სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. ენერგოსისტემების ობიექტურ-ორიენტირებული წარდგენა. სტუ-ს შრომები 1.. 2010წ. გვ. 130-136.

ზ. გასიტაშვილი, რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მოდელი. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 1997წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მოდელი. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 3-9 გვ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმების მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

ზ. გასიტაშვილი, ი.ვერულავა, ა.ფრანგიშვილი, რ.სამხარაძე. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმის მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 2 (430). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2000წ. ISNN 0201-7164.

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი.. ენერგოსისტემების ტელესიგნალიზაცია. სტუ. 2009წ. #1(16).

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ენერგოსისტემების ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციის მოდელირება. სტუ-ს შრომები. #1(479). 2011წ. გვ. 87-91.

N. Turkia. ენერგოსისტემებში ერთდროული არასიმეტრიული დაზიანებების აღმწერი მათემატიკური მოდელის შექმნა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2013წ. N2, გვ.49-53.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, ნ. მოდებაძე. ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. 2(3), 5გვ..

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., მოდებაძე ნ. . ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხი. სტუ. 2007წ. #2(3). გვ.5..

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. ენერგოსისტემის ობიექტურ-ორიენტირებული წარმოდგენა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #1 . 2010წ. .

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. ენერგოსისტემის სადღეღამისო რეჟიმის მართვისას მოქმედ მიზნებს შორის არსებული კავშირების ანალიზი ექსპერტული ცოდნის საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებისა და საზსოგადოების განვითარების ფონდი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2010წ. 1(36), გვ. 54-57.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ენერგოსისტემის ტელესიგნალიზაცია. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. 1(14), 4გვ.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ენერგოსისტემის ძაბვის რეგულირება განაწილებული ექსპერტული სისტემის საშუალებით. "სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #5(11) , გვ. 98-102.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ენერგოსისტემის ძაბვის რეგულირება განაწილებული ექსპერტული სისტემის საშუალებით. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" #5(11). 2010წ. .

ნ. სამსონია, ნ.ახვლედიანი. ენერგოუსაფრთხოების ასპექტები. . ჟურნალი ,,ინტელექტუალი’’. 2016წ. #6.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი მ. კუპრავა მ. ბაბუნაშვილი ს. ჯინჯოლავა. ენის გემოვნების რეცეპტორების გაღიზიანებების გავლენა კან-გალვანურ რეაქციაზე. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 52-54.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. მარგველანი. ენის მოდელი და მისი წარმოდგენა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №14, გვ. 182-187. 2010წ. ISSN 0135-0765.

გ. ჩიკოიძე. ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, “განათლება”. 2011წ. N2, თბილისი, გვ. 149-158.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ენობრივ-აზროვნებითი გაგებადობის ცნებისა და მარტივი და ინტეგრალური გაგების ზმნური სიტყვების შესახებ ქართულში. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I რესპუბლიკური კონფერენციის „ბუნებრივ ენათა დამუშავება“ მასალები. 2003წ. I, (ინგლისურად), 75-76.