერგოდაზოგვა მრავალფუნქციური შენობის თბო-სიცივით მომარაგების მულტიზონალური სქემით განხორციელების პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია, . 2011წ. #1(57), 58-62.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე,ი.ბიჭიაშვილი.. ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. . 2016წ. #4. 157-162 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი“ბიზნეს ინჟინერინგი". 2016წ. #4. 157-162 გვ..