სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, ფ. ვერულაშვილი, ბუცხრიკიძე გიორგი. ერთგვაროვანი ცილინდრული გარსის რიცხვითი ანგარიში, როდესაც გარსის მარჯვენა ფუძე ხისტადაა ჩამაგრებული. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. N1 (33), გვ.100–102.

ფ. ვერულაშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.ბუცხრიკიძე. ერთგვაროვანი ცილინდრული გარსის რიცხვითი ანგარიში, როდესაც გარსის მარჯვენა ფუძე ხისტადაა ჩამაგრებული. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. ISSN 1512-0333, N1(33) გვ.100.

ე. ყუბანეიშვილი. ერთგვაროვანი ჯგუფების ფორმირების საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი". 2002წ. N 1 .

Z. Natsvlishvili, Z.Sanikidze, M.Zakradze. ერთეულოვანი წრის სასრულ არეზე კონფორმული გადასახვის შესახებ . On conformal mapping of a unit disk onto a finite domain. Proceedings of a.Razmadze Mathematical Institute, vol.123 . 2000წ. p. 11.

კ. ფხაკაძე. ერთი ალგორითმის შესახებ გამონათქვამთა ლოგიკაში. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 1990წ. ტ. 36, (რუსულად), 95–98.

მ. ქუთათელაძე. ერთი არქეოლოგიური არტეფაქტის ისტორიისათვის. სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი ,,სვეტიცხოველი", გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. N 1, ISSN 1987-6874, გვ.109-112.

მ. კუპრავიშვილი. ერთი და იმავე დიამეტრის ნაწილაკთა შინაგანი ხახუნის კუთხეთა ფარდობა. სტუ-ის, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2020წ. №4 (514), 2019, გვ.75-81-; UDC 627.152.12 uak SCOPUS CODE 1900.

მ. პაპაშვილი. ერთი დიპლომატიური საკითხის გარკვევისათვის. კრებ.: "სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები",საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი. 2008წ. №3, გვ.147-150.

მ. პაპაშვილი. ერთი დიპლომატიური საკითხის გარკვევისათვის. კრებ.:" სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები". 2008წ. III.

ხ. თოდაძე. ერთი დღე ლენინის სახელობის ბიბლიოთეკაში. სამეცნიერო პარადიგმები. 2009წ. გვ. 58.

ბ. ცხადაძე. ერთი ეთნოკულტურული ტერმინის საერთო წარმომავლობისათვის (ქართველური (მეგრული) და ბასკურ-ესპანური კორიდა და მეგრული კურალუა, კურული). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,. 2008წ. #12, გვ. 135-140..

მ. შელეგია. ერთი ლექსის ინტერპრეტაცია. გელათის აკადემიის ჟურნალი. 2013წ. N5-6, გვ. 26-34.

ჰ. კუპრაშვილი. ერთი მოვლენის დიპლომატიური და პოლიტიკური ასპექტები. სამეც. ჟურნ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2013წ. № 1 (25), გვ. 55–64.

ჰ. კუპრაშვილი. ერთი მოვლენის პოლიტიკური გააზრებისათვის. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1998წ. #19.

ჰ. კუპრაშვილი. ერთი მოვლენის პოლიტიკური გააზრებისათვის (მედლის მეორე მხარე). გაზ. ”საქართველო”. 1998წ. # 5.

მ. შელეგია. ერთი მხატვრული სახის გენეზისისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე (ენის და ლიტერატურის სერია). 1984წ. N1,გვ. 17-25.

ზ. ცოტნიაშვილი. ერთი ნოველის შესახებ. კლდეკარი. 1998წ. 1.

ვ. მაისურაძე, თოფჩიშვილი ა. ერთი ოპტიმალური მართვის არასკალარული ამოცანის გადაწყვეტა. საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები. 2002წ. ტ.IV,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ლ. ქათამაძე. ერთი პოლემიკის ისტორიისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული-ტექნიკური ფაკულტეტის შრომები,ისტორიულ -ფილოლოგიური სერია. 1997წ. ტ 1 (1) ,გვ.62-91.

დ. ჩომახიძე. ერთი ტერმინის შესახებ. "ენერგია". 2013წ. ნ.3 (67) გვ. 74-75.