სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23783 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, აკაკი გვარუციძე. ინვესტიციები განვითარებად ქვეყნებში და საქართველო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუბის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 1.

ა. გვარუციძე, null. ინვესტიციები განვითარებად ქვეყნებში და საქართველო. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. #1, 7 გვ..

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. ინვესტიციები და ენერგეტიკა. ენერგია. 2008წ. #1(45) გვ.92-98.

ი. ხართიშვილი. ინვესტიციები და მათი როლი ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოებაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №2(27).

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები და ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის დონის მაჩვენებლები. ჟურნ. ეკონომიკა. 2007წ. # 10–12, 9 გვ..

მ. ხარხელი. ინვესტიციები სამშენებლო ბიზნესში და მისი შემდგომი მობილიზაციის ტენდენციები. ეკონომოკა. 2010წ. N10-11, 184-195.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ა. სიჭინავა. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

რ. შენგელია, ა. სიჭინავა. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2009წ. №3-4.

ა. სიჭინავა, შენგელია რ., წიკლაური ჟ., შენგელია ნ.. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა. ჟურნ. ეკონომიკა. 2009წ. # 3–4, 7 გვერდი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა.. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 3-4.

ს. ბლიაძე, ზ. გოგილაშვილი. ინვესტიციები, როგორც წარმოების ინტენსიფიკაციის ძირითადი წყარო. თსუ. გამომცემლობა. 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციები, როგორც წარმოების ინტენსიფიკაციის ძირითადი წყარო, გამოყენების თეორიული წინამძღვრები და თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XVI. .

რ. ქუთათელაძე, გ. ყურაშვილი. ინვესტიციების ადგილი და როლი ბიზნესის ეფექტიან ფუნქციონირებაში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #3, გვ. 76-80.

რ. შენგელია. ინვესტიციების არატრადიციული გაგების შესახებ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“,. 2013წ. #3.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების არატრადიციული გაგების შესახებ. . სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. 3.

მ. მარტიაშვილი. ინვესტიციების ბიუჯეტირების პროცესში ფულადი ნაკადების შეფასება შერჩევის ალტერნატიული მეთოდები. გამომც. სამშობლო, ჟ. ,,სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2017წ. გვ.138-141.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ბუნებრივ-ეკონომიკური გარემო (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ბუნებრივ-ეკონომიკური გარემო (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ბუნებრივ–ეკონომიკური გარემო (შიდა ქართლის ხონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII 2005 წელი. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII 2005 წელი.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში. თბილისი გამომცამლობა “უნივერსალი” . 2002წ. თბილისი გამომცამლობა “უნივერსალი” .