სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების განმარტება. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი მე–6. 2016წ. 2016.

ლ. ავალიშვილი, დ.ნემსაძე, ს.ნემსაძე. ერთსართულიანი სამრეწველო შერეული კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №3(14) გვ54-59.

ზ. კოვზირიძე, მჭედლიშვილი როდამი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკა. ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი”, საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. # 1, გვ. 166-175. .

ზ. კოვზირიძე, თ. ჭეიშვილი, მჭედლიშვილი როდამი, დონაძე გიორგი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკის ელექტროთვისებების შესწავლა.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”,. 2012წ. #1(27) გვ.41-47..

ი. გოგუაძე. ერთტაქტიანი ჰიდრავლიკური როტაციული შპინდელური სასანგრეო ძრავი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 93-95 გვ.

ნ. ხარშილაძე, თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 2009წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 0წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

ი. შავთვალიშვილი, ნ.ხარშილაძე, ა.პოტაპოვი, გ.მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ”ინტელექტუალი” - საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2009წ. 1512 - 2530 -, 258 გვ.

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, პოტაპოვი ალექსანდრე. ერთფაზა ორგრანილა რანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. # 9 ,გვ.210–215.

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი, გ. ბაღდავაძე. ერთფაზიან ასინქრონულ ძრავებში წარმოშობილი თვითაღძვრული ელექტრომაგნიტური რხევების ანალიზი. ენერგია. 2016წ. N1 (77) გვ.33-36.

მ. ღირსიაშვილი, ზ.მიქაბერიძე. ერთწლოვანი პარკოსანი კულტურების მარცვლის მოსავალში აზოტის გადაადგილების დინამიკა. ი. .ლომოურის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. ტ.44, თბილისი, 2004, გ.60-64.

შ. მეტრეველი. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის (ეას) მნიშვნელობა და გამოყენება ეკონომიკაში. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2014წ. ISSN 1987-863 X ; N7. გვ.89-93.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ეროვნულ ზეპირსიტყვიერებასთან აკაკის სიახლოვის ერთი ასპექტისათის. წიგნში: „აკაკის კრებული“, თსუ. 2წ. .

ნ. ცანავა, მ.ტაბატაძე. ეროვნულ კლასიფიკატორში დარგთა პოზიციონირების ზოგიერტი საკითხისათვის. სტატისტიკის სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული,. 2002წ. თსუს გამომცემლობა, თბილისი , 6გვ..

ვ. შუბითიძე. ეროვნულ სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია და საქართველო. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. N3(7) ტომი 1,.

ა. სონღულაშვილი. ეროვნულ უმცირესობათა განსახლების რაიონები საქართველოში XX საუკუნის 20-30-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #2.

ა. აბრალავა, ქ. ღარიბაშვილი. ეროვნულ-ეკონომიკური ინტერესები და ინტეგრაციული პროცესები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. ნ3, გვ. 40-44.

თ. ლაგვილავა. ეროვნული ბანკის ურთიერთობა კომერციულ ბანკებთან და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, . 2014წ. №2, გვ. 91-93.