სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 53-54.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები 30 მარტი 2011. 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა თეზისები გვ. 2.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. გვ. 82-87.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყეენბითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. გვ 53-54.

გ. მახარაძე. ენერგიის ტრანზიტი და დანაკარგები. ენერგია. 2019წ. #4(92), გვ 43-47.

დ. ჩომახიძე. ენერგო ეფექტიანობის ამაღლების პრიორიტეტები საქართველოში. ენერგია. 2006წ. #3 (39).

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი. ენერგო მომარაგების სისტემების მართვა და ლოგისტიკა. ენერგია თბილისი. 2009წ. #2(50)-1 გვ. 34-38.

მ. რაზმაძე. ენერგო სისტემების ცვალებად გარემოში ფუნქციონირების მოდელირება. ჟურნალი " ენერგია" . 2007წ. # 2(42) გვ. 16–18.

დ. ჩომახიძე. ენერგოდაზოგვა და წარმოების ინტენსიფიკაცია. გლობალიზაცია და ბიზნესი. 2018წ. #6/2018.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე დ.კიღურაძე. ენერგოდაზოგვა მრავალფუნქციური შენობის თბო-სიცივით მომარაგების მულტიზონალური სქემით განხორციელების პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია, . 2011წ. #1(57), 58-62.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე,ი.ბიჭიაშვილი.. ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. . 2016წ. #4. 157-162 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი“ბიზნეს ინჟინერინგი". 2016წ. #4. 157-162 გვ..

ლ. პაპავა. ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვის სტიმულირების მეთოდიკა. ჟურნალი "ენერგია" N1 2011 წელი.. 2011წ. # 1 გვ.71–75.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, რაზმაძე მარინა. ენერგოდამზოგველი სისტემების გამოყენების ეფექტურობა. თბილისი. შრომათა კრებუ-ლი. გამომცემლობა „საქ. ტექნ. უნივერ-სი¬ტეტი“, . 0წ. 2007 გვ.24-29.

მ. რაზმაძე. ენერგოდამზოგი სისტემების გამოყენების ეფექტურობა. სტუ–ს შრომების კრებული. 2007წ. #2(464)გვ. 24–29.

ლ. პაპავა. ენერგოდამზოგი სისტემების ოპტიმიზაცია.. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2008 წელი.N1. 2008წ. # 1( 45) გვ.48–53.

ო. თედორაძე, პ.ნასყიდაშვილი. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები მარცვლეულის წარმოების საფუძვლები. საქ.სოფ.მეურ.მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. 2006წ. მეცნერებათა აკადემიის მოამბე . 79-86გვ..

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე. ენერგოდანახარჯების ეკონომია ბუნებრივი აირის გათხევადებისას ორსაფეხურიანი ორთქლის მაცივარი მანქანის კომპრესორის ამძრავზე. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2016წ. N3(501).გვ 97-103.

თ. ქობლიანიძე, ნატალია ნოღაიდელი. ენერგოეფექტიანობა, როგორც გლობალური საკითხი და საქართველოს გამოწვევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2017წ. #3, გვ. 25-29.

დ. ჩომახიძე. ენერგოეფექტიანობის ტერმინის შესახებ. "საქართველოს რესპუბლიკა". 2015წ. 1 გვ..