სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. თოდაძე. ერთი ცნობა ყირიმის ომში მონაწილე ქართველი მილიციელების რაოდენობის შესახებ. კლიო. 2005წ. 25, გვ.58-64.

ი. ჯაგოდნიშვილი. ერთი ძველი ხელნაწერის კვალდაკვალ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟ. ”განათლება” . 2011წ. #3. გვ.106-113.

თ. სანიკიძე. ერთი წარმართული სატაძრო სტრუქტურის გენეზისისა და ტიპოლოგიურ თავისებურებათა შესახებ. საქართველოს მეცნ. აკადემიის გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. III, გვ. 3–7, 8 (ინგლ.), .

ბ. ცხადაძე. ერთი წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული და პოლიგრაფიული ტერმინი ქართულში (თეგი). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2010წ. #1 (34).

თ. ჯაგოდნიშვილი. ერთი ხალხური რწმენა-წარმოდგენის შესახებ. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1985წ. N7.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ.რაზმაძე. ერთიანი ენერგეტიკული სისტემების რეგულირება, კოორდინაცია და მართვის ოპტომოზაცია. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. “ N2(50)–1, 2009. ISSN 1512–0120 გვ.73–75.

მ. რაზმაძე. ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის რეგულირება,კორდინაცია და მართვის ოპტიმიზაცია. ჟურნალი "ენერგია" . 2009წ. #2 (50) გვ. 19–21.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში. ჟურნ. «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია». 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ..

ე. მეძმარიაშვილი. ერთიანი სამხედრო –საინჟინრო უზრუნველყოფის სისტემის შექმნის წინაპირობები. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

პ. ქენქაძე, ჯ.მორჩილაძე.. ერთლიანდაგიან რკინიგზებზე ტექნოლოგიური “ფანჯრის” რეალიზაციის შესახებ.. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №3(469), 2008, გვ.62-67..

ნ. კუპატაძე. ერთლიანდაგიანი რკინიგზების გადასარბენის ოპტიმალური სიგრძის დადგენა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2012წ. №2 (25) გვ.42-46.

გ. ყიფიანი, , ყიფიანი დ, , გოგალაძე რ.. ერთმალიანი მრავალტალღიანი საფრის გაანგარიშება გარსების სახსრული შეერთებისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2009წ. #1-3 ,გვ 60-62.

მ. ჭოხონელიძე. ერთობლივი გაზომვების შედეგების აპროქსიმაცია MATLAB-ის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2017წ. № 2, 2017 წ..

ნ. დარასელია, მიხეილ ჭოხონელიძე. ერთობლივი გაზომვების შედეგების აპროქსიმაცია MATLAB-ის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი; GEORGIAN ENGINEERING NEWS.. 2017წ. N2, (ტომი 82),2017, გვ.82-85.

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გამიჯვნა ნარდობის ხელშეკრულებისაგან. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2016წ. N9, 2016.

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების განმარტება. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი მე–6. 2016წ. 2016.

ლ. ავალიშვილი, დ.ნემსაძე, ს.ნემსაძე. ერთსართულიანი სამრეწველო შერეული კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №3(14) გვ54-59.