სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შუბითიძე, რეზო რუხაძე. ეროვნული დამოუკიდებლობა და ეროვნული იდეოლოგია. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. 6.

რ. რუხაძე, ვაჟა შუბითიძე. ეროვნული დამოუკიდებლობა და ეროვნული იდეოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #2, თბილისი,. 2013წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. თბილისი, #4 2013 წელი გვ. 227-230.

ლ. ბერიძე. ეროვნული ეკონომიკის დოლარიზაციის მზარდი მასშტაბები, ნეგატიური შედეგები და ერთიანი რეგიონული ვალუტის შექმნის ტენდეციები საქართველოსა და ამიერკავკასიაში . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2008წ. #11-12, გვ. 124-130.

თ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე ლ.. ეროვნული ეკონომიკის დოლარიზაციის მზარდი მასშტაბები, ნეგატიური შედეგები და ერთიანი რეგიონული ვალუტის შექმნის ტენდეციები საქართველოსა და ამიერკავკასიაში. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12, გვ. 124-130.

მ. ბაღათურია, თ. ბაქანიძე. ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2013წ. #4 გვ. 194-196.

მ. სვანიძე. ეროვნული ეკონომიკის სამობილიზაციო მომზადების მართვისა და ორგანიზაციის საკითხები. ”ეკონომიკა”. 2003წ. #11 გვ. 157-163.

ნ. ჩიკვილაძე, მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურული დონეები. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N2(123),7.

მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურული დონეები. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ . 0წ. 2008წ.N2(123).

ვ. დათაშვილი, ირაკლი პაპავა. ეროვნული ვალუტის '' შავი პარასკევი''. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 6გვ,10-19.

ი. კვესელავა. ეროვნული იდეა, საისტორიო პოლიტიკური შტრიხები. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #5. 2003წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული იერსახისა და მეობის შესანარჩუნებლად (რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში და ქართველი ინტელიგენცია XIX საუკუნის 40–50–იან წლებში). გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1992წ. #6 (279).

ა. აბრალავა. ეროვნული მეურნეობის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება გლობალიზაციის ეპოქაში. ჟურნალი "მაცნე"#3 ტ.11. 2003წ. .

რ. პეტრიაშვილი. ეროვნული მოძრაობის ამაგდარი. გაზეთი "მადლი". 2010წ. .

ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. მე–III საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2012წ. #3. 207-210.

დ. ზერაგია. ეროვნული პრობლემის შალვა ნუცუბიძისეული ხედვა . . 2009წ. ISSN: 1512-3154. - N1(5).

თ. გრიგოლია. ეროვნული სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და საქართველოს ჩართვის პერსპექტივები საერთაშორისო ეკონომიკურ თანამშრომლობაში. საისტორიო ძიებანი. 2002წ. #5.

ნ. ცანავა. ეროვნული სტანდარტების ჰარმონიზაცია გლობალიზაციის თანამედროვე პროცესში, . თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, ეკონომისტთა მე-5 კონფერენცია. 2002წ. გვ3,.

ნ. დურმიშიძე. ეროვნული უმცირესობების პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზები საერთაშორისო პრაქტიკაში.. „პოლიტიკა“. 1999წ. N41, გვ. 3-8.

კ. ფხაკაძე. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისათვი. გაზეთი „ქართული უნივერსიტეტი“. 2009წ. N49, (ქართულად).