სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ყუბანეიშვილი, null, ჯობავა ლელა. ერგოდიკულ სისტემებში გონებრივი შრომის პროდუქტიულობის . სტუ–ს შრომები. 2001წ. N4 (437).

ლ. კვარაცხელია, დათო ქარაზანიშვილი. ერგონომიკის ძირითადი მიმართულელბები. სტუ. 2014წ. 6 გვერდი.

ლ. კვარაცხელია. ერგონომიკული ეკონომიკა-როგორც ინოვაციური ეკონომიკის ზედნაშენი. თსუ, ჟურნალი " ეკონომიკა და ბიზნესი". 2016წ. #3, 129–137.

ლ. კვარაცხელია. ერგონომიკული ეკონომიკა-როგორც ინოვაციური ეკონომიკის ზედნაშენი. თსუ. ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი”, თსუ. . 2016წ. #3.

ნ. გალახვარიძე. ერგონომიკური და ეკოლოგიური ფაქტორების კომპლექსურად შესწავლის აუცილებლობა. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2003წ. №6 172-177.

დ. ლოლუა, მანანა ალადაშვილი. ერეთის მხარეში ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის განვითარების ძირითადი ტექნიკურისტრატეგიები. სართ. სამეც. ჯურნალი, "დიპლომატია და სამართალი". 2017წ. № 1(2) 159გვ..

მ. პაპაშვილი, ზურაბ გამეზარდაშვილი. ერეკლე II-ის წერილი ლეონარდო ვიტერბოელისადმი. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2011წ. №22,გვ42-48.

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე. ერთ სიბრტყეში მწკრივად განლაგებულ მაგნიტებზე დინამიური ძალების მოქმედების ანალიზი.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. #5, გვ. 95-97. .

ო. ნახუცრიშვილი, აბულაძე მედეა. ერთად. ქუთაისის საგარეო სატრანსპორტო ქსელის ანალიზისა და განვითარების საკითხისათვის. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4.

ნ. ოთხოზორია. ერთგანზომილებიანი ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოკვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში.. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. .

ა. ხაბეიშვილი. ერთგვაროვანი მუდმივკვეთიანი კოჭის გაანგარიშება განივ დარტყმაზე ზღვრული მდგომარეობის მიხედვით.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. . 2010წ. N1(16). გვ.126-130. ISSN 1512-102X.

ა. ხაბეიშვილი. ერთგვაროვანი სწორკუთხა მუდმივი კვეთის მქონე ფურცლოვანი ხვეული რესორის გაანგარიშება დარტყმაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N1(475). გვ.17-20. ISSN 1512-0996.

ლ. ბალანჩივაძე, ფ. ვერულაშვილი, ბუცხრიკიძე გიორგი. ერთგვაროვანი ცილინდრული გარსის რიცხვითი ანგარიში, როდესაც გარსის მარჯვენა ფუძე ხისტადაა ჩამაგრებული. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. N1 (33), გვ.100–102.

ფ. ვერულაშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.ბუცხრიკიძე. ერთგვაროვანი ცილინდრული გარსის რიცხვითი ანგარიში, როდესაც გარსის მარჯვენა ფუძე ხისტადაა ჩამაგრებული. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. ISSN 1512-0333, N1(33) გვ.100.

ე. ყუბანეიშვილი. ერთგვაროვანი ჯგუფების ფორმირების საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი". 2002წ. N 1 .

Z. Natsvlishvili, Z.Sanikidze, M.Zakradze. ერთეულოვანი წრის სასრულ არეზე კონფორმული გადასახვის შესახებ . On conformal mapping of a unit disk onto a finite domain. Proceedings of a.Razmadze Mathematical Institute, vol.123 . 2000წ. p. 11.

კ. ფხაკაძე. ერთი ალგორითმის შესახებ გამონათქვამთა ლოგიკაში. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 1990წ. ტ. 36, (რუსულად), 95–98.

მ. ქუთათელაძე. ერთი არქეოლოგიური არტეფაქტის ისტორიისათვის. სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი ,,სვეტიცხოველი", გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. N 1, ISSN 1987-6874, გვ.109-112.

მ. კუპრავიშვილი. ერთი და იმავე დიამეტრის ნაწილაკთა შინაგანი ხახუნის კუთხეთა ფარდობა. სტუ-ის, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2020წ. №4 (514), 2019, გვ.75-81-; UDC 627.152.12 uak SCOPUS CODE 1900.

მ. პაპაშვილი. ერთი დიპლომატიური საკითხის გარკვევისათვის. კრებ.: "სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები",საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი. 2008წ. №3, გვ.147-150.