სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. ფადიურაშვილი, ძაგანია თ., სიმიონოვი რ., მახაშვილი ქ., დოლიძე ა., იაშვილი ნ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. Georgian Engineering News . 2014წ. 2014.3.

ქ. მახაშვილი, ფადიურაშვილი ვ.ნ., ძაგანია თ.ბ., სემიონოვი რ.ვ., , დოლიძე ა.ვ., იაშვილი ნ.გ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. Georgian Engineering News. 0წ. №3, 2014, გვ.58-60.

თ. თევზაძე, მ.შავლაყაძე, ქ.დადიანი. ბუნებრივ-ტექნოგენური კომპლექსების და საიჟინრო ნაგებობების ადაპტაციის პრობლემები გლობალური დათბობის პირობებში.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჯინროგეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათაკრებული ტომი XVII. 2009წ. გვ.108-115.

ვ. ფადიურაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ძაგანია თ., იაშვილი ნ., ჯოხარიძე ზ.. ბუნებრივი აირის გაჟონვის სიგნალიზატორებით საცხოვრებელი ბინების და მონიტორინგის სისტემებით მრავალსართულიანი კორპუსების აღჭურვის აუცილებლობის შესახებ. სტუ. 2014წ. 1(17). გვ105-110.

ნ.კბილაძე. ბუნებრივი გაზის გამოყენების ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტები,. ჟურნალი „ბიზნეს –ინჟინერინგი“. 2011წ. №1.2011, გვ. 132–142..

მ. დინუაშვილი. ბუნებრივი განათების მოდელირება CAD სისტემებში.. სტუ . 2009წ. №2 (7), 180-188.pdf.

ლ. ფურცელაძე. ბუნებრივი გარემოს საფრთხის პროგნოზირება და ავარიის რისკის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ. 223-228.

ნ. მექვაბიშვილი, ზ.მეგრელიშვილი, ნ.დონდოლაძე. ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების შერბილების საკითხები. ჟურნალი `ენერგია`. 2007წ. 2(42).

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, გ. ჯერენაშვილი. ბუნებრივი კატასტროფული მოვლენების შეფასება-პროგნოზირების დიაგნოსტიკური ექსპერტული სისტემა. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 1998წ. .

მ. მაცაბერიძე. ბუნებრივი ნივთიერებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით. გამომც.„ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. 126 გვ..

გ. დოხნაძე, null. ბუნებრივი ობიექტების შეფასება სამხედრო თვალსაზრისით საიმედოობის, რისკისა და მოწყლვადობის გათვალიწინებთ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტჟინრო უზრუნველყოფია ინსტიტუტი. 0წ. 2010 გვ. 30-39.

ნ. მექვაბიშვილი. ბუნებრივი რესურსების მართვის მეთოდების გამოყენება სახალხო მეურნეობაში. ``მეცნიერება და ტექბოლოგიები``, საქ.მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. #1-3, გვ.3.

ქ. დადიანი, ქ. დადიანი. ბუნებრივი სტიქიები მდინარე არაგვის შენაკადებზე. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. #63 გვ.გვ. 291-207.

ნ. ზაუტაშვილი. ბუნებრივი ტრიტიუმი აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის თერმულ წყლებში და მისი, როგორც გენეტიკური ინდიკატორის მნიშვნელობა. საქართველოს ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. XVII, 63-69 გვ..

შ. ბაქანიძე, ი.ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი. ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედბისაგან ისტორიული ძეგლების ჰიდროფობიზაციის მეთოდით დაცვის ტექნოლოგია. ჯურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #1.

ი. ღარიბაშვილი. ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედებისაგან დაზიანებული ისტორიული ძეგლების მდგომარეობა და დაცვის მიმართულების დასაბუთება. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . 2005წ. .

ი. ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი, შ.ბაქანიძე. ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედებისაგან ისტორიული ძეგლების ჰიდროფობიზაციის დაცვის ტექნოლოგია. ჟურნალი ,,ენერგია". 2006წ. №1 (37).

დ. ფოცხვერია, ს.კანდელაკი, დ.ფოცხვერია. ბუნებრივი-ტექნოგენური კომპლექსის-ბჟუჟა ჰესის გეოლოგიური მგომარეობის გამოკვლევა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული #63. 2007წ. გვ.77-90.