სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე; გ.მანდარია; ი.ფოჩხიძე დ.კიღურაძე. ენერგოეფექტური საინჟინრო სისტემა რევერსიული თბური ტუმბოების ბაზაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2008წ. #2(46), 8-16.

ი. მარღიშვილი, მ. გრძელიშვილი. ენერგოეფექტური შენობები და მათი ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2(45).

მ. გაგაძე, ლევან ბერიძე. ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების განმსაზღვრელი პირობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება''. 2017წ. #1(17) .

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ენერგოკომპანიების საქმიანობის მაჩვენებლების გავლენა მის ეფექტურობაზე. ენერგია N 2(58). 2010წ. 5 გვ..

გ. ამყოლაძე, მ.ხაჩიძე. ენერგოკომპანიებში მენეჯერის საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხები. ენერგია. 2010წ. N4(56),5 გვ..

გ. ამყოლაძე, ნ. ლორთქიფანიძე. ენერგოკომპანიებში მმართველობითი მოღვაწეობის ეფექტიანობის შესახებ. ენერგია N3(51). 2009წ. .

გ. ამყოლაძე, ა. ართილაყვა. ენერგოკომპანიებში ძირითადი კაპიტალის გამოყენების მაჩვენებლების თავისებურებები . ენერგია N3(59). 2010წ. 5 გვ..

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ენერგოკომპანიის მენეჯმენტში საქმიანობის მაჩვენებელთა სისტემის თავისებურებები . ენერგია N3 (63). 2012წ. 6 გვ.

ა. ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი, ა.გოგოლაძე. ენერგომომარაგების სისტემების მართვა და ლოგისტიკა. ენერგია. 2009წ. #2(50)-1 გვ.34-39.

ნ. სამსონია. ენერგოობიექტებზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის ფინანსური მონიტორინგი. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა'' . 2012წ. #6(24), გვ 71-77.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ენერგოობიექტებიდან ინფორმაციის შეგროვების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. 1(4), 5გვ.

null, ნანული სამსონია, თათა ფილიპიდისი. ენერგოობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის ფინანსური მონიტორინგი. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. №6 (24), გვ.71-78.

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი.. ენერგოობიექტიდან ინფორმაციის შეგროვების საკითხები. სტუ. 2008წ. 1(14). გვ.. 5..

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ.. ენერგოსაწარმოების მშენებლობაზე განხორციელებული კერძო ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება.. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. #7(151). გვ 152-157.

გ. მახარაძე, მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში ავარიის ლიკვიდაციის დაგეგმვის შესახებ. "ენერგია". 2006წ. 3(39), გვ.30-35.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე, კოხტაშვილი ა, null. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.

მ. რუხვაძე. ენერგოსისტემაში სიმძლავრის ავარიული დეფიციტის მოხსნის პრობლემა. "ენერგია". 2009წ. 1(49),30-33.