სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. პაპაშვილი. ეპისკოპოსი ქრისტეფორე ორბელიანის რომში სტუმრობის მიზანი. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2005წ. №8, გც.90-96.

ლ. ზვიადაძე, დვალი გ. , შამათავა თ., ლომთაძე ნ.. ეპიფიტური მიკროორგანიზმები, მცენარის ფესვის და მიწისზედა ორგანოების მიკროფლორის საერთო და განსხვავებული ნიშნები. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ N31 2016. 2016წ. N31 2016 გვ.179-183.

ი. ბურდული. ეპოქათა გამოძახილი „ოტილია და ორი ქალი“ (ნინო ბაქანიძის ნოველა). მულტილინგვალუ რი სამეცნიერო ჟურნალი Scripta manent . 2013წ. #1(19). 2გვ. 79-80. კრიტიკული წერილი.

ე. გვენეტაძე. ეპოქის გამოწვევის შესაბამისი ნაშრომი. . საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. #29. 133-137.

მ. შელეგია. ეპოქის მემატიანე. ჟურნალი დროშა. 1985წ. N9, გვ. 10-11.

ნ. დურმიშიძე. ერაყის ომის შესაძლო შედეგები და მნიშვნელობა საქართველოსთვის. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი,. 2003წ. N76, გვ. 21-27.

გ. ღვინეფაძე. ერგატიული ბრუნვის საერთო ფენომენის შესახებ. ჟურნალი "პარალელი". 2013წ. ISSN 0235-8417. N1, გვ. .

ე. ყუბანეიშვილი, null, ჯობავა ლელა. ერგოდიკულ სისტემებში გონებრივი შრომის პროდუქტიულობის . სტუ–ს შრომები. 2001წ. N4 (437).

ლ. კვარაცხელია, დათო ქარაზანიშვილი. ერგონომიკის ძირითადი მიმართულელბები. სტუ. 2014წ. 6 გვერდი.

ლ. კვარაცხელია. ერგონომიკული ეკონომიკა-როგორც ინოვაციური ეკონომიკის ზედნაშენი. თსუ, ჟურნალი " ეკონომიკა და ბიზნესი". 2016წ. #3, 129–137.

ლ. კვარაცხელია. ერგონომიკული ეკონომიკა-როგორც ინოვაციური ეკონომიკის ზედნაშენი. თსუ. ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი”, თსუ. . 2016წ. #3.

ნ. გალახვარიძე. ერგონომიკური და ეკოლოგიური ფაქტორების კომპლექსურად შესწავლის აუცილებლობა. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2003წ. №6 172-177.

დ. ლოლუა, მანანა ალადაშვილი. ერეთის მხარეში ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის განვითარების ძირითადი ტექნიკურისტრატეგიები. სართ. სამეც. ჯურნალი, "დიპლომატია და სამართალი". 2017წ. № 1(2) 159გვ..

მ. პაპაშვილი, ზურაბ გამეზარდაშვილი. ერეკლე II-ის წერილი ლეონარდო ვიტერბოელისადმი. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2011წ. №22,გვ42-48.

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე. ერთ სიბრტყეში მწკრივად განლაგებულ მაგნიტებზე დინამიური ძალების მოქმედების ანალიზი.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. #5, გვ. 95-97. .

ო. ნახუცრიშვილი, აბულაძე მედეა. ერთად. ქუთაისის საგარეო სატრანსპორტო ქსელის ანალიზისა და განვითარების საკითხისათვის. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4.

ნ. ოთხოზორია. ერთგანზომილებიანი ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოკვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში.. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. .

ა. ხაბეიშვილი. ერთგვაროვანი მუდმივკვეთიანი კოჭის გაანგარიშება განივ დარტყმაზე ზღვრული მდგომარეობის მიხედვით.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. . 2010წ. N1(16). გვ.126-130. ISSN 1512-102X.

ა. ხაბეიშვილი. ერთგვაროვანი სწორკუთხა მუდმივი კვეთის მქონე ფურცლოვანი ხვეული რესორის გაანგარიშება დარტყმაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N1(475). გვ.17-20. ISSN 1512-0996.

ლ. ბალანჩივაძე, ფ. ვერულაშვილი, ბუცხრიკიძე გიორგი. ერთგვაროვანი ცილინდრული გარსის რიცხვითი ანგარიში, როდესაც გარსის მარჯვენა ფუძე ხისტადაა ჩამაგრებული. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. N1 (33), გვ.100–102.