სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. ენერგეტიკული ობიექტების კონტროლის სისტემა კლიენტ-სერვერული არქიტექტურის ბაზაზე. სტუ შრ.კრებ: მას. N1(2). 2006წ. 50-57.

გ. არაბიძე, გ.სურგულაძე, ნ.თოფურია, მ.ქანთარია. ენერგეტიკული ობიექტების კონტროლის სისტემა კლიენტ-სერვერული არქიტექტურის ბაზაზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. №4 (462), თბილისი, გვ. 50-57;.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ნანული სამსონია. ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის მიმზიდველობის შეფასება. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. №2; გვ. 75-79.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნ.ღვინიაშვილი. ენერგეტიკული საწარმოების ფინანსური ანალიზი. შრომების კრებული ინოვაციური და ეკონომიკური მართვა. 2017წ. .

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. ენერგეტიკული სისტემის განვითარების მათემატიკური მოდელი. სტუ, ინტელექტი. 2002წ. .

მ. ნაჭყებია. ენერგეტიკული სისტემის განვითარების მათემატიკური მოდელი. ინტელექტი. 2002წ. 2, 13.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკული ტერმინების განმარტებები . "ქართული ენციკლობედია". 2014წ. ტომი 3. გვ.19.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი, ნ. გძელიშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი, გძელიშვილი ნოდარი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი. ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველში. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #18 გვ. 89-93.

დ. ფურცხვანიძე, ნ.გძელიშვილი. ენერგიის ახალი წყაროების ძიების გზები. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. გვ.68-72.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია, ო. ვეზირიშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. თბილისი. ჟ.“ენერგია“ . 0წ. N2(58), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.32–38.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. ინტელექტი N21,თბილისი,2012. 2012წ. გვ.171-180..

ი. ჟორდანია. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის . ენერგია. თბილისი. 2011წ. #2(58), გვ.32-37.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ.არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენების პერსპექტივები(საქართველოს მაგალითზე). თბილისი, საერთ. სამეცნ. ჟურნ. ,,ინტელექტუალი’’ . 0წ. N21, 2012 171 გვ..

შ. ნემსაძე, გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. №25, გვ.69-73.

ი. გოგუაძე, ნემსაძე შ.. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ. 69-74.

გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, N25, თბილისი, გვ.69-73. 2009წ. N25, თბილისი, გვ.69-73.