სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ.. ენერგოსაწარმოების მშენებლობაზე განხორციელებული კერძო ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება.. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. #7(151). გვ 152-157.

გ. მახარაძე, მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში ავარიის ლიკვიდაციის დაგეგმვის შესახებ. "ენერგია". 2006წ. 3(39), გვ.30-35.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე, კოხტაშვილი ა, null. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. ენერგოსისტემების ობიექტურ-ორიენტირებული წარდგენა. სტუ-ს შრომები 1.. 2010წ. გვ. 130-136.

ზ. გასიტაშვილი, რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მოდელი. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 1997წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მოდელი. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 3-9 გვ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმების მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

ზ. გასიტაშვილი, ი.ვერულავა, ა.ფრანგიშვილი, რ.სამხარაძე. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმის მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 2 (430). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2000წ. ISNN 0201-7164.

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი.. ენერგოსისტემების ტელესიგნალიზაცია. სტუ. 2009წ. #1(16).

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ენერგოსისტემების ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციის მოდელირება. სტუ-ს შრომები. #1(479). 2011წ. გვ. 87-91.

N. Turkia. ენერგოსისტემებში ერთდროული არასიმეტრიული დაზიანებების აღმწერი მათემატიკური მოდელის შექმნა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2013წ. N2, გვ.49-53.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, ნ. მოდებაძე. ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. 2(3), 5გვ..

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., მოდებაძე ნ. . ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხი. სტუ. 2007წ. #2(3). გვ.5..

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. ენერგოსისტემის ობიექტურ-ორიენტირებული წარმოდგენა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #1 . 2010წ. .

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. ენერგოსისტემის სადღეღამისო რეჟიმის მართვისას მოქმედ მიზნებს შორის არსებული კავშირების ანალიზი ექსპერტული ცოდნის საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებისა და საზსოგადოების განვითარების ფონდი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2010წ. 1(36), გვ. 54-57.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ენერგოსისტემის ტელესიგნალიზაცია. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. 1(14), 4გვ.